Řešení pro zemědělství
Zemědělství

14.-15.6. 2022 Naše Pole - prezentace firmy BASF

Polní dny Naše Pole - Nabočany 2022

Setkejte se s námi na polních dnech Naše Pole v Nabočanech

Letos představíme například:

v obilninách:

v ozimé řepce:

ostatní:

  • Ošetření kukuřice - herbicidní varianty pre, cpost, post

Současně Vás zveme na prezentaci digitálních produktů xarvio FIELD MANAGER a xarvio SCOUTING na stánku BASF. Zde se dozvíte o digitalizaci zemědělství, precizním zemědělství, variabilní aplikaci hnojiv, variabilním setí či aplikaci, plánování a evidenci aplikací, sledování stavu porostu pomocí satelitních dat a dalších možnostech, jak více usnadnit organizaci a práci týkající se rostlinné výroby.

Naše digitální nástroje xarvio Vám na stánku rádi představíme, odpovíme na dotazy a v připadě zájmu pomůžeme s instalací do vašich mobilních zařízení.

Top