Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Medax® Max – regulátor růstu pro vaše obilniny s maximální flexibilitou

Regulátory růstu mají za cíl dosáhnout kratších a silnějších stébel a preventivně tak zabránit polehnutí obilnin. Použití růstových regulátorů je proto zásadní pro dosáhnutí výnosového potenciálu obilnin předcházením ztrát způsobených polehnutím a následným napadením houbovými chorobami. Jde o velmi komplexní problematiku, a tak volba správného morforegulátoru, termínu a dávky je nejsložitějším zásahem v ochraně rostlin.

Každý, kdo používá morforegulátory obilnin, má nemalé základní požadavky:

  • aby porost nepolehl
  • abych jej mohl nasadit pokud možno flexibilně v raných i pozdějších vývojových fázích
  • abych jej mohl aplikovat i v případě horších povětrnostních podmínek (teplota)
  • aby mi pomohl plně využít výnosový potenciál odrůdy lepším zakořeněním a příjmem živin
  • aby měl širokou registraci a minimum omezení

Maximální flexibilita s morforegulátorem Medax® Max, který vychází vstříc základním požadavkům pěstitele obilnin:

registrace do všech obilnin

bez aplikačních omezení v ochranných pásmech vodních zdrojů

navyšuje výnos

zvyšuje tloušťku stěny stébel

má okamžitý a dlouhodobý účinek, díky nejširšími aplikačnímu oknu na trhu. Časná aplikace, kde působí hlavně prohexadione-calcium, má výrazný stimulační efekt na tvorbu kořenového systému, vyrovnává odnože, posiluje báze rostlin a zkracuje a zesiluje stébla v dolních internodiích. Rostliny jsou odolnější ke stresu ze sucha. Aplikace ve vyšších růstových fázích má vliv především na zkrácení délky stébla a zesílení stěn stébel, díky trinexapac-ethylu. Výsledným efektem je výrazné snížení rizika polehnutí porostů i při intenzivní N výživě a vysokém výnosu

• má dlouhodobou účinnost

• Medax® Max zajišťuje aktivitu již při teplotách od 5 °C. Ostatní přípravky potřebují k aktivaci účinných látek vyšší teploty, to znamená, že za nepříznivých podmínek růstu se počátek jejich aktivity může zdržet o několik dnů, což má za následek nerovnoměrnou výšku porostu. Medax® Max účinkuje také při horní hranici teplotního rozmezí až do 25 °C. Široké rozmezí aplikačních teplot poskytuje maximální flexibilitu a umožňuje aplikaci, kdykoli to vyhovuje pěstiteli, nezávisle na počasí.

nezávislost účinku na slunečním záření na rozdíl od jiných přípravků, kde nedostatečné sluneční záření po aplikaci snižuje jejich účinnost

široké aplikační okno a flexibilní dávkování

• použití s tank-mix partnery

Optimální poměr dvou účinných látek (trinexapac-ethyl + prohexiadione ve formě vápníku) ve WG formulaci zaručuje pěstitelům mnoho výhod.

Medax® Max redukuje efektivně výšku pěstovaných obilnin bez nebezpečí nadměrné regulace porostu, pokud se použije v souladu s aplikačním doporučením. Kratší obilí zmenšuje páku pro vítr, výsledkem čehož je snížení rizika polehnutí.

Nejen délka stébla, ale i jeho tloušťka / síla je mimořádně důležitá k tomu, aby porost nepolehl

Zásadní rozdíl v síle stébla ilustruje následující fotografie:

S morforegulátorem obilnin Medax® Max získáte:

  • maximální flexibilitu
  • přípravek bez aplikačních omezení v OP
  • rychlý a dlouhodobý účinek
  • spolehlivou ochranu výnosového potenciálu obilnin

Medax® Max

Top