Řešení pro zemědělství
Zemědělství

„Boscalidový štít chrání a zvyšuje vaši úrodu“

Pěstitelům řepky doporučujeme fungicidní technologii Boscalidový štít. Technologie Boscalidový ochranný štít je nejpoužívanější jarní fungicidní technologií v řepce. Skládá se z přípravku Efilor a Pictor.

Doporučená dávka Efiloru je 0,7 l/ha resp. Pictoru 0,5 l/ha. Při použití v technologii je možné snížit dávku Efiloru na 0,6 l/ha resp. Pictoru na 0,4 l/ha. Podmínkou pro potřebnou kontinuální účinnost je aplikace druhého přípravku nejdéle za 21 dní. Sníženými dávkami podnik ušetří a zároveň udrží potřebnou kvalitu ochrany a vyšší potenciál výnosu, které oba přípravky přinášejí.

Upozornění: Přihlašování do akce již bylo ukončeno.

Více o akci

Při nákupu balíčku Boscalidový štít v termínu od 1. března 2020 do 30. června 2020 můžete získat skvělé odměny, které Vám sníží cenu nakoupených přípravků.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 60 l Efiloru a 40 l Pictoru (ošetření 100 ha při doporučené dávce 0,6 l/ha resp. 0,4 l/ha)?

Kávovar DeLonghi EC850

Vyberte si poloautomatické pákové espresso, díky kterému si kdekoliv připravíte tu nejchutnější kávu. Přístroj nabízí profesionální funkce, navíc se speciálním cappuccino programem. Tlak čerpadla je 15 barů, zásobník na vodu má objem 1 litr.

5 000 bodů v Partnerství Profesionálů

Při nákupu každých 60 l fungicidu Efilor® a 40 l Pictor® má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 5 000 bodů.

Dárkový poukaz SODEXO na 5 000 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na www.mujPass.cz

Jaké bonusy můžete získat za nákup 60 l Efiloru a 40 l Pictoru v případě souběžného nákupu min. 30 VJ jakéhokoliv osiva BASF (ošetření 100 ha při doporučené dávce Efiloru 0,6 l/ha resp. Pictoru 0,4 l/ha a osivo na 30 ha při výsevku 50 semen/m2)?

Kávovar DeLonghi Magnifica ECAM 22.110 B + 6 VJ zdarma

Vyberte si špičkové automatické espresso na přípravu kávy, který dokáže vše za pomoci jednoho tlačítka. Přístroj je schopen připravit takřka jakoukoliv kávu včetně cappuccina včetně následného automatického čištění. Kávovar nabízí mnoho funkcí, abyste si vychutnali kávu tak, jak jí máte rádi. Tlak čerpadla je 15 barů, zásobník na vodu má objem 1,8 litru.

7 000 bodů v Partnerství Profesionálů + 6 VJ zdarma

Při nákupu každých 60 l fungicidu Efilor® a 40 l Pictor® má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 7000 bodů.

Dárkový poukaz SODEXO na 7 000 Kč + 6 VJ zdarma

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na www.mujPass.cz

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Efilor a Pictor od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k fungicidnímu ošetření řepky.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. května 2019 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 60 l Efiloru a 40 l Pictoru v termínu od 1. března 2020 do 30. června 2020. Za každé toto množství uvedených přípravků má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. DeLonghi EC850

b. 5 000 bodů v Partnerství Profesionálů

c. Dárkový poukaz SODEXO na 5 000 Kč

4. V případě, že však v termínu uvedeném v předchozím odstavci zakoupí účastník minimální množství 60 l Efiloru a 40 l Pictoru a zároveň alespoň 30 VJ (výsevních jednotek) jakéhokoliv osiva BASF, má účastník akce nárok za každé množství uvedených přípravků na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. DeLonghi Magnifica ECAM 22.110 B + 6 VJ zdarma

b. 7 000 bodů v Partnerství Profesionálů + 6 VJ zdarma

c. Dárkový poukaz SODEXO na 7 000 Kč + 6 VJ zdarma

5. V případě, že v termínu uvedeném v předchozím odstavci zakoupí účastník alespoň 30 VJ jakéhokoliv osiva BASF, má účastník akce nárok získat za každé toto zakoupené množství osiva navíc bonus 6 VJ jakéhokoliv osiva.

6. Pro účast v akci „Boscalidový štít chrání a zvyšuje vaši úrodu” je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 30. června 2020 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

7. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup přípravků Efilor a Pictor, případně nákup jakéhokoliv osiva BASF, v požadované výši nejpozději do 31. srpna 2020 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „Boscalidový štít chrání a zvyšuje vaši úrodu“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky/podnikatelé, jejichž odeslané fotokopie dodacích listů budou přijaty společností BASF spol. s r.o. do 31. srpna 2020. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

8. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce měsíce ledna roku 2021.

9. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy této akce, jakož i celou akci zrušit.

10. Akce platí do 30. června 2020 nebo do vyprodání zásob.

11. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

12. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen „osobní údaje“), které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „Boscalidový štít chrání a zvyšuje vaši úrodu“ budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a předání, případně připsání bonusu na účet. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit a společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení, tj. po předání bonusu.

13. Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

14. Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se ji týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.pp.agro.basf.cz/pages/tag/data_protection. Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách, případně je možné se obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta Šustra.

Rozvoz bonusových balení bude proveden nejpozději k 25.8. 2020 při splnění všech podmínek akce (tzn. Dodání kopie faktury potvrzující nákup osiva BASF, popřípadě dočasně kopií dodacího listu, do doby něž bude vyhotovena faktura).

Top