Herbicidní výsledky pokusu Cleravis® a jak systém Clearfield® správně používat

Herbicidní výsledky pokusu Cleravis® a jak systém Clearfield® správně používat

V roce 2020 jsme založili další ze série herbicidních pokusů v řepce s přípravkem Cleravis®. Předplodinou byl jarní ječmen. Řepku, naši odrůdu INV 1266CL, jsme seli 25.8.2020 do vlhké půdy, vzcházení osiva bylo optimální. Září bylo hodně suché, a proto i aplikace herbicidu proběhla na suchou půdu 21.9.2020, tedy téměř měsíc po zasetí. Řepka měla v té době cca 4 pravé listy. V říjnu přišly větší srážky, které pomohly herbicidu v jeho účinnosti. V době posouzení se na kontrole nacházely plevele v následujícím složení:

PleveleFázePokryvnost (%)
Heřmánky12-163
Ječmen jarní21-235
Merlíky12-161
Penízky12-162
Violky12-141
Hluchavky12-141
Rozrazily14-332
Kokošky12-161

Výsledkem bylo čisté pole při podzimním posouzení a díky dlouhodobé reziduální cloně i při jarní kontrole.

Níže si můžete prohlédnout fotografie z našeho pokusu.

Vhodnost pro jeho využití

Clearfield® umožňuje pěstování řepky i na pozemcích s výdrolem konvenční řepky či výskytem řepice a v aridních oblastech, kde půdní herbicidy selhávají. V případě použití konvenčního herbicidu by pěstování řepky v případě řepice nebylo vůbec možné a zemědělec by tak přišel o možnost pěstování ekonomicky zajímavé plodiny s vysokou předplodinovou hodnotou. Tak je tomu i s dalšími odolnými druhy, z nichž některé se vyskytují jen okrajově, např. barborka obecná.

Použitím herbicidu Cleravis® podnik téměř vždy ušetří za jednu aplikaci graminicidu, zejména u výdrolu z obilnin je to důležitým faktorem. Významná je i úspora času, protože dochází k jediné postemergentní aplikaci, která vyřeší plevele na jeden přejezd, a to v době, kdy se jasné, zda řepka vzešla. Možnost úspory času v době podzimní špičky a efektivně vynaložených financí je důležitým momentem pro každého agronoma a vedení podniku. Ve výsledku poskytuje Clearfield® lepší ekonomiku pěstování řepky, větší flexibilitu a přináší menší množství starostí.

Barborka obecná se začíná rozšiřovat v porostech řepky. Spolehlivý účinek zajišťuje imazamox. Foto: Aleš Raus

Účinek na řepici, hluchavky, kakosty a jiné plevele při jarním posouzení, 2021

Foto: Antonín Dostál

Výběr správné odrůdy

Pro pěstování v systému Clearfield® je nutné vybrat odrůdu s odolností k účinné látce imazamox s označením CL. Protože je imazamox sulfonylmočovinou, reagují tyto odrůdy lépe na podmínky, kdy se tyto látky vyskytují v půdě - např. při předchozím použití u pěstovaných obilnin v suchém roce. CL hybridy mají srovnatelné výnosy i kvalitu s běžnými odrůdami.

Naše hybridní odrůda INV1266 CL je vhodná do místních podmínek a adaptabilní na naše typy půd. Vykazuje dobrý počáteční růst a minimální riziko k vyzimování, má nižší až střední vzrůst a při použití vhodného regulátoru je velmi odolná k poléhání. Dosahuje stabilně vysokých výnosů a vysoké olejnatosti. Pro využití maximálního potenciálu doporučujeme zařadit do pěstebních programů s vyšší intenzitou. Určitě doporučuji vyzkoušet. V zemích, kde je Clearfield® rozšířený, patří mezi absolutní špičku. Např. v Maďarsku.

Výnosový graf - Maďarsko

Pěstování náhradních plodin

Doporučení je jednoduché

Doporučená dávka je Cleravis® 2 l/ha a smáčedlo Dash® HC 1 l/ha pro podporu účinnosti. Aplikační termín doporučujeme stanovit podle fáze plevelů, kdy mají 2-4 pravé listy, u heřmánků a výdrolu obilnin do 3. listu. Herbicid i smáčedlo je součástí balení na 5 ha.

Vývojová fáze řepka tedy není určující. Půdní vlhkost zlepšuje účinnost, ale Cleravis® si poradí i v sušších podmínkách jako v loňském pokuse. Stejně dobře si povede i na polích s velkým množství posklizňových zbytků. Zpravidla na 1 tunu zrna připadá 1 tuna posklizňových zbytků. Čím více tedy z pole sklidíme, tím stoupají v minimalizačních systémech zpracování půdy požadavky na herbicidní ochranu.

Kdy aplikovat Cleravis + Dash HC

Výhodná nabídka

Herbicid i osivo nabízíme samostatně, ale i jako Clearfieldový balíček s akční cenovkou. Více informací u našich obchodních zástupců nebo na stránkách www.agro.basf.cz. Zájemcům doporučuji vyzkoušet a objednat co nejdříve.

Související přípravky

 Marek Šmika

Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Area Central - Oilseeds and Legumes

Agro

Top