Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akce „Víc než jen o kapku lepší 2022“ POZOR: Akce již byla ukončena

Pěstitelům řepky a slunečnice doporučujeme přípravek Pictor® pro ochranu porostu proti chorobám v květu. Přípravek Pictor® obsahuje účinné látky ze skupiny pod názvem AgCelence®, které pozitivně působí na fyziologii rostlin a tím zvyšují výnosy v každém roce. Přípravek Pictor® je špičkovým řešením a po mnoho let nejpoužívanějším přípravkem ve fungicidní ochraně řepky a slunečnice v České republice. Doporučení pro jeho aplikaci je v řepce 0,5 l/ha ve fázi BBCH 61-65 a ve slunečnici 0,5 l/ha ve fázi BBCH 51-61.

Akce platí od 1. března 2022 do 30. června 2022.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 20 l přípravku Pictor® (ošetření 40 ha při doporučené dávce 0,5 l/ha)?

a) 1 200 bodů v Partnerství Profesionálů

Při nákupu každých 20 l Pictor® má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 1 200 bodů.

b) Dárkový poukaz SODEXO na 2 000 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete nawww.mujPass.cz

c) Dárkový poukaz Härkila na 2 000 Kč

Značka Härkila představuje top kvalitu oděvů, obuvi a doplňků pro lovce, myslivce a milovníky přírody. Její zákazníci ocení vysokou kvalitu použitých materiálů a jejich zpracování tak, aby značka Härkila a její lovecké oděvy přinesly 100% spokojenost s ohledem na funkci, komfort a pohodlí svého zákazníka.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 20 l přípravku Pictor® v případě souběžného nákupu min. 30 VJ jakéhokoliv osiva BASF (ošetření 40 ha při doporučené dávce 0,5 l/ha Pictoru a osivo na 30 ha při výsevku 50 semen/m2)?

d) 1 700 bodů v Partnerství Profesionálů

Při nákupu každých 20 l Pictor® má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 1 700 bodů.

e) Dárkový poukaz SODEXO na 3000 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete nawww.mujPass.cz

f) Dárkový poukaz Härkila na 3 000 Kč

Značka Härkila představuje top kvalitu oděvů, obuvi a doplňků pro lovce, myslivce a milovníky přírody. Její zákazníci ocení vysokou kvalitu použitých materiálů a jejich zpracování tak, aby značka Härkila a její lovecké oděvy přinesly 100% spokojenost s ohledem na funkci, komfort a pohodlí svého zákazníka.

Za prvních 30 VJ osiva BASF navíc 3 VJ osiva BASF stejné odrůdy zdarma.

Za prvních 30 VJ osiva BASF odrůdy Tuba navíc 6 VJ osiva BASF stejné odrůdy zdarma.

Jaké bonusy můžete získat za VČASNÝ nákup 20 l Pictoru (ošetření 40 ha při doporučené dávce Pictoru 0,5 l/ha)?

g) 300 bodů v Partnerství Profesionálů

Při nákupu každých 20 l Pictor® má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 300 bodů.

h) Dárkový poukaz SODEXO na 500 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na www.mujPass.cz

i) Dárkový poukaz Härkila na 500 Kč

Značka Härkila představuje top kvalitu oděvů, obuvi a doplňků pro lovce, myslivce a milovníky přírody. Její zákazníci ocení vysokou kvalitu použitých materiálů a jejich zpracování tak, aby značka Härkila a její lovecké oděvy přinesly 100% spokojenost s ohledem na funkci, komfort a pohodlí svého zákazníka.

Pro uplatnění této slevy postačí vyplnit datum Vaší závazné objednávky, tj. DUZP dle faktury nebo datum dodání dle dodacího listu. Tuto slevu lze kombinovat, tj. zvýší celkovou slevu Vaší objednávky.

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro pěstitele řepky a slunečnice, zákazníky přípravku Pictor®.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. března 2022 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 20 l přípravku Pictor® v termínu od 1. března 2022 do 30. června 2022. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok získat jeden z následujících věcných bonusů:

a. 1 200 bodů v Partnerství Profesionálů

b. Dárkový poukaz SODEXO na 2 000 Kč

c. Dárkový poukaz Härkila na 2 000 Kč

4. V případě, že však v termínu uvedeném v předchozím odstavci zakoupí účastník minimální množství 20 l Pictoru a zároveň alespoň 30 výsevních jednotek (dále VJ) osiva BASF, má účastník akce nárok za každé množství uvedených přípravků na získat jeden z následujících věcných bonusů:

d) 1 700 bodů v Partnerství Profesionálů

e) Dárkový poukaz SODEXO na 3 000 Kč

f) Dárkový poukaz Härkila na 3000 Kč

5. V případě zakoupení alespoň 30 VJ osiva BASF zároveň účastníkovi akce vzniká nárok získat za prvních 30 VJ osiva BASF 3 VJ osiva BASF stejné odrůdy zdarma.

6. V případě zakoupení alespoň 30 VJ osiva BASF odrůdy Tuba zároveň účastníkovi akce vzniká nárok získat za prvních 30 VJ osiva BASF odrůdy Tuba 6 VJ osiva BASF stejné odrůdy zdarma.

7. V případě zakoupení minimálního množství 20 l Pictoru v termínu od 1. března 2022 do 15. dubna 2022, má účastník akce nárok za každé toto množství uvedeného přípravku získat nad rámec bonusů uvedených v odstavcích 3 a 4 jeden z následujících věcných bonusů:

g) 300 bodů v Partnerství Profesionálů

h) Dárkový poukaz SODEXO na 500 Kč

i) Dárkový poukaz Härkila na 500 Kč

8. Množství výrobku Pictor® uplatněné v této akci na jeho podporu nelze uplatnit v jiné akci na podporu výrobku Pictor® a pokud tak účastník učiní, bude z akce vyloučen a nárok na bonus mu nevznikne.

9. Množství osiva uplatněné v této akci na jeho podporu nelze uplatnit v jiné akci na podporu osiva a pokud tak účastník učiní, bude z akce vyloučen a nárok na bonus mu nevznikne.

10. Pro účast v akci „Víc než jen o kapku lepší 2022” je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 30. června 2022 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

11. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup přípravku Pictor®, případně nákup osiva BASF, v požadované výši nejpozději do 31. července 2022 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „Víc než jen o kapku lepší 2022“. Za účelem dodání bonusu, který představuje přípravky BASF, v dřívějším termínu, než je stanoveno v bodu 12 těchto podmínek, mohou zemědělské podniky/podnikatelé požádat o přednostní dodávku takového bonusu přípravků, pokud zároveň s takovou žádostí prokážou fotokopie dodacích listů, že odebrali minimální množství výrobků pro uplatnění příslušného bonusu. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

12. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce měsíce ledna roku 2023.

13. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy této akce, jakož i celou akci zrušit.

14. Akce platí do 30. června 2022 nebo do vyprodání zásob.

15. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

16. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen „osobní údaje“), které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „Víc než jen o kapku lepší 2022“ budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a předání, případně připsání bonusu na účet. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit a společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení, tj. po předání bonusu

17. Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

18. Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

• právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

• právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

• právo na omezení zpracování osobních údajů,

• právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se ji týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

• právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

• Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.agro.basf.cz/cs/General-information/Data-privacy.html. Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách, případně je možné se obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta Šustra.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Top