Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Postemergentní ošetření s Akrisem

Loňské suché a velmi teplé jaro s sebou přineslo výrazný pokles preemergentních ošetření v kukuřici. Ani nejlepší půdní herbicidy nedokáží spolehlivě účinkovat, pokud se aplikuji na proschlou půdu a následně ještě několik týdnů nepřijdou žádné srážky. Platí to i pro Akris, přestože ve své kategorii odolává suchu nejlépe. Velká část zemědělských podniků správně odhadla, že preemergentní ošetření nebude to pravé a přesunula ošetření až po vzejití kukuřice. V loňském roce se tak ještě zvýraznil dlouhodobý trend postupného přechodu k časně postemergentním aplikacím v kukuřici a dále poklesla plocha ošetřovaná pouze před vzejitím.

Akris® si stabilně udržuje pozici jednoho z nejpoužívanějších a nejoblíbenějších herbicidů v kukuřici. Kombinuje velmi dobrou účinnost s velmi zajímavou cenou. Díky své široké registraci a velmi dobré selektivitě najde Akris® uplatnění i v různých termínech ošetření po vzejití kukuřice.

Zpravidla v době, kdy má kukuřice 1-2 lístky. Rozhodující v tomto období je růstová fáze ježatky kuří nohy, která by neměla překročit dva lístky. Pokud přijdou dostatečné srážky, které aktivují účinné látky v půdě, hubí Akris i ježatku na počátku objevení třetího lístku. Na dvouděložné plevel v této fázi nemusíme brát příliš zřetel, v těchto raných termínech je Akris hubí spolehlivě. Na pohanku opletku je účinek dokonce lepší, než při preemergentním ošetření

Obvykle ve fázi 2-3 lístků kukuřice. Rozhodující je opět fáze ježatky kuří nohy, která by neměla překročit fázi 3. lístku. Pro dobrý účinek především na trávovité plevele je třeba do kombinace přidat smáčedlo. Nejlépe se v pokusech osvědčilo smáčedlo Mero® v dávce 1 l/ha, případně řepkový olej. Jinak výborné smáčedlo Dash® HC bohužel nelze mísit s Akrisem.

Akris® + SlalomTM aplikované po vzejití plevelů zajistí kompletní vyhubení dvouděložných plevele jako jsou merlíky, laskavce, lebedy, heřmánky a heřmánkovec přímořský, rdesna, violka trojbarevnou, rozrazily, kakosty, hluchavky, mračňák Theofrastův, durman obecný, svízel přítula, durman obecný a samozřejmě i pohanka opletka, brukvovité plevele včetně výdrolu řepky a slunečnice. Poměrně dobře potlačuje tato kombinace i pcháč oset a pelyněk černobýl. U pýru dochází k viditelnému zbrzdění růstu, ale plevel později obrůstá.

Přípravek SlalomTM je možno použít i samostatně v případě, že došlo k selhání preemergentní aplikace a hledáme přípravek pro levné opravné ošetření. Při včasné aplikaci krátce po vzejití plevelů je to velmi ekonomické opravné ošetření, výrazně levnější než většina širokospektrálních postemergentních herbicidů v kukuřici. Samotný SlalomTM je možno aplikovat až do 8. listu kukuřice, vždy je však nutno se řídit růstovou fází plevelů. Při sólo aplikaci se SlalomTM používá v dávce 0,3 l/ha vždy se smáčedlem, například Dash® HC 1 l/ha

V řadě podniků dnes hrají při rozhodování o výběru přípravků rozhodující roli aplikační omezení. Zejména u přípravků s reziduálním účinkem v kukuřici je situace dost svízelná, širokospektrální ošetření bez omezení už prakticky neexistuje. Jednou z mála možností je poněkud pozapomenutá kombinace Wing® P 2,5 l/ha + SlalomTM 0,3 l/ha. Slalom samotný je poměrně bezproblémový, přípravek Wing P sice má zákaz aplikace na pozemcích svažujících se k povrchové vodě, ale pouze 10 m od vody, což v řadě případů stačí. Navíc je Wing P jako jeden z mála reziduálních přípravků povolen v ochranných pásmech zdrojů podzemních vod. Takže pokud máte OP podzemních vod a svahy zároveň, řešení tu je.

Pokud z nějakého důvodu promeškáme vhodný termín pro ošetření kombinací Akris + Slalom a plevele nám dále přerůstají, je nutné k Akrisu zvolit partnera, který hubí plevele i ve vyšší fázi.

Ježatku ve fázi odnožování velmi dobře hubí například kombinace Akris® 2 l + Laudis® 1,5-1,7 l/ha. K tomu umí prakticky kompletní spektrum dvouděložných plevelů. Na přerostlé trávovité plevele je možné použit rovněž kombinace Akrisu s přípravky na bázi nicosulfuronu (Nicogan®, Nisshin SC®) nebo foramsulfuronu (Equip Ultra®, Monsoon®). Tyto kombinace dokáží kukuřici odplevelit velmi spolehlivě a bez následného zaplevelení. Daní za širší aplikační okno je ovšem o něco vyšší cena ošetření ve srovnání s kombinací Akris® + SlalomTM.

Jaký význam má použití Akrisu v termínu, kdy se běžně používají širokospektrální postemergentní přípravky?

Ty většinou dokáží kukuřici kompletně odplevelit.?!?

Herbicid Akris® v těchto kombinacích jednak rozšiřuje spektrum účinku, jednak zajišťuje reziduální účinek, který má většina postemergentních přípravků poměrně slabý. V suchých letech může docházet po srážkách ke vzcházení dalších vln plevelů. V kombinacích s herbicidy na bázi sulfonylmočovin Akris® navíc významně zrychluje účinek, který u tohoto druhu účinných látek obvykle nastupuje velmi pozvolna.

Akris

Top