Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Ochrana ozimých obilnin proti plevelům

30. 9. 2020

Podzimní ošetření

Během minulého týdne většina pěstitelů využila příznivé počasí k setí ozimých obilnin. Po vydatném víkendovém dešti tyto porosty začínají vzcházet, a je předpoklad, že se budou rychle vyvíjet. Z tohoto důvodu bude vhodné provést ošetření proti plevelům už na podzim, protože můžeme předpokládat, že plevele budou mít rovněž dobré podmínky pro růst. Při rozhodování o výběru přípravku pro podzimní herbicidní ošetření hraje hlavní roli několik faktorů. Nejdůležitější z nich jsou spolehlivost účinku, cena a aplikační omezení. V tomto segmentu nabízí firma BASF osvědčené řešení v podobě dvou komplexních podzimních herbicidů, aby si každý mohl vybrat nejvhodnější variantu pro potřeby lokálních podmínek.

Prvním z nich je nedávno zavedený herbicid Pontos® , který si již našel mnoho zákazníků, a který přináší velmi zajímavé výsledky, především spolehlivě kontroluje chundelku metlici (včetně populací rezistentních k sulfonylmočovinám) a další významné plevele, a to již při nízké dávce a za příznivou cenu.

Dalším, dnes již bezesporu osvědčeným řešením, které je na trhu už čtvrtým rokem, je přípravek Chocker® . Je to širokospektrální herbicid s optimálním poměrem ú. l. diflufenikan a flufenacet, které zajišťují spolehlivý účinek proti chundelce metlici a širokému spektru dvouděložných plevelů ve všech ozimých obilninách. Zvláště v minulé sezóně se mnozí pěstitelé přesvědčili o vyšší účinnosti na dvouděložné plevele (heřmánky, svízel, pohanky,...) oproti mnohým jiným herbicidům a to především díky vysoké hektarové dávce ú.l. duflufenikan.

Pontos®

Obsahuje flufenacet a novou účinnou látku picolinafen. Aplikuje se časně postemergentně (2.-3. list obilniny) v dávce 0,5 l/ha. Pro posílení účinnosti na heřmánky a svízele je vhodné přidat herbicid Glean v množství 7 g/ha (případně ú. l. florasulam).

Vzhledem k rozšiřujícím se problémům s jílkem mnohokvětým či lokálním výskytům psárky polní, některé podniky úspěšně vyzkoušely registrovanou dávku 1 l/ha, která významně zvyšuje účinnost na tyto trávovité a další problematické dvouděložné plevele. Pokud použijete tuto dávku, pak je nutné podle registrace provést aplikaci preemergentně s optimálním množství vody 300 l/ha a více. Aplikaci je možné spojit s insekticidem proti přenašečům virových chorob obilnin např. Vaztak® Active , nedoporučuji ale přidávat smáčedlo, mohlo by dojít ke snížení selektivity.

Charakteristika přípravku Pontos®

 • Unikátní účinná látka pikonalifen
 • Kontroluje široké spektrum plevelů, včetně rezistentní chundelky, velmi vysoká účinnost na plevele spodního patra (violky, rozrazily…), dobrá účinnost na výdrol řepky, včetně Clearfield®, slabší na heřmánkovité, svízel a vlčí mák. Doporučuje se proto přidat partnera (např. Glean 7 – 10g, Husar 100g)
 • Registrace do všech ozimých obilnin
 • Krátká reziduální půdní účinnost (pikonalifen 1 měsíc, flufenacet 2-3 měsíce) – bez omezení pro následné plodiny
 • Výrazný synergický efekt v kombinacích
 • Dávka 0,5 l/ha postemergentně, optimálně ve fázi 2–5 listů obilniny, na vzešlé plevele
 • Dávka 1 l/ha preemergentně proti psárce polní, jílku vytrvalému
 • Vyloučen v pásmech ochrany povrchových vod a na svazích
 • Velmi příznivá cena

Chocker®

Ideální termín aplikace přípravku Chocker® je mezi 1. a 3. listem obilniny, ale při pozdních výsevech je možno ho použít i preemergentně. Rozhodující pro účinek je fáze plevelů - nejlépe jsou plevele hubeny do fáze 2 pravých listů. Pro posílení účinku na výdrol řepky je vhodné přidat např. 5 g Gleanu (případně ú. l. florasulam). Přípravek nepotřebuje k dobrému účinku vysoké teploty, stačí pokud denní teploty dosahují alespoň 5 °C. Doporučená dávka vody je 200-400 l/ha. Přípravek je mísitelný s běžně používanými insekticidy a herbicidy. Ideální z hlediska načasování je kombinace s insekticidem proti přenašečům virových chorob obilnin např. Vaztak® Active . To je u časných výsevů téměř povinnost. Přípravek Chocker® nelze míchat s koncentrovaným DAM 390. Možné je maximálně 20-30 l/ha DAM 390 ve vodě.

Charakteristika přípravku Chocker®

 • Nízká aplikační dávka 0,5 l/ha - POHODLNÉ POUŽITÍ
 • Žádná významná omezení aplikace – BEZ STAROSTÍ
 • » Lze použít v OP II. stupně podzemní a povrchové vody
 • » Lze použít na svažitých pozemcích, a to i bez vegetačních pásů
 • » Při použití 90 % nízkoúletových trysek pouze 4 m od povrchové vody
 • Likviduje populace chundelky metlice rezistentní k sulfonylmočovinám – ÚČINNÉ
 • Registrace do všech oz. obilnin (pšenice, ječmene, žita a triticale) – UNIVERZÁLNÍ
 • Dlouhodobá reziduální účinnost: diflufenican 6 měsíců, flufenacet 3 měsíce - SPOLEHLIVÉ
 • BEZ omezení pro následné plodiny – BEZ STAROSTÍ

Pokud používáte pro podzimní ošetření levnější varianty a podle potřeby na jaře opravujete, můžete oba přípravky použít ve snížených dávkách. Pontos® v dávce 0,4 l/ha (cena ošetření v ceníkových cenách 628 Kč/ha*) nebo Chocker® v dávce 0,35 l/ha (cena ošetření v ceníkových cenách 706 Kč/ha*). Ve snížené dávce oba přípravky vyřeší chundelku metlici a dvouděložné plevele spodního patra (violky, rozrazily ...). Pro další ošetření se rozhodnete až na jaře a podle případného zaplevelení můžete použít přípravek se spolehlivým účinkem na dvouděložné plevele, např. Biathlon® 4D. Tento komplexní systém je velmi vhodný pro řešení zaplevelení pcháčem nebo sekundárně vzcházejících plevelů, které bývají častým problémem především na pozemcích s kejdovým hospodářstvím nebo při pravidelném využívání digestátu pro jarní přihnojení atd. Tento dvoufázový systém herbicidního ochrany je nákladově podobný nebo i levnější než různé komplexní podzimní varianty.

*ceníková cena Agrofert 2020

Cenové srovnání přípravků na podzimní ošetření obilnin proti plevelům (Ceník Agrofert 2020)

Související plodiny

 Ing. Petr Popelka

Ing. Petr Popelka

BASF spol. s r.o.

Obchodní zástupce

Agro

Top