Řešení pro zemědělství
Zemědělství

„Boscalidový štít 2021“

Pěstitelům řepky doporučujeme fungicidní technologii Boscalidový štít. Technologie Boscalidový ochranný štít je nejpoužívanější jarní fungicidní technologií v řepce. Skládá se z přípravku Efilor a Pictor.

Doporučená dávka Efiloru je 0,7 l/ha resp. Pictoru 0,5 l/ha. Při použití v technologii je možné snížit dávku Efiloru na 0,6 l/ha resp. Pictoru na 0,4 l/ha. Podmínkou pro potřebnou kontinuální účinnost je aplikace druhého přípravku nejdéle za 21 dní. Sníženými dávkami podnik ušetří a zároveň udrží potřebnou kvalitu ochrany a vyšší potenciál výnosu, které oba přípravky přinášejí.

Při nákupu balíčku Boscalidový štít v termínu od 1. března 2021 do 30. června 2021 můžete získat skvělé odměny.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO AKCE JIŽ BYLO UKONČENO.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 60 l Efiloru a 40 l Pictoru (ošetření 100 ha při doporučené dávce Efiloru 0,6 l/ha resp. Pictoru 0,4 l/ha)?

Vaztak Active 8 l

Vaztak® Active je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený k hubení některých druhů žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Přípravek výborně ulpívá na povrchu rostlin a škůdců, je velmi stabilní vůči světlu a málo rozpustný ve vodě, což zajišťuje jeho reziduální účinnost. Povlak Vaztak® Active se po zaschnutí smývá deštěm jen pomalu.

3 000 bodů v Partnerství Profesionálů

Při nákupu každých 60 l fungicidu Efilor® a 40 l Pictor® má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 3 000 bodů.

Aku profesionální vrtačka DeWalt

Aku vrtačka DeWALT DCD795D2 je profesionální pomocník pro vrtání i šroubování. Má 13mm rozsah sklíčidla, 2 rychlostní stupně, vysoký kroutící moment, příklepový mechanismus, ukazatel stavu baterie a LED osvětlení pracovní plochy. Vrtačka je uložená v přepravním kufru.

Dárkový poukaz SODEXO na 5 000 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací. Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na www.mujPass.cz

Jaké bonusy můžete získat za nákup 60 l Efiloru a 40 l Pictoru v případě souběžného nákupu min. 30 VJ jakéhokoliv osiva BASF (ošetření 100 ha při doporučené dávce Efiloru 0,6 l/ha resp. Pictoru 0,4 l/ha a osivo na 30 ha při výsevku 50 semen/m2)?

Vaztak Active 12 l

Vaztak® Active je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený k hubení některých druhů žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Přípravek výborně ulpívá na povrchu rostlin a škůdců, je velmi stabilní vůči světlu a málo rozpustný ve vodě, což zajišťuje jeho reziduální účinnost. Povlak Vaztak® Active se po zaschnutí smývá deštěm jen pomalu.

4 000 bodů v Partnerství Profesionálů

Při nákupu každých 60 l fungicidu Efilor® a 40 l Pictor® má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 4 000 bodů.

Rotační akumulátorová sekačka Kärcher

Rotační akumulátorová sekačka Kärcher LMO 18-36 Battery je ideální pro sečení větších travnatých ploch. Speciální kalený nůž zajistí dokonalé posečení trávy. Díky ergonomické rukojeti z pěnového materiálu, nízké hmotnosti sekačky a provozu na akumulátor je obsluha sekačky velmi snadná. Aktuální kapacitu baterie včetně zbývajícího času provozu naleznete přímo na displeji baterie.

Dárkový poukaz SODEXO na 7 000 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete nawww.mujPass.cz

Za prvních 30 VJ osiva BASF navíc 6 VJ osiva BASF stejné odrůdy zdarma

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Efilor a Pictor od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k fungicidnímu ošetření řepky.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. března 2021 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 60 l Efiloru a 40 l Pictoru v termínu od 1. března 2021 do 30. června 2021. Za každé toto množství uvedených přípravků má účastník akce nárok získat jeden z následujících věcných bonusů:

a) Vaztak Active 8 l

b) 3 000 bodů v Partnerství Profesionálů

c) Dárkový poukaz SODEXO na 5 000 Kč

d) Aku profesionální vrtačka DeWalt

4. V případě, že však v termínu uvedeném v předchozím odstavci zakoupí účastník minimální množství 60 l Efiloru a 40 l Pictoru a zároveň alespoň 30 výsevních jednotek (dále VJ) osiva BASF, má účastník akce nárok za každé množství uvedených přípravků získat jeden z následujících věcných bonusů:

a) Vaztak Active 12 l

b) 4 000 bodů v Partnerství Profesionálů

c) Rotační akumulátorová sekačka Kärcher LMO 18-36 Battery

d) Dárkový poukaz SODEXO na 7 000 Kč

5. V případě zakoupení alespoň 30 VJ osiva BASF zároveň účastníkovi akce vzniká nárok získat za prvních 30 VJ osiva BASF 6 VJ osiva BASF stejné odrůdy zdarma.

6. Množství výrobku Pictor uplatněné v této akci na jeho podporu nelze uplatnit v jiné akci na podporu výrobku Pictor a pokud tak účastník učiní, bude z akce vyloučen a nárok na bonus mu nevznikne.

7. Množství osiva uplatněné v této akci na jeho podporu nelze uplatnit v jiné akci na podporu osiva a pokud tak účastník učiní, bude z akce vyloučen a nárok na bonus mu nevznikne.

8. Pro účast v akci „Boscalidový štít 2021” je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 30. června 2021 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

9. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup přípravků Efilor a Pictor, případně nákup osiva BASF, v požadované výši nejpozději do 31. srpna 2021 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „Boscalidový štít 2021“. Za účelem dodání bonusu, který představuje přípravky BASF, v dřívějším termínu, než je stanoveno v bodu 10 těchto podmínek, mohou zemědělské podniky/podnikatelé požádat o přednostní dodávku takového bonusu přípravků, pokud zároveň s takovou žádostí prokážou fotokopie dodacích listů, že odebrali minimální množství výrobků pro uplatnění příslušného bonusu. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

10. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce měsíce ledna roku 2022.

11. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy této akce, jakož i celou akci zrušit.

12. Akce platí do 30. června 2021 nebo do vyprodání zásob.

13. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

14. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen „osobní údaje“), které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „Boscalidový štít 2021“ budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a předání, případně připsání bonusu na účet. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit a společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení, tj. po předání bonusu

15. Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

16. Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

• právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

• právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

• právo na omezení zpracování osobních údajů,

• právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se ji týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

• právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

• Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.pp.agro.basf.cz/pages/tag/data_protection . Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách, případně je možné se obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta Šustra.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Top