BASF Řešení pro zemědělství
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Zemědělství a udržitelný rozvoj

Planeta Země je unikátně fungující celek oceánů, pevniny, fauny, flóry a lidské populace. Prosperita lidstva je přímo úměrná její schopností cíleně a rozumně využívat dostupné přírodní zdroje. Podoba takzvaně „zemědělské krajiny“ je asi nejpatrnějším projevem přímého propojení a respektu člověka k přírodním zdrojům.

Většina z nás pokládá tuto vesměs krásnou krajinu kolem nás za samozřejmost. Zajistit, aby zůstala krásná a zdravá, je však tvrdá práce. Pro zemědělce je zachování krajiny a půdních zdrojů otázkou zdravého rozumu a podmínkou úspěchu jejich podnikání. Navíc svou prací odvádí i službu komunitě a dalším generacím.

Na zemědělství klade společnost vysoké a mnohdy na první pohled protichůdné nároky. Ale jak mohou farmáři dále zvyšovat (nebo v mnoha případech už „jen“ de facto udržovat) produkci kvalitních a bezpečných potravin a současně chránit půdu, vodní zdroje i druhovou diversitu? Složitost komplexu zemědělské produkce, vlivů přírody, ekonomiky i společnosti, a zároveň skutečnost, že základní produkční zdroje na Zemi jsou limitované, z toho vpravdě činí obrovskou výzvu. K úspěšnému řešení musí přispívat každý ze zúčastněných - farmáři počínaje, přes výzkumníky a oborové specialisty, vnímavé a kompetentní politiky, až po běžné - objektivně informované spotřebitele. Všem bude potřebná i nezbytná dávka pokory k přírodě.

Přes mnohdy rozdílné požadavky a očekávání společnosti věříme tomu, že moderní zemědělství a podpora jeho mimoprodukčních funkcí, mohou, či přímo musí být ve vzájemné harmonii.

Pěstitelé se mohou spolehnout na podporu BASF s inovativními produkty pro moderní zemědělství, které mají snahu o přesah standardní ochrany plodin. Po více než 100 let jsme pracovali společně s pěstiteli a zaměřili náš výzkum na rozvoj nejlepších možných produktů a řešení. Zajišťujeme, že tyto produkty a řešení jsou uplatňovány s náležitou péčí pro zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.

Chceme v této postupně budované sekci poskytovat zajímavé a podnětné informace i různé náhledy na tuto velice širokou a velmi důležitou oblast života.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.