Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Nový přípravek pro pěstitele luskovin, obilnin, zeleniny - Stomp® Aqua

BASF přichází na trh s pokročilou formulací STOMP® Aqua

V nové formulaci je účinná látka pendimethalin (455 g/l) uzavřena do mikrokapsulí – (CS – kapsulovaná suspense). A pouze při kontaktu s vodou kapsule praskají a účinná látka se může uvolnit do prostředí.

Tato skutečnost přináší celou řadu praktických výhod.

Jednoduchá manipulace a snížené barvení (beze skvrn a rychlé vymývání kanystru)

Úč. látka pendimethalin, která intenzivně barví, je uzavřena v kapsulích. To přináší efekt, že přípravek neulpívá na materiálech a pokud přeci ano, tak se snadno omyje (odměrky, cisterna, trysky, oděv,). Viz demonstrační obrázky.

Vysoká selektivita a prodloužené období účinku

Mikrokapsule se rozpadají postupně - při opětovném ovlhčení a tím nedochází k nepříznivým vlivům na kulturní plodinu a rovněž působení herbicidu se prodlužuje. Účinek přetrvává po několik týdnů, takže jsou zasaženy i později klíčící plevele.

Vysoká účinnost při minimalizačních technologiích

Výhoda neulpívání i na rostlinných zbytcích na poli (zbytky slámy), přináší výhodu vysokého účinku, kdy se používá minimalizační technologie. Mikrokapsule se od povrchu slámy skutálí a propadnou se až do půdy, kde se při zvýšené vlhkosti rozpadnou a uvolní účinnou látku pendimethalin. Tím je zaručená vysoká účinnost i za podmínek ponechání posklizňových zbytků na povrchu půdy při setí.

Pohyb mikrokapsulí

Obrázek vlevo ilustruje dopadnutí a skutálení mikrokapsulí po povrchu slámy, napravo pak mikrokapsule propadávají až do půdy, kde při opětném ovlhčení praskají a pendimethalin se uvolňuje.

Ukázka účinnosti

Obrázek ukazuje porovnání účinnosti mezi starou formulaicí Stomp® 330 E a Stomp® Aqua. Na prostřední misce, kde byl aplikován Stomp® 330 E a část úč. l. ulpěla na posklizňových zbytcích je vidět, že konečná účinnost byla nižší než po Stomp® Aqua. Vlevo neošetřená kontrola.

Široká registrace do řady plodin s účinností na široké spektrum plevelů

Postřikový herbicidní přípravek je určen k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v kukuřici, ozimých obilninách, hrachu, slunečnici, cibulové zelenině, sóji, lupině, bobu a mrkvi. Dále je přípravek povolen k minoritnímu použití do maliníku, ostružiníku, rybízu a angreštu.

Zde uvádíme aplikační dávky a termín aplikace v plodinách:  
Ozimé obilniny3,5 l/hapre i postemergentně
Kukuřice3,5 l/hapre i postemergentně
Sója2,6 l/hapreemergentně
Slunečnice2,6 l/hapreemergentně
Zelenina cibulová3,5 l/hapre i postemergentně
Mrkev3,5 l/hapreemergentně
Hrách, bob3,5 l/hapreemergentně
Hrách3,0 l/hapostemergentně
Lupina2,6 l/hapreemergentně
Maliník, ostružiník3,0 l/hapostemergentně (ne v roce výsadby)
Rybíz, angrešt3,5 l/hapostemergentně

Další vlastnosti

Tam kde je registrován Stomp® Aqua postemergentně, je možné ho dát do tank-mixu s graminicidy v případě, že je potřeba posílit účinnost proti trávovitým plevelům. Účinná látka pendimethalin je z jiné chemické skupiny než hojně užívané sulfonylmočoviny a tím napomáhá snižovat rizoko rezistence.

Přejeme všem pěstitelům spokojenost s touto novou formulací Stomp® Aqua.

Stomp Aqua

Top