Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Akce „Butisan® Complete – kompletní řešení pro vaši řepku“

Pěstitelům řepky doporučujeme herbicidní řešení Butisan® Complete. Jedná se o kompletní řešení pro kontrolu proti plevelům v porostech řepky pro preemergentní až časně postemergentní ošetření. Přípravek kombinuje tři účinné látky metazachlor, dimethanimid-P (kombi-efekt) a quinmerac.

Doporučení pro aplikaci Butisanu Complete je od zasetí do 7-10 dnů v dávce 2,25 l/ha.

Při nákupu přípravku Butisan® Complete v termínu od 1. května 2019 do 31. srpna 2019 získejte skvělé odměny, které Vám sníží cenu nakoupeného přípravku.

POZOR - ukončení

Přihlašování do akce již bylo ukončeno.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 100 l Butisan® Complete (ošetření 44 ha při doporučené dávce 2,25 l/ha)?

Přípravek Caryx® 5 l

Caryx® je nejvíce používaným řešením pro morforegulaci a jarní ochranu řepky proti houbovým chorobám. Obsahuje dvě optimálně vyvážené látky metkonazol a mepiquat-chlorid, které zajišťují dokonalé zastavení apikální dominance, současně podporují vznik pupenů výnosotvorných větví, zesilují kořenový krček a napomáhají zvyšovat objem kořenové hmoty. Doporučení k aplikaci je 0,7-1 l/ha (ošetření 5-7,1 ha).

Dárkový pass SODEXO na 2 500 Kč

Dárkový pass Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na www.mujPass.cz

Jaké bonusy můžete získat za nákup 100 l Butisan® Complete v případě souběžného nákupu min. 18 VJ jakéhokoliv osiva BASF (ošetření 44 ha při doporučené dávce 2,25 l/ha a osivo na 18 ha při výsevku 50 semen/m2)?

Přípravek Caryx 10 l

Caryx® je nejvíce používaným řešením pro morforegulaci a jarní ochranu řepky proti houbovým chorobám. Obsahuje dvě optimálně vyvážené látky metkonazol a mepiquat-chlorid, které zajišťují dokonalé zastavení apikální dominance, současně podporují vznik pupenů výnosotvorných větví, zesilují kořenový krček a napomáhají zvyšovat objem kořenové hmoty. Doporučení k aplikaci je 0,7-1 l/ha (ošetření 10-14,2 ha).

Dárkový pass SODEXO na 5 000 Kč

Dárkový pass Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na www.mujPass.cz

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Butisan® Complete od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k herbicidnímu ošetření řepky.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. května 2019 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 100 l Butisan® Complete v termínu od 1. května 2019 do 31. srpna 2019. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. Přípravek Caryx 5 l

b. Dárkový pass SODEXO na 2 500 Kč

4. V případě, že však v termínu uvedeném v předchozím odstavci zakoupí účastník minimální množství 100 l Butisan® Complete a zároveň alespoň 18 VJ (výsevních jednotek) jakéhokoliv osiva BASF, má účastník akce nárok za každé množství přípravku Butisan® Complete na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

c. Přípravek Caryx 10 l

d. Dárkový pass SODEXO na 5 000 Kč

5. Pro účast v akci „Butisan® Complete – kompletní řešení pro vaši řepku” je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 31. srpna 2019 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

6. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup herbicidního přípravku Butisan® Complete, případně nákup jakéhokoliv osiva BASF, v požadované výši nejpozději do 30. září 2019 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „Butisan® Complete – kompletní řešení pro vaši řepku“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky/podnikatelé, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. do 30. září 2019. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

7. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce měsíce ledna roku 2020.

8. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy této akce, jakož i celou akci zrušit.

9. Akce platí do 31. sprna 2019 nebo do vyprodání zásob.

10. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

11. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen „osobní údaje“), které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „Butisan® Complete – kompletní řešení pro vaši řepku“ budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a předání, případně připsání bonusu na účet. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit a společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení, tj. po předání bonusu

12. Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

13. Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se ji týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.pp.agro.basf.cz/pages/tag/data_protection. Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách, případně je možné se obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta Šustra.

Top