Řešení pro zemědělství
Zemědělství

7.6. 2022 Polní den Želatovice

Polní den Želatovice 2022

Setkejte se s námi na polních dnech v Želatovicích 7.6.2022

Prezence návštěvníků a zahájení programu 8:30–9:00 h., ukončení ve 13:30 h

Letos představíme například:

v obilninách:

v ozimé řepce:

ostatní:

  • Ošetření kukuřice - herbicidní varianty pre, cpost, post; Belanty®
  • Nektarodárné mimoprodukční porosty
  • Individuální prohlídka sortimentu odrůd pšenice ozimé (59 odrůd)
  • Pokusy v jarním ječmeni - termíny setí, odrůdy, výsevky, mořidla

Top