Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

4 Plus 1 výhoda systému Clearfield® Plus ve slunečnici

Společnost BASF zavedla do slunečnice produkční systém Clearfield® (osiva slunečnice s příznakem CL a herbicid Pulsar® 40). Pro ještě větší efektivitu tohoto systému zavedla o několik let později inovovaný produkční systém pod názvem Clearfield® Plus (osiva slunečnice s příznakem CL Plus nebo CL+ a herbicid Pulsar® Plus). Clearfield® Plus přínáší oproti původnímu systému 5 hlavních výhod (4 Plus 1).

Hlavní výhody Clearfield® Plus:

  • 1. Spolehlivější účinek na problematické plevele
  • 2. Zvýšená tolerance hybridů slunečnice k herbicidu
  • 3. Výnosnější hybridy
  • 4. Hybridy s vyšším obsahem oleje
  • 5. Jednodušší likvidace výdrolu v následných plodinách

1. Spolehlivější účinek na problematické plevele

Přípravek Pulsar® Plus obsahuje účinnou látku imazamox stejně jako Pulsar® 40 . Rozdíl je však ve formulaci této účinné látky v jednotlivých přípravcích. Pulsar® Plus obsahuje více pomocných látek, které pomáhají účinné látce snadněji a rychleji vniknout do listů plevelů. Zlepšuje se tím herbicidní účinek především na plevele, které mají na listech chloupky (mráčňák, proso) nebo silnou voskovou vrstvu (merlík, čirok), případně s drobnými lístky (heřmánky).

2. Zvýšená tolerance hybridů slunečnice k herbicidu

V této nové pěstební technologii je snížené riziko zbrzdění růstu slunečnice po aplikaci přípravku Pulsar® Plus , protože nově vyšlechtěné hybridy slunečnice v systému Clearfield® Plus vykazují větší toleranci k tomuto herbicidu, než je tomu u starší technologie. K tomuto jevu dochází především při nepříznivém průběhu počasí (nízké teploty) nebo při předávkování (přestřiky).

3. Výnosnější hybridy

Hybridy systému Clearfield® Plus dosahují na vyšší výnosy než starší technologie.

4. Hybridy s vyšším obsahem oleje

Hybridy systému Clearfield® Plus dosahují na vyšší obsah oleje než starší technologie.

5. Jednodušší likvidace výdrolu v následných plodinách

Stávající technologie ve slunečnici mají jednu slabinu. Výdrol slunečnice je obtížněji hubitelný v následných plodinách, protože tyto rostliny jsou nedostatečně likvidovány přípravky s účinnými látkami ze skupiny sulfonylmočovin. Hybridy patřící do produkčního systému Clearfield® Plus jsou vyšlechtěny tak, že jejich výdrol je na tyto herbicidy citlivý. Účinek je stejný jako u konvenčních hybridů.

Technické údaje Pulsar® Plus :

  • Účinná látka: Imazamox 25 g/l
  • Dávka: 2,0 l/ha
  • Plodina: Slunečnice Clearfield® Plus
  • Termín: BBCH 12–18
  • Formulace: SL speciálně vyvinutá pro slunečnici CL+

autor: Marek Šmika, 15.4.2019

Top