Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Boscalidový ochranný štít

Když byl v roce 2015 zaveden nový fungicid Efilor, byli jsme dotázáni jestli při následné aplikaci do květu je možné snížit dávku přípravku Pictor. Využili jsme poznatků z vývojových pokusů a z praktických výsledků ze zemědělské praxe a vytvořil se tak základ pro vznik jedinečné technologie Boscalidového ochranného štítu.

Unikátnost technologie boscalidového ochranného štítu spočívá v dlouhodobé fungicidní cloně tvořené masivní dávkou 160 g boscalidu/ha (80 g při aplikaci 0,6 l/ha Efilor® + 80 g při aplikaci 0,4 l/ha Pictor®) v kombinaci s účinnými látkami dimoxystrobinem a metconazolem od časného jara do období kvetení, tedy 50 až 60 dnů v průběhu jarní vegetace řepky. Tato moderní technologie spojuje vlastnosti přípravku Efilor® a Pictor® a nabízí:

  • Dlouhodobou fungicidní clonu od časného jara do odkvětu
  • Podporu tvorby postranních větví a zvýšení počtu šešulí
  • Ochranu před všemi důležitými chorobami řepky
  • Vysokou ekonomickou návratnost

Materiály ke stažení:

leták Boscalidový ochranný štít

1. část technologie - Efilor

První částí doporučení technologie Boscalidového ochranného štítu je aplikace unikátního dvousložkového systémového fungicidu Efilor (boscalid, metconazol) v časném jaru při velikosti řepek 15-40 cm za účelem šetrné regulace porostu a vynikající fungicidní ochrany.

Jde o jediný přípravek nabízející pro jarní ošetření řepky účinnou látku ze skupiny karboxamidů (SDHI) poskytující ochranu proti nejdůležitějším houbovým chorobám v jarním období - fomové hnilobě, hlízence obecné, černi řepkové, plísni šedé - a zároveň má významnou vedlejší účinnost proti verticiliovému vadnutí.

Unikátní kombinace účinných látek metconazole a boscalid pak podporuje tvorbu bočních větví, nasazení šešulí a zároveň šetrnou regulaci porostu.

Pro více informací o přípravku Efilor klikněte SEM

2. část technologie - Pictor

Druhou částí je aplikace fungicidu Pictor v období květu. Fungicid Pictor komnbinuje dvě účinné látky boscalid a dimoxystrobin ze dvou odlišných skupin - karboxamidů a strobilurinů.

Tato kombinace účinných látek poskytuje nejen špičkovou účinnost na široké spektrum důležitých chorob řepky, ale zároveň řadí Pictor do skupiny přípravků označovaných jako AgCelence, které pozitivně ovlivňují fyziologii rostlin, zvyšují jejich odolnost k stresovým podmínkám a umožňují maximální využití výnosového potenciálu.

Toto všechno dělá z fungicidu Pictor jeden z nejznámějších přípravků v ochraně řepky ozimé.

Pro více informací o přípravku Pictor klikněte SEM

Ověření technologie v pokusech

V roce 2015 byla technologie testována v maloparcelkových a poloprovozních pokusech ve spolupráci s SPZO a pokusnými stanicemi Kluky a Kujavy.

Aplikace přípravku Efilor ve fázi prodlužování (výška 25 cm) v dávce 0,6 l/ha a následná aplikace fungicidu Pictor (plný květ) v dávce 0,4 l/ha navýšila výnos oproti průměru konkurenčních technologií o 1,8 q což při kalkulované ceně za t řepkového semene 10 000 kč znamenalo přínos 1 800 kč na hektar, ačkoliv napadení houbovými chorobami nebylo nikterak extrémní. Tento pokus poukázal také na pozitivní vliv aplikace přípravku Efilor na navýšení počtu větví.

Podobných výsledků bylo dosaženo také v maloparcelkových pokusech na pokusných stanicích Kluky a Kujavy. Zisk na kontrolu u varianty Efilor 0,6 l/ha + Pictor 0,4 l/ha činil 2 622 kč/ha po odečtení nákladů na aplikaci (2x250 kč) a přípravky (zdroj: ceníkové ceny Agrofert 2015). Na této variantě bylo dosaženo navýšení výnosu o 5,2 q/ha (+16,2%) ve srovnání s kontrolní neošetřenou variantou a o 2,2 q/ha (+6,81%) resp. o 1,6 q/ha (+4,97%) ve srovnání s konkurenčními technologiemi.

Ověření účinnosti v roce 2016:

Technologie boscalidového ochranného štítu dokázala spolehlivě ochránit porosty ozimé řepky v porovnání s neošetřenou kontrolou i konkurenční technologií a v podmínkách velmi intenzivního napadení hlízenkou obecnou zajistila o 4,0 q/ha vyšší výnos než konkurenční technologie a o 16,7 q/ha vyšší výnos než neošetřená technologie.

Vynikající efektivita technologie byla ověřena také v zemědělské praxi

Spokojenost s technologií boscalidového ochranného štítu prokazují výsledky přímo ze zemědělských podniků napříč celou Českou republikou, kde byla použita jak technologie Efilor® + Pictor®, tak jiná konkurenční technologie. Technologie boscalidového ochranného štítu poskytla v průměru o 8 % vyšší výnos než konkurenční technologie.

Výhody pro vás:

Technologie boscalidového ochranného štítu zajistí ty nejlepší podmínky k dosažení vysokých výnosů pěstované řepky ozimé, díky zabezpečení ochranné clony masivní dávkou účinné látky boscalid v kombinaci s účinnými látkami metconazol (přípravek Efilor®) a dimoxystrobin (přípravek Pictor®).

Zároveň je použití této technologie ekonomicky zajímavé díky možnosti snížení aplikační dávky obou fungicidů při současném zachování vysoké účinnosti.

Doporučení k aplikaci:

Doporučení pro technologii Boscalidového ochranného štítu je v časném jaru (výška řepky 15-40 cm) aplikace Efilor 0,6 l/ha a následná aplikace v období květu (BBCH 61-65) Pictor 0,4 l/ha. Doba mezi aplikacemi přípravků Efilor a Pictor by neměla být delší než 25 dní z důvodu udržení kontinuelní ochrany porostů řepky.

Top