Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Corum®

Přípravek Corum® je postemergentní širokospektrální herbicid k hubení dvouděložných i jednoděložných plevelů. Za svou krátkou dobu, kdy je přípravek na trhu, si získal příznivce mezi pěstiteli luskovin, sóji, vojtěšky a semenných porostů jetelovin. Přípravek Corum® vyniká řadou vlastností, z nichž zmiňujeme 5 hlavních.

Jednoduché použití

Jednoduchost použití spočívá v tom, že v jedné aplikaci je možné zasáhnout dvouděložné i jednoděložné plevele. Přípravek potlačuje i těžko hubitelné plevele, jako jsou merlíky a laskavce. Aplikaci je možno provést jednorázově nebo děleně, vždy se smáčedlem. Doporučuje se aplikovat při teplotách v rozmezí 12–26 °C.

Účinný proti plevelům

Aplikace herbicidu Corum® je nejúčinnější při výšce plevelů 2–3 cm. Mělo by tomu odpovídat jejich vývojové stádium BBCH 10–13. Z pohledu kulturní plodiny se doporučuje, aby rostliny měly vyvinuté alespoň 2–3 pravé lístky.

Přípravek Corum® hubí jednoděložné i dvouděložné plevele. Patří mezi ně merlík bílý, lilek černý, laskavec ohnutý, mračňák Theophrastův, ibišek trojdílný, lipnice roční a další. Pro dosažení deklarované účinnosti je nutné aplikovat Corum® se smáčedlem Dash® HC v kombinaci 1,25 l/ha Corum® + 1 l/ha Dash® HC.

Pokud jsou klimatické podmínky příznivé pro aplikaci preemergentních přípravků, je správné je použít. Přesto se v řadě případů vyskytnou situace, kdy je třeba provést ještě postemergentní „opravu“. Přípravek Corum® je možné použít právě pro pozdější aplikace.

Šetrný k plodinám

Pokud jsou plodiny příliš stresovány použitím herbicidu, má to vliv i na snížení výnosů.

Přípravek Corum® je jeden z nejšetrnějších ke kulturním plodinám. Aplikaci je možné provést jednorázově nebo ji rozdělit a aplikovat 2× během jarního období, čímž se ještě zvýší selektivita ke kulturním plodinám. Tato dělená aplikace je pro ošetření nejčastěji doporučovaná. Na obrázku můžete vidět porovnání jiného herbicidního ošetření s přípravkem Corum® + Dash® HC.

Široké aplikační okno

Přípravek Corum® obsahuje 2 účinné látky (bentazon a imazamox), z nichž každá je schopná účinkovat na plevele jiným způsobem a v jiné fázi vývoje rostliny. Tím se otevírá možnost pro široké aplikační okno. V plodinách hrách, bob a sója je možno přípravek použít až do vývojové fáze BBCH 25.

Úspěšná sklizeň

Luskoviny obecně patří mezi plodiny, které výrazně ovlivňuje zaplevelení. Použití herbicidu Corum® vám pomůže dosáhnout čistého porostu a zvýšit úrodu.

Corum

Top