Výsledky evropských pokusů v řepce s přípravkem Pictor®

V loňském roce jsme provedli evropské testování nejlepších přípravků na ochranu řepky v květu. Zaměřili jsme se na vyhodnocení účinnosti proti nejrozšířenější a hospodářsky nejvýznamnější chorobě hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum) a samozřejmě také na výnosové vyhodnocení.

Celkem 23 pokusů s účinnou látkou protihoconazole + fluopyram v dávce 1 l/ha, průměrná účinnost na hlízenku 66 % zatímco Pictor® v dávce 0,5 l/ha účinkoval lépe - 79 %. Rozdíl ve výnose +2 q/ha pro Pictor® (při dnešní ceně 20 000 Kč/t řepky +4 000 Kč/ha).

Celkem 12 pokusů s účinnou látkou difenoconazole + azoxystrobin v dávce 1 l/ha, průměrná účinnost 54 % zatímco Pictor® v dávce 0,5 l/ha účinkoval lépe - 83 %. Rozdíl ve výnose +4 q/ha pro Pictor® (při dnešní ceně 20 000 Kč/t řepky +8 000 Kč/ha).

Celkem 12 pokusů s účinnou látkou fludioxonyl v dávce 0,5 kg/ha, průměrná účinnost 75 % zatímco Pictor® v dávce 0,5 l/ha účinkoval lépe - 80 %. Rozdíl ve výnose +2 q/ha pro Pictor® (při dnešní ceně 20 000 Kč/t řepky +4 000 Kč/ha).

Výsledky pokusů z ČR

Výsledky pokusů pouze z České republiky měli možnost vidět návštěvníci na našich zimních konferencích. Kdo je neviděl nebo by si je chtěl připomenout může se podívat ve videu

Pictor® obsahuje známý boscalid (SDHI) a dimoxystrobin (QoL=strobilurin). Boscalid je základem fungicidní ochrany v květu. Dimoxystrobin je tím, co z Pictoru dělá o kapku lepší přípravek, než jsou ty konkurenční. Díky vynikající kvalitě těchto látek ve vyváženému poměru a formulaci přípravku pomáhá Pictor® řepce dosahovat na stabilní výnosy a zvyšuje výnosy i v letech s nízkým napadením

Hlavní výhody přípravku Pictor®

  • chraní před fómou, hlízenkou, alternárií a dalšími chorobami řepky
  • je méně závislý na teplotách (účinkuje již od 7-8 °C), azoly potřebují vyšší teploty (10-12 °C, optimálně 15 °C)
  • poskytuje vyšší persistenci (déle odolává klimatickým vlivům)
  • zajišťuje vynikající preventivní účinnost, ale také částečnou kurativní účinnost
  • poskytuje rostlinám tzv. green efekt
  • bez omezení v pásmech OP vod II. stupně
  • nemá klasifikaci na včely – nepodléhá oznamovací povinnosti a lze jej tak aplikovat kdykoliv

Doporučení k aplikaci

Pictor® aplikujte v max. registrované dávce 0,5 l/ha (v boscalidovém štítu 0,4 l/ha) s 300-400 l vody/ha. Má flexibilní použití, ale nejvyšší účinnosti a pozitivního vlivu na výnos dosáhnete mezi fázemi BBCH 61-65. Přípravek můžete bez obav použít ve všech pásmech OP vod II stupně a také na svazích. Také nemá klasifikaci na včely, a proto nepodléhá za příslušných podmínek oznamovací povinnosti. Jakožto ready-mix jej můžete aplikovat kdykoliv i během letové aktivity včel. Pěstitelé slunečnice jej také mohou využít v této plodině. V rostlinách se rychle vstřebává, a tak ani déšť již 30 min po aplikaci nesníží jeho účinnost

Při ceně 20 000 Kč/t se investice z přípravku Pictor® 0,5 l/ha vrátí za 86 kg řepky, v 0,4 l/ha za 69 kg řepky.

Pokud jste z nějakého důvodu nestihli vyaplikovat Efilor® a nechcete si jej držet dále na skladě pro podzim nebo příští rok, lze oba přípravky různě kombinovat. Stejně tak jako kombinovat s hnojivy a dalšími přípravky. Pak si ale musíte dát pozor na platné předpisy.

Související přípravky

 Marek Šmika

Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Area Central - Oilseeds and Legumes

Agro

Top