Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Cleravis® - ověřeno v praxi

Co je Cleravis®?

Cleravis® je kombinací tří účinných látek (metazachlor, imazamox a quinmerack) zajišťující vyvážené působení přes list a půdu,okamžitou i dlouhodobou reziduální účinnost. Toto kombinované působení zaručuje likvidaci již vzešlých plevelů a brání vzcházení dalších plevelů ve dalších vlnách.

Přípravek je nedílnou součástí technologie Clearifeld®.

Cleravis®

Technologie Clearfield®

V České republice byl v roce 2014 zaveden nový systém pěstování řepky ozimé - systém Clearfield®. Jeho podstatou je kombinace vysoce účinného herbicidu Cleravis® a výkonných hybridů řepky, které jsou kompatibilní pouze s tímto herbicidem.

Praktické zkušenosti ze zemědělských podniků

Pokud kliknete na název podniku, zobrazí se Vám detaily

Výměra: 560 ha zemědělské půdy, z toho 540 ha orná půda

Nadmořská výška: 550 m n. m.

Průměrné srážky: 600 mm

Půdy: lehké

Struktura RV/výnos: oz. řepka 120 ha/4,25 t, oz. pšenice 200 ha/7,05 t, mák 110 ha/1,1 t, kmín 50 ha/1,4 t, ostropestřec 30 ha/1 t, jahody 10 ha/8 t, úhor 20 ha

Technologie zpracování půdy: bezorebná technologie

Hlavní agronom: Ing. Petr Nouza

Technologii Clearfield® jsme použili hned první rok zavedení na trh v roce 2014 na pozemcích, kde došlo k silnému zaplevelení zejména řepicí a ředkví ohnicí, protože jiné řešení prakticky neexistuje. Konkrétně šlo o výměru 15 ha. Na ostatních pozemcích, kde je hlavním problémem kakost, používáme herbicid Butisan® Duo Reactor Pack. Na celé ploše pěstujeme hybridy od firmy Rapool. S výnosem Cl hybridu Edimax Cl jsem byl maximálně spokojen, neboť dal nejvyšší výnos a to 4,77 t/ha.

V této řepkové sezoně nemáme Clearfield® řepku zasetou, protože jsme původně chtěli technologii využít jen na řepicové pozemky a v době objednávání osiva pro výsev 2015 jsme nevěděli, že tento hybrid je tolik výkonný. Vzhledem k vynikajícímu výnosu hybridu Edimax CL chceme tento rok technologii použít na větší ploše cca 40 ha, kromě řepicových pozemků i tam, kde je velmi silný výskyt brukvovitých plevelů.

S výdrolem Clearfield® řepky v následně pěstované ozimé pšenici jsme neměli žádný problém, použili jsme kombinaci podzimních herbicidů Cougar Forte + Glean. Výdrol řepky se snažíme řešit ihned po sklizni, tím že provedeme podmítku a před následující hlubokou podmítkou aplikujeme glyphosát.

Účinnost herbicidu Cleravis® na klíčové plevele byla velmi dobrá a zároveň byl vyřešen problém výdrolu obilnin, takže jsme nemuseli použít graminicid.

Doporučil byste technologii sousedním podnikům?

Ano, technologii Clearfield® jako řešení obtížně hubitelných plevelů bych doporučil.

Výměra: 254 ha zemědělské půdy

Nadmořská výška: 517 m n. m.

Půdy: těžké

Struktura RV/výnos: oz. řepka 136 ha/4,2 t,

oz. pšenice 87 ha/t, ječmen jarní 31 ha

Technologie zpracování půdy: bezorebná technologie

Hlavní agronom: Petr Karásek

Přibližně před 4 lety došlo na obdělávaných pozemcích k rozšíření řepice takovým způsobem, že další pěstování řepky ozimé se jevilo jako téměř nemožné, což by při úzkém osevním postupu znamenalo významné problémy pro zemědělskou činnost. Naštěstí zrovna v té době přišla na trh technologie Clearfield® v ozimé řepce, která tento problém vyřešila. Navíc jsme si vyřešili i další plevele jako je ředkev ohnice, hořčice rolní a penízek, které se zde vyskytují ve velké míře a klasické herbicidy s nimi mají problém. Clearfield® jsme proto využili ihned na celé ploše pěstované řepky ozimé.

Graminicidní účinek herbicidu Cleravis® je velmi dobrý, ale vzhledem k úzkému osevnímu postupu a tím i silnému výskytu výdrolu obilnin používáme ještě jednou graminicid. Oproti minulosti je to ale o jednu aplikaci graminicidu méně. Zajímavým přínosem je i likvidace výdrolu staré konvenční řepky. Účinnost na klasické plevele je vynikající, nicméně protože jsme čekali až vzejde řepice, museli jsme udělat jeden opravný zásah na heřmánky, které v době aplikace již byly přerostlé. Naše zkušenost je tedy aplikovat Cleravis® hned jak se objeví děložní lístky heřmánku.

Výdrol Clearfield® řepky v následné plodině jsme vyřešili dle rad zástupce BASF a nemáme žádný problém s jeho výskytem.

Vybrali jsme si Clearfield® hybrid DK Imminent CL od společnosti Monsanto a s výnosem 4,2 t/ha jsme velmi spokojeni. Při zakládání letošních ploch Clearfield® řepky panovalo extrémní sucho a měli jsme obavy, jak to s porosty dopadne, protože vzcházely jen velmi pozvolna, nakonec se ale porosty zapojily a do zimy šly dobře připravené. DK Imminent tedy prokázal svoje kvality i v loňských špatných podmínkách.

Z ekonomického hlediska vychází technologie Clearfield® velmi dobře v porovnání s konvenční technologií, kterou jsme dělali před tím. Použití technologie Clearfield® v řepce ozimé bych určitě doporučil.

Podnik: Ing. Václav Srb

Výměra: 540 ha

Nadmořská výška: 280 – 360 m n.m.

Průměrné srážky: 520 mm

Půdy: střední

Struktura RV: oz. pšenice 40 %, j. ječmen 30 %, oz. řepka 15%, svazenka 11 %, ostatní 4%

Hlavní agronom: Ing. Václav Srb

„Hořčice rolní byla v založených porostech ozimé řepky při současných teplých zimách až do doby příchodu CL technologie prakticky neřešitelným problémem. K silnému rozmnožení hořčice rolní došlo v porostech hořčice, kterou jsem zde často pěstoval. Na takto zatížených pozemcích nebylo dosud možné řepku pěstovat. K rozhodnutí pro technologii přispěla i dobrá zkušenost, kterou mám s CL slunečnicí. Výhodu spatřuji také v postemergentní aplikaci. Herbicid aplikuji v době, když už vím, že má řepka vyhráno. A přesně takový byl loňský podzim. Seli jsme 26. srpna, tedy více jak týden po srážkách. Sucho bránilo vzcházení i vývoji mladých rostlin. Zde oceňuji počáteční rychlost hybridu VERITAS. Ten jsem zvolil i z důvodu nejvyšší výnosové odezvy při použití herbicidu Cleravis® v pokusech SPZO.

Ještě jsme sice nesklidili, ale už dnes při pohledu na vynechané kontrolní místo bez ošetření si myslím, že volba CL systému byla správná.

CL technologie je jediný možný systém, který mi umožní na těchto pozemcích opět pěstovat rentabilní a zlepšující plodinu“.

Na CL technologii oceňuji:

  • 1. Inovaci v herbicidní ochraně řepky
  • 2. Zvládnutí hořčice rolní
  • 3. Dobrá účinnost i za sucha
  • 4. Rychlost počátečního vývoje hybridu VERITAS CL
  • 5. Výnosová úroveň hybridu VERITAS CL při použití herbicidu Cleravis®

Výměra: 1060 ha zemědělské půdy, z toho 780 ha orná půda

Nadmořská výška: 250 - 450 m n. m.

Průměrné srážky: 650 mm

Půdy: Hlinité až hlinitopísčité, Hnědozemě až kambizemě

Struktura RV: oz. řepka 150 ha, výnos: 3,8 t, oz. pšenice 360 ha/ 8 t, cukrová řepa 41 ha/73 t, kukuřice 40 ha/35 t, soja 55 ha/2 t, triticale 60 ha/4,2 t

Technologie zpracování půdy: Minimalizace

Hlavní agronom: Ing. Jakub Hyršal

Řepku ozimou pěstují ve dvou uzavřených osevních postupech podle zvolené technologie. Konvenční řepka je v rotaci s cukrovou řepou a Clearfield řepka je v rotaci s ozimou pšenicí a tritikale. Technologii Clearfield začali využívat v prvním roce uvedení na trh z toho důvodu, že na jedné části pozemků se vyskytuje obtížně hubitelná řepice a zároveň je zde také silný výskyt kakostů. Řešení těchto plevelů jinou technologií by bylo velice složité a neefektivní. V prvním roce byla technologie Clearfield využita na 46 ha, herbicidní účinek přípravku Cleravis+Dash byl až do konce vegetace vynikající. Ve srovnání s Clearfield technologií se na konvenčních plochách řepky vyskytovaly v průběhu jara kvetoucí plevele a byl tedy problém s aplikací insekticidů. V druhém roce pěstování vyseli Clearfield řepku na plochu 73 ha. Řepku zaseli 21. srpna 2015, vzešla během 3 až 4 dnů a po 5 dnech provedli aplikaci graminicidu na výdrol obilnin. 10. září byl aplikován Cleravis+Dash ve fázi řepky 3 až 4 listy. Účinnost i přes obrovský tlak plevelů v kombinaci s extrémními podmínkami loňského podzimu byla opět velmi dobrá, pouze na souvratích došlo k prorůstání kakostů z druhé vlny.

Výdrol Clearfield řepky v ozimé pšenici řešili přípravkem Pardner. Aby se zamezilo šíření případného výdrolu, snaží se také důkladně čistit sklizňovou techniku. Ačkoliv museli použít na řešení výdrolu v ozimé pšenici přípravek navíc, ekonomicky se Clearfield technologie vyplácí, protože není možné plevelné spektrum na daných pozemcích řešit jinak než touto technologií.

V obou ročnících zvolili hybrid Veritas CL od společnosti Rapool, protože vychází nejlépe v pokusech SPZO a také okolní pěstitelé mají s tímto hybridem pozitivní zkušenosti.

Odborné články

Prohlédněte si, co o systému tvrdí odborníci

Jaké jsou přínosy herbicidu Cleravis ® pro pěstitele řepky?

  • vysoká účinnost na nejdůležitější dvouděložné plevele (včetně brukvovitých a kakostů) a zároveň účinnost na výdrol obilnin pouze jediným herbicidním ošetřením
  • účinnost na výdrol konvenční řepky z půdní zásoby, který se stává čím dál větším problémem - využitím technologie Clearfield® se zbavíte výdrolu konvenční řepky, čímž si zajistíte rovnoměrnost porostu, bez plevelné řepky, která odčerpává živiny, vodu, zabírá prostor a má třetinový výnos
  • účinnost na plevelnou řepici
  • Clearfield® hybridy jsou vysoce odolné k reziduím sulfonylmočovin
  • vysoký výnosový potenciál Clearfield® hybridů řepky ozimé

Top