Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Aktuální novinka: použití přípravku Stomp® Aqua v ozimé řepce

V červenci letošního roku bylo zaregistrováno použití přípravku Stomp® Aqua v ozimé řepce

V ČR se jedná o novinku, ale například v Německu se tento přípravek již několik let v řepce úspěšně používá. Použití Stompu Aqua v ozimé řepce umožnila unikátní formulace tohoto přípravku, kdy je účinná látka pendimethalin obsažena ve formě tzv. mikrokapsulí (CS). Tato formulace se vyznačuje vyšší selektivitou než předchozí dostupné formulace tohoto přípravku (EC, SC). Stomp® Aqua byl v řepce zaregistrován jako minoritní použití proti prlině rolní (Lycopsis arvensis).

Prlina rolní se začíná v současné době poměrně hojně vyskytovat a regulace tohoto plevele je obtížná. V roce 2017 prováděl Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) zjišťování výskytu prliny rolní v ozimé řepce. Zjišťování bylo prováděno formou dotazů u členských podniků SPZO. Výsledky jsou uvedené na obrázku číslo 1. Kromě prliny rolní řeší Stomp® Aqua v řepce i výskyt vlčího máku, pilátu lékařského, rozrazilů a merlíků.

Preemergentní aplikace přípravku Stomp® Aqua v ozimé řepce

Tento způsob aplikace se jeví jako nejvýhodnější z hlediska účinnosti i selektivity

Aplikační dávka je 1 l/ha co nejdříve po zasetí. Aplikace na vzcházející rostliny řepky není z hlediska selektivity možná! Předpokladem pro úspěšné použití je dobře zpracovaná půda a dostatečná hloubka a rovnoměrnost setí - semeno řepky musí být přikryto minimálně 2 cm půdy. V opačném případě (příliš mělké setí) může dojít po aplikaci k poškození rostlin ozimé řepky.

Tato aplikace nám vyřeší specifi cké plevelné spektrum (prlina rolní, pilát lékařský), proti ostatním plevelům je nutné současně použít běžně používané přípravky. V případě preemergentních aplikací je to například společná aplikace Stomp® Aqua s herbicidem Nimbus® Gold (1 l/ha Stomp® Aqua + 2–2,25 l/ha Nimbus® Gold ). Další možností je použití modelu 1 l/ha Stomp® Aqua - preemergentně a následně Butisan® Complete 2,25 l/ha - časně postemergentně.

Postemergentní aplikace přípravku Stomp® Aqua v ozimé řepce

Tento způsob se dříve používal více v Německu, postupně se však přešlo na preemergentní aplikaci

Jedná se o následnou aplikaci, po předchozích ošetřeních herbicidy (například Nimbus® Gold či Butisan® Complete). Dávkování jsou 2 l/ha v době od vytvoření 6. listu ozimé řepky (BBCH 16) až do počátku vegetačního klidu. V závislosti na povětrnostních podmínkách je možné poškození řepky. Ošetření by se nemělo provádět v době kdy je řepka v aktivním růstu. V podobě herbicidu Stomp® Aqua dostáváte k použití pro ošetření řepky ozimé jedinečný přípravek, který vám umožní řešit jinak velmi problematické plevelné spektrum s důrazem na prlinu rolní.

Top