Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Maglis™ – Connect smarter

Zemědělství je dynamický, komplexní a náročný druh podnikání. Po zemědělcích vyžaduje, aby získávali a neustále využívali širokou škálu nejen zemědělských informací.

Jak tedy Maglis pomáhá zemědělcům učinit správná rozhodnutí ve správný čas?

Maglis je online platforma, která pomáhá zemědělcům využít informace účinnějším způsobem, tak, aby se mohli snáze rozhodovat při péči o své plodiny. Nabízí řadu integrovaných, intuitivních a snadno použitelných nástrojů, které podporují rozhodování a pomáhají zemědělcům podpořit spolupráci, kterou potřebují k úspěchu. Nové poznatky a perspektivy vedou zemědělce od plánování a setí až po sklizeň a prodej. Maglis řeší mnoho z klíčových úkolů a činností na každém podniku. Pomáhá zemědělcům využít technologie ke zlepšení péče o plodiny, lépe porozumět jejich vlastním datům, snižovat rizika a optimalizovat výnosy.

Maglis chytře spojuje data, technologie a lidi, tak, aby zemědělci mohli lépe růst, podnikat a také žít.

Maglis nabízí

  • snadno ovladatelný nástroj
  • nový náhled a možnosti
  • intuitivní podporu při rozhodování

Maglis je vyvíjen ve spolupráci se zemědělci a zemědělskými odborníky díky vzájemné spolupráci, která vede k lepšímu porozumění potřeb zemědělců a vytvoření přidané hodnoty v jejich životech a podnikání.

V současné době Maglis nabízí následující nástroj:

Maglis Customer Navigator

(podívejte se na úvodní video níže)

Maglis Customer Navigator nabízí:

  • lepší poradenství v terénu
  • na míru šité plány vývoje rostlin
  • sdílené plány péče o plodiny

Maglis Customer Navigator je prvním ze spuštěných nástrojů Maglis. Je používán obchodními zástupci BASF v USA pro spojení s farmáři během jejich zemědělských rozhovorů.

Před začátkem sezóny mohou obchodní zástupci BASF lépe diskutovat o zemědělských plodinách za pomoci široké škály materiálů, jako jsou videa, fotografie nebo prezentace. Společně se zemědělci vytvářejí plodinové plány a doporučení šité na míru konkrétnímu podniku nebo oblasti.

Využíváním konkrétních agronomických dat mohou doporučené plány pomoci také k optimalizaci výnosu, omezování rizik či zvýšení efektivity podniku.

Individuální plány a doporučení pak mohou být zaslány e-mailem zemědělcům a jejich preferovaným prodejcům, jako základní informace k péči o plodiny, které jim umožní dále růst.

V roce 2016 byl Maglis Customer Navigator spuštěný pro vybrané zákazníky v USA. V roce 2017 jsou nástroje Maglis dale rozvíjeny jako integrovaná součást Grow Smart™ přístupu, který pomáhá našim zákazníkům být úspěšnější.

Tento nástroj právě testujeme a připravujeme pro spuštění v České republice, na Ukrajině či v Brazílii.

Top