Řepková reportáž

Jak na ošetření řepky po nástupu jara

Zima byla mírná, ale táhla se až do třetí dekády března, čímž oddálila nástup jara. Březen byl srážkově velmi slabý, a tak se na mnoha místech ČR začíná podepisovat vláhový deficit půdy. Nezbývá nic jiného než věřit, že se počasí umoudří a přijde déšť. Mezi dalšími jarními zemědělskými pracemi je potřeba se připravit na různé situace jarního vedení porostů řepky. Její cena v důsledku nízkých zásob a válečného konfliktu ve východní Evropě roste podobným tempem, jako další hlavní zemědělské komodity. I přes vysokou cenu některých vstupů, zejména hnojiv, vychází ekonomika při vysoce intenzivním pěstování velmi zajímavě. A čím vyšší intenzita pěstování a cílený výnos, tím lepší je návratnost investice z kvalitních přípravků. A při současných cenách to platí dvojnásob.

Po jarní inventarizaci porostů řepky si před rozhodnutím o jarní ochraně a regulaci porostů uvědomte několik skutečností:

 • Stav porostů (napadení škůdci či houbovými chorobami)
 • Hustota porostu
 • Odrůda a její pěstitelské předpoklady
 • Cílená úroveň hnojení
 • Vláhová bilance

S ohledem na tyto skutečnosti se připravte na správný zásah, se kterým Vám pomohou naše přípravky. Na výběr máte hned ze dvou:

Efilor®

Efilor® je tím hlavním přípravkem našeho doporučení pro ošetření v časném jaru. Obsahuje jako jediný přípravek určený pro toto období SDHI (boscalid) a azolovou látku (metconazole). Poskytuje vynikající ochranu proti fómě, primární infekci hlízenky, ale také proti dalším chorobám. Celkově podporuje řepku v lepším vývoji. Ta díky němu vytváří více bočních větví a větší počet šešulí, které činí silnějšími. V důsledku použití Efiloru je rostlina optimálně připravená na stres (suchý průběh jara nebo naopak velmi silné srážky), má lépe sjednocené růstové fáze a má silnější hlavní terminál. Výsledkem je zdravější, kompaktnější, vitálnější porost, který méně poléhá a zvyšuje výnos.

Doporučené dávkování je 0,7 l/ha (v boscalidovém štítu stačí 0,6 l/ha) na 20-40 cm výšky rostliny.

Využijete jej v těchto situacích:

 • Nevyrovnaná a řídká řepka
 • Pozdní setí, nízké a oslabené porosty
 • Odrůdy náchylné k napadení houbovými chorobami
 • Porosty napadené larvami dřepčíka olejkového
 • Hustě seté odrůdy středního a nižšího typu
 • Dlouhá zima a pozdější obnovení vegetace
 • Teplý a deštivý průběh počasí

Efilor® nemá omezení na svazích ani v OP II. st. zdrojů podzemních vod. V případě potřeby ošetření jej můžete mísit s insekticidem Voodo®.

Efilor® je součástí boscalidového štítu (spolu se špičkovým přípravkem Pictor®). Oba přípravky můžete nyní nakoupit výhodně.

Caryx®

V případě regulace vzrůstných hybridů, hnojení vyšší dávkou dusíku a při teplém a deštivém průběhu časného jara je možné přistoupit k použití přípravku Caryx®. Poskytuje kvalitní fungicidní účinnost. I on nemá omezení na svazích ani v OP II. st. zdrojů podzemních vod. Navíc lze díky čisté regulační složce mepiquat chloride jako jediný použít již od 5 °C. Caryx® je také lepším řešením při dělených aplikacích na nevyrovnaných porostech (1. aplikace na 20 cm, 2. aplikace 30-40 cm)

Doporučené dávkování je 1 l/ha na 20-40 cm výšky rostliny

Caryx® má nižší pH než jiné přípravky. Zyšuje tak účinnost insekticidů a může ušetřit náklady vynaložené za okyselovadla.

Caryx® i Efilor® vynikají mimořádnou smáčivostí a odolností proti smyvu deštěm. V případě míchání s jinými komponenty v TM se vyhněte pouze DAMu.

Jak vycházejí nejpoužívanější přípravky pro časné jaro cenově a s jakými omezeními musíte počítat?

Jaké přípravky používali zemědělci v minulém roce (2021)?

Společnost Kynetec udává, že Efilor aplikovali zákazníci na 39 % ploch, Caryx na 8 % ploch (neošetřená plocha není zahrnutá).

SPZO odhaduje jeho použití v roce 2021 na 12 % ploch u svých členů (42 % neošetřuje), Caryx na 5 % ploch

Zdroj: SPZO 2021

Jak vidí přípravky pro použití v časném jaru nezávislé instituce?

Související přípravky

 Marek Šmika

Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Area Central - Oilseeds and Legumes

Agro

Top