Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Systiva® - ověřeno v praxi

Co je Systiva®?

Jedná se o první nepostřikový fungicid určený k ochraně obilnin před houbovými chorobami od vzcházení porostů až do fáze počátku vývoje praporcového listu. Inovativnost je kromě obsažené účinné látky dána způsobem aplikace - ta se provádí mořením osiva. Vynikající účinnost Systivy na široké spektrum houbových chorob obilnin je dána použitím nejmodernější účinné látky společnosti BASF ze skupiny karboxamidů 2. generace (SDHI skupina) - fluxapyroxad. Tato účinná látka je rovněž známá pod obchodním názvem Xemium®. Protože se Systiva® řadí mezi přípravky skupiny AgCelence, má kromě klasické fungicidní ochrany také pozitivní vliv na rozvoj kořenů, zlepšuje hospodaření s vodou a příjem dusíku, čímž potlačuje stresové faktory v ošetřeném porostu.

Agrotip Speciál ozimé ječmeny ZDE Agrotip Speciál jarní ječmeny ZDE

Systiva®

Provozní pokusy

Abychom uvedená fakta o přípravku Systiva® potvrdili, v roce 2015 společnost BASF založila mnoho provozních pokusů v jarním ječmeni po celé republice za účelem potvrdit přínosy revolučního fungicidního mořidla Systiva®

Metodika pokusů

V pokusech jsme porovnávali technologii BASF (osivo namořené mořidlem Systiva®) vs. standardní technologii (bez mořidla Systiva®), kterou využívá zemědělský podnik. Ve vývojové fázi BBCH 39 a později následovala foliární aplikace fungicidu Opera® Top 1,5 l/ha, resp. konkureční fungicid.

Zemědělské podniky, které pokusy zrealizovaly

Pokud kliknete na název podniku, ukážou se Vám detaily daného pokusu

ZD Mořina (okres Beroun) hospodaří na celkem 6000 ha. Velikost pokusu s přípravkem Systiva® byla 43,37 ha.

Fotografie ze ZD Mořina ze 11. 5. 2015 ukazuje vliv a podporu přípravku Systiva® na rozvoj kořenového systému pro lepší podmínky pro růst ječmene. Podnik dosáhnul se Systivou o 6 % vyšší výnos (5,47 t/ha) oproti 5,16 t/ha bez Systivy.

Odrůda jarního ječmene Malz:

1 Systiva® 0,75 l/t + mořeno standardním mořidlem a stabilátorem růstu - fungicid Opera® Top 1,5 l/ha aplikován 6. 6. 2015

2 Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem a stabilátorem růstu - fungicid Opera® Top 1,5 l/ha aplikován 6. 6. 2015

Agros Vraný (okres Kladno) obhospodařuje ornou půdu 3000 ha. Velikost pokusu s přípravkem Systiva® byla 2,25 ha.

Odrůda jarního ječmene Blaník dosáhla o 5 % vyššího výnosu s přípravkem Systiva® (7,84 t/ha) oproti 7,45 t/ha bez Systivy.

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem - fungicid Opera® Top 1,5 l/ha aplikován 25. 5. 2015 a Osiris® 2 l/ha (11. 6. 2015)

2 Systiva® 0,75 l/t - fungicid Opera® Top 1,5 l/ha aplikován 25. 5. 2015 a Osiris® 2 l/ha (11. 6. 2015)

ZAS Bečváry a.s. (okres Kolín) hospodaří na orné půdě s výměrou 4400 ha. Velikost pokusu se Systivou byla 5 ha.

Odrůda jarního ječmene Malz ošetřená přípravkem Systiva® a Osiris® (3. 6. 2015) měla o 4 % vyšší výnos než ošetření s 2 dalšími fungicidy.

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno Kinto® Duo 2 l/t - aplikovány fungicidy Opera® Top 1,5 l/ha + Tango® Super 0,5 l/ha (18. 5. 2015) a Osiris® 1,75 l/ha (3. 6. 2015)

2 Systiva® 0,75 l/t + mořeno standardním mořidlem a stabilátorem růstu - fungicid Osiris® 2 l/ha (3. 6. 2015)

LUKROM PLUS s.r.o., středisko Staré Město má výměru orné půdy 2 400 ha. Velikost pokusu byla 84,28 hektarů.

Odrůda jarního ječmene Laudis dosáhla o 7 % vyššího výnosu se Systivou (5,66 t/ha) oproti kontrolní variantě bez přípravku Systiva® (5,25 t/ha).

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno Kinto® Duo 2 l/t - fungicid Osiris® 1,75 l/ha v BBCH 65 (2. 6. 2015)

2 Systiva® 0,75 l/t + Kinto® Duo - Osiris® 1,75 l/ha v BBCH 65 (2. 6. 2015)

ZS Horní Krupá hospodaří na výměře 1 400 ha. Pokus byl uskutečněn na 31 hektarech.

Odrůda jarního ječmene Malz dosáhla o 11 % vyššího výnosu se Systivou než bez ní.

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem - fungicid Osiris® 2 l/ha aplikován 17. 6. 2015

2 Systiva® 0,75 l/t - mořeno standardním mořidlem - fungicid Osiris® 2 l/ha aplikován 17. 6. 2015

O své zkušenosti se Systivou se s námi podělil pan Jiří Novák ze Zemědělské společnosti Horní Krupá a.s.

„V roce 2015 společnost BASF zavedla novou technologii fungicidní ochrany jarního ječmene, která nás zaujala a na základě toho jsme si tuto technologii v letošním roce vyzkoušeli v našich provozních podmínkách.

Pokus se uskutečnil na odrůdě jarního ječmene Malz, kde jsme porovnávali ječmen ošetřený Systivou s porostem ošetřovaným klasickou technologií.

Po sklizni jsme byli velice překvapeni, neboť u varianty se Systivou s pouze jedním fungicidním ošetřením bylo dosaženo o 0,7 q/ha vyššího výnosu oproti klasické technologii. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli pro navýšení výměry jarního ječmene ošetřeného Systivou na většinu ploch pro zásev v roce 2016.

V letošním roce jsme si také chtěli vyzkoušet Systivu v ozimém ječmeni, ale z důvodu pozdního zadání objednávky u našeho dodavatele bohužel bylo již osivo namořeno standardním mořidlem a připraveno pro zásev.

Z celkového pohledu beru technologii ochrany se Systivou jako nadčasové a moderní řešení ochrany ječmene. Díky tomu jsme v našich podmínkách dosáhli většího zisku z hektaru a zároveň i úspory času a dalších nákladů. Každý agronom je spokojený, když je porost zdravý a vitální od počátku vegetace a výsledkem je dobrý výnos a kvalita, a to vše jsme díky Systivě dosáhli.“

Jiří Novák, ředitel a agronom Zemědělská společnost Horní Krupá a.s.

ZD NOVA Dříteň hospodaří na orné půdě s výměrou 2000 ha. Velikost pokusu Systivou byla 5 ha a kontrolní technologie rovněž 5 ha.

Odrůda jarního ječmene Sebastian ošetřená přípravkem Systiva® a Opera® Top měla o 5 % vyšší výnos něž varianta bez použití přípravku Systiva®.

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno Kinto® Duo 1,5 l/t - Opera® Top 1,5 l/ha aplikace dne 4. 6. 2015

2 Systiva® 0,75 l/t + Kinto® Duo 1,5 l/t - Opera® Top 1,5 l/ha aplikace dne 4. 6. 2015

V systému s technologií Systiva® + Kinto® Duo byl jarní ječmen výrazně zdravější a zelenější a hlavně bez výskytu rynchosporiové skvrnitosti oproti kontrolní variantě bez přípravku Systiva®.

AGROZA spol. s r. o. Žirovnice hospodaří na celkem 740 ha. Velikost pokusu s přípravkem Systiva® byla 5 ha a kontrolní technologie rovněž na 5 ha.

Odrůda jarního ječmene Sebastian:

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem - standardní fungicid 14. 5. 2015 + Opera® Top 1,5 l/ha aplikovaná 10. 6. 2015

2 Systiva® 0,75 l/t + standardní mořidlo - fungicid Opera® Top 1,5 l/ha aplikován 10. 6. 2015 se standardem

Zemědělské obchodní družstvo Hořice má ornou půdu s výměrou 2400 ha. Pokus s přípravkem Systiva® byl na 73 hektarech.

Odrůda jarního ječmene Kangoo dosáhla o 1 % vyššího výnosu s přípravkem Systiva® než bez něho. Ačkoliv výnos je menší, je třeba dodat, že Systiva® ušetřila podniku ošetření prvním fungicidem a přejezd techniky.

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem - byl použit standardní fungicid + Osiris® 1,75 l/ha (15. 6. 2015)

2 Systiva® 0,75 l/t + standardní mořidlo - fungicid Osiris® 1,75 l/ha aplikován 11. 6. 2015

Družstvo Vysočina Janovice hospodaří na 1 790 ha orné půdy. Pokus se Systivou byl na 10 ha a kontrolní technologie na 20 ha.

V pokuse byla odrůda Gladys a Systiva® dosáhla o 7 % vyššího výnosu jako porost bez Systivy.

• Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem - byl aplikován standardní fungicid (9. 5. 2015) a Adexar® Plus v dávce 1,25 l/ha (20. 6. 2015)

• Systiva® 0,75 l/t + Kinto® Duo 2 l/t - bez foliárního fungicidního ošetření

Systiva® oproti technologii aplikace listového fungicidu chrání porost proti chorobám, zvyšuje výnosový potenciál a udržuje rostliny v dobré zdravotní kondici od samého počátku vývoje.

Agrodružstvo Počátky zkoušelo fungicid Systiva® v provozních podmínkách na 3 hektarech. Odrůda jarního ječmene Laudis dosáhla 21 % vyššího výnosu se Systivou než bez ní. Ve standardní technologii podniku byl přitom použitý 1 fungicid navíc. Opět se potvrdilo, že Systiva® ušetřila podniku ošetření prvním fungicidem a přejezd techniky.

• Bez přípravku Systiva® - mořeno Kinto® Duo 2 l/t - byl použit standardní fungicid 15. 5. 2015 + Opera® Top 1,5 l/ha (8. 6. 2015)

• Systiva® 0,75 l/t + Kinto® Duo 2 l/t - fungicid Opera® Top 1,5 l/ha (8. 6. 2015)

VOD Nová Cerekev obhospodařuje téměř 900 ha orné půdy. Pokus se Sys-tivou byl na 7,8 hektarech a kontrolní technologie na 15,61 ha.

Odrůda jarního ječmene Sebastian u VOD Nová Cerekev dosáhla o 7 % vyššího výnosu s přípravkem Systiva® (6,77 t/ha) než technologie bez přípravku Systiva® (6,3 t/ha). Jarní ječmen byl dokonce i s podsevem jetele.

• Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem - byl aplikován standardní fungicid 15. 6. 2015

• Systiva® 0,75 l/t + standardní mořidlo - byl aplikován standardní fungicid 15. 6. 2015

ZOD Opatovec, nedaleko Svitav, dosáhnul s přípravkem Systiva® o 11 % vyššího výnosu než bez jejího použití, dokonce i bez foliárního ošetření. Kontrolní varianta byla ošetřena dne 18. 5. přípravkem Tango® Super v dávce 0,5 l/ha a 11. 6. přípravkem s účinnou látkou azoxystrobin (strobiluriny) a cyproconazole (triazoly) 0,8 l/ha.

Družstvo Agroben Střelice (okres OL) s odrůdou Laudis dosáhlo také vynikajících výsledků na variantě, kde byla použita Systiva®. Oproti konkurenci přípravek Systiva® navýšil výnos o 8 %.

Zemědělský podnik Agro Bystřice a.s. hospodaří na 2180 ha orné půdy v okrese Jičín. Pan Martin Kindl je hlavní agronom podniku a použítí mořidla Systiva® považuje za velmi perspektivní systém ošetření na základě zkušenosti s tímto mořidlem v roce 2015.

Jarní ječmen, odrůda Sebastian, byl hodnocen v provozním pokusu ve variantě se standardním mořením osiva a v systému s použitím nového mořidla BASF Systiva® v doporučené dávce 0,75 l/t osiva + standardní mořidlo 1,5 l/t osiva. Obě varianty byly následně ošetřovány shodnou fungicidní technologií.

V průběhu vegetace se ukázalo, že porost namořený Systivou měl lepší zdravotní stav do zahájení fungicidního ošetření než standardní varianta. Konkrétně šlo o nižší výskyt padlí a také hnědé skvrnitosti, byť v tomto ročníku nebyl její infekční tlak na tomto pozemku tak silný.

Kontrola výnosů na ploše 0,295 ha prokázala vyšší výnos ve variantě namořené Systivou. Přepočtený výnos na 1 ha dosáhl úrovně 8,76 t. U kontrolní varianty bylo dosaženo přepočteného výnosu 8,41 t na 1 ha. To je navýšení výnosu o 4,2 %.

Podle pana Kindla, hlavního agronoma podniku, je vliv mořidla Systiva® viditelný a v roce 2016 rozhodně počítá se Systivou v jarních ječmenech na celé výměře.

Podnik z Plzeňského kraje, ZS Komorno a.s. s odrůdou Malz měl průměrné výnosy podniku na úrovni 5,04 t/ha.

Letošní zkušenosti v ZS Komorno a.s. v nám přiblížila paní Ing. Belšánová:

„Celý porost byl oproti ostatním plochám jarních ječmenů na první pohled zdravější, stébla byla pevnější. Až do konce vegetace se porost udržel v dobrém zdravotním stavu - ostatní plochy byly napadány hnědou skvrnitostí nebo padlím - na této ploše se Systivou jsem to nezaznamenala v nějaké větší míře (příp. jen trochu skvrnek na listech). U této plochy i ostatních ploch ječmenů byl použit jeden fungicid v BBCH 37, což bylo u většiny ostatních ploch již v době počínajícího napadení chorobami.“

Ing. Michaela Belšánová,agronomka ZS Komorno a.s.

Zkušenosti s mořidlem Systiva® v Zemspol Dešná s.r.o. Společnost Rhea holding patří k největším zemědělským farmám v České republice a v současné době hospodaří na výměře větší než 19 000 ha. Z hlediska pěstování sladovnického ječmene je pozice Rhea holdingu ještě významnější, protože je českým pěstitelem číslo jedna a pěstuje ho na výměře 2 150 ha.

V letošním roce se rozhodli použít systém doporučení BASF na výměře 140 ha. Namořili odrůdu Xanadu kombinací Systivy 0,75 l/t a Kinta Duo 1,5 l/t. Podle názoru agronoma Ondřeje Petrovského vykazoval porost od začátku vyšší vitalitu porostu, což bylo způsobeno lepším kořenovým systémem. Zároveň během vegetace se neprojevil významný vliv listových skvrnitostí (hnědá a rynchosporiová), na které je odrůda Xanadu citlivá. V technologii pěstování dále použili aplikaci fungicidu Opera Top 1,5 l/ha, který byl aplikován na praporcový list.

Celkový lepší stav porostu během vegetace se pak výrazně projevil zvýšeným výnosem o proti k ontrolnímu pozemku, kde byla agrotechnika, hnojení i ochrana rostlin stejná. Jen místo namoření osiva Systivou, byl použit l istový fungicid (fenpropidin + propiconazole) ve fázi odnožování až počátku sloupkování. A konečný výsledek:

Namořeno s přípravkem Systiva® - 5,8 t/ha

Kontrola - 4,5 t/ha

Nárůst výnosu o +1,3 t/ha

Shrnutí výsledků:

-

Co z provozních výsledků v jarním ječmeni vyplývá?

Po zhodnocení všech pokusů si dovolíme tvrdit, že:

  • účinná látka Xemium® se odlišuje svou jedinečnou mobilitou a výkonem
  • Systiva® umožňuje nezávislost na výkyvech počasí
  • zaručuje větší počet rostlin na hektar díky lepšímu klíčení a vzcházení
  • podporuje rozvoj kořenového systému a optimalizuje podmínky pro růst
  • zvyšuje zimovzdornost a jistotu jarní regenerace
  • poskytuje dlouhodobou ochranu proti listovým chorobám od samého počátku vegetace
  • kombinuje ochranu proti chorobám listů s ochranou proti chorobám přenosným osivem a půdou
  • Systiva® vytváří základ pro vyšší a jistější výnosy

Systiva® navíc zvýšila výnos v průměru o 8 % oproti variantám bez použití revolučního přípravku Systiva®.

Top