Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Akce „Fungicidní technologie Boscalidový štít“ 2019

Pěstitelům řepky doporučujeme fungicidní technologii Boscalidový ochranný štít. Jedná se o unikátní řešení pro ošetření řepky v časném jaru a ve fázi kvetení řepky. Kombinuje dvousložkové přípravky Efilor® a Pictor®, jejichž základní účinnou látkou je boscalid ze skupiny karboxamidů (SDHI).

Doporučení pro technologii Boscalidového ochranného štítu je v časném jaru (výška řepky 15-40 cm) aplikace přípravku Efilor® 0,6 l/ha a následná aplikace v období plného květu (BBCH 65) Pictor® 0,4 l/ha. Doba mezi aplikacemi přípravků Efilor® a Pictor® by neměla být delší než 21 dní z důvodu udržení kontinuální ochrany porostů řepky.

Upozornění

Přihlašování do akce již bylo ukončeno.

Více o akci

Při nákupu přípravků Efilor® a Pictor® v termínu od 1. března 2019 do 30. června 2019 získejte skvělé odměny, které Vám sníží cenu nakoupeného přípravku.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 60 l Efiloru a 40 l Pictoru (ošetření 100 ha při doporučené dávce 0,6 l/ha resp. 0,4 l/ha)?

1. Tankovací karta od společnosti Čepro v hodnotě 4 000 Kč

Síť EuroOil je největší českou sítí čerpacích stanic. Poukázka umožňuje úhradu pohonných hmot (benzin/ nafta). Platná je v celé síti čerpacích stanic EuroOil (celkem 192 ČS v rámci ČR), nelze uplatnit v dalších sítích čerpacích stanic. Nominální hodnota poukázky je buď 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Jedna poukázka = jednorázová předplacená karta s magnetickým proužkem. Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu pohonných hmot, než je hodnota poukázky, je možné doplatit na čerpací stanici platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

2. 4000 bodů v Partnerství Profesionálů

Při nákupu každých 60 l Efiloru a 40 l Pictoru má zákazník možnost získat v rámci svého členství v bonusovém programu Partnerství Profesionálů dalších 4000 bodů, které se automaticky připíší na jeho účet.

3. Motorová pila Stihl MS 211

Moderní, lehká motorová pila o výkonu 1,7kW s benzinovým motorem a lištou o délce 35 cm. Velmi nízká úroveň vibrací. Rozsáhlá výbava. Systém filtrace vzduchu s předřazeným odlučováním. Splňuje přísné předpisy pro emise EU II a EPA II. Velmi vhodná k řezání palivového dřeva a pro stavební práce ze dřeva. Vhodná ke kácení stromů do průměru 30 cm.

Více informací ZDE

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Efiloru a Pictoru od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k fungicidnímu ošetření řepky.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. března 2019 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 60 l Efiloru a 40 l Pictoru v termínu od 1. března 2019 do 30. června 2019. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. Tankovací kartu od společnosti Čepro v hodnotě 4 000 Kč nebo

b. 4000 bodů v Partnerství Profesionálů nebo

c. Motorovou pilu Stihl MS 211

4. Pro účast v akci „Fungicidní technologie Boscalidový štít” je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 30. června 2019 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup fungicidního přípravku Efiloru a Pictoru v požadované výši nejpozději do 31. července 2019 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „Fungicidní technologie Boscalidový štít“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky/podnikatelé, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. do 31. července 2019. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce měsíce listopadu roku 2019, resp. připsány na účet v případě volby bodů v bonusovém programu Partnerství Profesionálů.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy této akce, jakož i celou akci zrušit.

8. Akce platí do 30. června 2019 nebo do vyprodání zásob.

9. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

10. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen „osobní údaje“), které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „Fungicidní technologie Boscalidový štít“ budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a předání, případně připsání bonusu na účet. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit a společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení, tj. po předání bonusu/připsání na účet.

11. Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

12. Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se ji týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.agro.basf.cz/cs/General-information/DataProtection.html . Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách, případně je možné se obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta Šustra.

Top