Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Capalo® – fungicid BASF vhodný pro časné jarní ošetření

Výskyty chorob bází stébel, zejména na ozimé pšenici a ozimém ječmeni, zjišťujeme na konci odnožování, kdy se na listových pochvách objevují nespecifické nahnědlé skvrny. V převážné míře se může jednat o poškození způsobené sněžnou plísňovitostí obilnin (plíseň sněžná, Monographella nivalis), houbami rodu Fusarium spp., Rhizoctonia sp., Cochliobolus sp. a místy i o stéblolam pšenice (Oculimacula yallundae). Dlouhý podzim, mírná zima a vlhké počasí v jarním období přispívá k příznivému rozvoji všech zmíněných houbových patogenů. V závislosti na lokalitě a odrůdě se nejčastěji v pšenici a ječmeni může objevit výskyt padlí travního. Napadení báze stébel můžeme pozorovat i na lehčích půdách, kde byl na podzim silný výskyt srážek. Ochrana má význam, když pozorujeme alespoň na jedné odnoži nebo hlavním stéblu napadení. Napadení kořenů a pat stébel houbovými chorobami se zvyšuje, zvláště při použití minimalizačních technologií zpracování půdy.

Capalo® - ideální řešení pro první fungicidní ošetření obilnin:

Pokud se v porostu se vyskytuje stéblolam, padlí a listové skvrnitosti, doporučujeme přípravek Capalo®. Capalo® je širokospektrální fungicid s výbornou účinností na většinu chorob v obilninách, včetně stéblolamu. Na padlí účinkuje jak kurativně, tak i dlouhodobě preventivně. Díky své unikátní formulaci je tento fungicid mimořádně odolný proti smyvu deštěm.

Hlavní přednosti přípravku Capalo®:

  • kombinace tří účinných látek (epoxiconazole, fenpropimorph, metrafenone) ze tří různých chemických skupin
  • Capalo® je fungicid spojující preventivní a kurativní účinnost na padlí travní
  • kombinací metrafenonu a fenpropimorphu vzniká kombinace výrazného stop-efektu + dlouhodobého působení proti padlí. Optimální termín aplikace je na začátku projevů infekce padlí, kdy fenpropimorph danou infekci zastaví a metrafenone dlouhodobě (3 - 4 týdny) ochrání před další infekcí
  • Capalo® vytváří úplně nový systém ochrany pšenice a sladovnických ječmenů proti padlí travnímu, zaručující pěstitelům dlouhodobě zdravý porost zajišťující kvalitní výnosy
  • epoxiconazole, který dané 2 účinné látky doplňuje účinkem na listové skvrnitosti – braničnatky, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitost a rzi

Doporučení k maximální účinnosti

Při sólo aplikaci doporučujeme dávku 1,4 l/ha a v systému dvou ošetření dávku 1,2 l/ha a následně aplikaci přípravku Osiris® v dávce 1,75- 2,0 l/ha do 25 dnů po aplikaci fungicidu Capalo®.

Proti stéblolamu se obvykle aplikace provádí ve fázi BBCH 29-32 (konec odnožování až druhé kolénko). Důležité je aplikovat nejpozději při prvních příznacích stéblolamu.

Proti listovým chorobám (padlí, braničnatky, rzi, helminthosporiózy, hnědá a rhynchosporiová skvrnitost), pak aplikujeme také při počátečních výskytech chorob zpravidla ve fázi BBCH 32 – 37 (druhé kolénko – praporcový list). Zejména v systému dvojího ošetření je vhodné udělat preventivní aplikaci, kterou udržujeme zdravou a nestresovanou rostlinu po dobu 4 týdnů.

Top