Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Akce „Nimbus Gold – Nejpoužívanější kompletní preemergentní herbicid“

Pěstitelům řepky doporučujeme herbicidní řešení Nimbus® Gold . Jedná se o kompletní řešení pro kontrolu proti plevelům v porostech řepky pro preemergentní ošetření. Přípravek kombinuje tři účinné látky metazachlor, dimethanimid-P (kombi-efekt) a clomazone v unikátní formulaci šetrné k řepce.

Doporučení pro aplikaci Nimbusu Gold je od zasetí do 3 dnů v dávce 2,25 l/ha.

Při nákupu přípravku Nimbus Gold v termínu od 1. srpna 2019 do 31. srpna 2019 získejte skvělé odměny, které Vám sníží cenu nakoupeného přípravku.

Upozornění

Přihlašování do akce již bylo ukončeno.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 80 l Nimbusu Gold (ošetření 35 ha při doporučené dávce 2,25 l/ha)?

Dárkový pass SODEXO na 1 600 Kč

Dárkový pass Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Poukázka je ideálním univerzálním řešením pro ty, kteří chtějí co nejširší možný výběr odměn. Použití má maximální záběr a zahrnuje pestrou nabídku ať již se jedná o spotřební zboží (potraviny, drogerie), kulturní zážitky, kosmetiku, sportovní aktivity, vzdělání, zdravotní péči, cestování, hobby markety a další.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na www.mujPass.cz

Jaké bonusy můžete získat za nákup 160 l Nimbusu Gold (ošetření 70 ha při doporučené dávce 2,25 l/ha)?

Přípravek Nimbus® Gold 10 l

Nimbus® Gold je herbicidní řešení pro kontrolu proti plevelům v porostech řepky pro preemergentní ošetření. Přípravek kombinuje tři účinné látky metazachlor, dimethanimid-P (kombi-efekt) a clomazone v unikátní formulaci šetrné k řepce.

Doporučení pro aplikaci Nimbusu Gold je od zasetí do 3 dnů v dávce 2,25 l/ha.

Přípravek Stomp® Aqua 20 l

Přípravek Stomp® Aqua je herbicidní řešení proti plevelům v porostech řepky, určený pro preemergentní nebo postemergentní (na 6. listu řepky) ošetření. Účinkuje na nově se rozšiřující druh plevele – prlinu rolní, ale také na merlíky, hluchavky, úhorník, pomněnku, rozrazily a pilát.

Doporučení pro aplikaci Stompu Aqua je od zasetí do 3 dnů v dávce 1 l/ha. Při postemergentním ošetření 2 l/ha.

V případě kombinace Stompu Aqua s přípravkem Nimbus Gold, lze snížit jeho dávku z 2,25 l/ha na 1,75 l/ha (úspora 0,5 l/ha).

Dárkový pass SODEXO na 4 800 Kč

Dárkový pass Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Poukázka je ideálním univerzálním řešením pro ty, kteří chtějí co nejširší možný výběr odměn. Použití má maximální záběr a zahrnuje pestrou nabídku ať již se jedná o spotřební zboží (potraviny, drogerie), kulturní zážitky, kosmetiku, sportovní aktivity, vzdělání, zdravotní péči, cestování, hobby markety a další.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na

www.mujPass.cz

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Nimbus Gold od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k herbicidnímu ošetření řepky.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. srpna 2019 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 80 l Nimbu Gold v termínu od 1. srpna 2019 do 31. srpna 2019. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. Dárkový pass SODEXO na 1 600 Kč

4. V případě, že však v termínu uvedeném v předchozím odstavci zakoupí účastník minimální množství 160 l Butisan Complete, má nárok za každé toto množství získat bonus.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

b. Přípravek Nimbus Gold 10 l

c. Přípravek Stomp Aqua 20 l

d. Dárkový pass SODEXO na 4 800 Kč

5. Pro účast v akci „Nimbus Gold – Nejpoužívanější kompletní preemergentní herbicid” je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 31. srpna 2019 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

6. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup herbicidního přípravku Nimbus Gold, nejpozději do 30. září 2019 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „Nimbus Gold – Nejpoužívanější kompletní preemergentní herbicid“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky/podnikatelé, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. do 30. září 2019. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

7. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce měsíce ledna roku 2020.

8. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy této akce, jakož i celou akci zrušit.

9. Akce platí do 31. sprna 2019 nebo do vyprodání zásob.

10. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

11. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen „osobní údaje“), které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „Nimbus Gold – Nejpoužívanější kompletní preemergentní herbicid“ budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a předání, případně připsání bonusu na účet. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit a společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení, tj. po předání bonusu

12. Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

13. Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se ji týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.pp.agro.basf.cz/pages/tag/data_protection . Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách, případně je možné se obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta Šustra.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Top