Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Doporučení k ošetření ječmenů dle BASF pro rok 2019

Systiva®

Za poslední tři roky se Systiva® stala víceméně základním pilířem fungicidní ochrany jarních ječmenů. Díky používání Systivy došlo k zásadnímu zjednodušení agrotechniky, a to především fungicidní ochrany. O spokojenosti a hlavně o spolehlivosti svědčí podíl namořeného osiva Systivou v České republice. Vývoj ploch ječmenů namořených Systivou můžete vidět na přiloženém grafu. Z výsledků je patrné, že každoročně dochází k nárůstu podílu ploch jarních ječmenů ošetřených Systivou. Díky tomu bylo v roce 2018 Systivou namořeno více než 35 % osiv. Tento trend je velmi podobný i v případě ozimých ječmenů, kde dochází ke stále větší oblibě této technologie ošetření osiva, kde se moření Systivou rovněž stalo základem ochrany. Od roku 2017 si pěstitelé mohli namořit i osivo ozimých pšenic, kde je dosaženo podobných pozitivních efektů jako v případě ječmenů.

Fungicidní mořidlo Systiva® se aplikuje v dávce 0,75 l/t osiva pro použití v jarním i ozimém ječmeni, kdy se plně uplatní pro svoji vynikající účinnost na hnědou skvrnitost, rynchosporiovou skvrnitost, padlí travní, ramuláriovou skvrnitost ječmene, ale také plíseň sněžnou a rzi. Bonusem, vzhledem k aplikaci již na osivo, je účinnost na choroby osiva – pruhovitost ječnou a sněť prašnou ječnou. Pro posílení účinku na sněti a jako antirezistentní opatření je zapotřebí použití klasického mořidla, jako je např. Kinto® Duo v dávce 1,5 – 2 l (dávka 2 l/t je určená především pro ozimý ječmen) + 0,75 l Systiva® na tunu osiva. Technologie moření Systivy s Kintem Duo zajišťuje kompletní ochranu a díky zajímavé ceně Kinta Duo je tento systém zároveň jedním z nejekonomičtějších řešení.

Priaxor® EC

Priaxor® EC je prvním z fungicidů BASF v obilninách, který neobsahuje triazol epoxikonazol nebo metkonazol.

Z hlediska chemického obsahuje strobilurin – pyraclostrobin, který je známý např. z fungicidu Opera® Top. Druhou účinnou látkou je účinná látka ze skupiny karboxamidů - Xemium® (fluxapyroxad), obsažená např. v již zmíněném prvním nepostřikovém fungicidu - Systiva®.

Podle pokusů, které po zavedení v loňském roce potvrdily i zkušenosti pěstitelů, vykazoval Priaxor® EC velmi vysokou účinnost na většinu listových chorob v pšenici (braničnatky, rzi, DTR) a při včasné aplikaci do fáze BBCH 32 (druhé kolénko) snižoval negativní efekt chorob pat stébel. V ječmenech Priaxor® EC velmi dobře řeší listovéskvrnitosti (hnědou a rynchosporiovou) a navíc velmi agresivní ramuláriovou skvrnitost. Padlí travní, které může napadat všechny obilniny, řeší preventivně.

Podle prvních zkušeností zemědělců, kteří již Priaxor® EC otestovali, bude tento přípravek jejich nosným fungicidem pro potlačení listových houbových chorob v pšenici a ječmeni ve fázi sloupkování až praporcový list.

Osiris®

Jakmile sezóna pokročí, mnozí agronomové budou plánovat také ošetření do klasů. V naší nabídce se nachází klasový specialista s názvem Osiris®. Jedná se o lety prověřený širokospektrální fungicid s mimořádně spolehlivou účinností na fusarium a kromě toho má velmi dobrou účinnost na braničnatky, DTR, rzi a také černě. Obsahuje dvě účinné látky - metconazole a epoxiconazole. Registrován je do všech obilnin. Jeho hlavní výhodou je, že postřiková jícha po aplikaci pokryje všechny zasažené části a „zateče“ i do míst, které nebyly přímo zasaženy. To je důležité právě z hlediska ochrany klasu, protože především fusariózy se mohou rozvinout i na vnitřní straně klásku, kde mají ideální podmínky. Při ochraně klasu a praporcového listu se rovněž doporučuje použití nižší dávky vody, protože vyšší koncentrace přípravku lépe funguje na choroby a postřik se dostane pouze do vyšších pater rostlin. Dalším důležitým aspektem je odolnost vůči smyvu deštěm - již 30 minut po postřiku může začít pršet a nebude to mít vliv na účinek.

Top