Řešení pro zemědělství
Zemědělství

14.-15.6. 2022 Naše Pole - prezentace firmy BASF

Polní dny Naše Pole - Nabočany 2022

Setkejte se s námi na polních dnech Naše Pole v Nabočanech

Letos představíme například:

v obilninách:

v ozimé řepce:

ostatní:

  • Ošetření kukuřice - herbicidní varianty pre, cpost, post

Top