Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Přihlášení k odběru newsletterů a zařazení do databáze BASF

Vážený partnere, dotazník vyplňte prosím pečlivě.

Pomůže nám správně nastavit pravidla pro komunikaci.

Přihlaste se k odběru e-mailem rozesílaných obchodních sdělení a buďte stále v obraze

Společnost BASF chce být nadále důvěryhodným partnerem, když vstupují v platnost nová nařízení EU. Rádi bychom Vás nadále informovali o doporučeních k aplikaci našich přípravků, sdíleli novinky o vývoji a nových trendech či upozornili na novou akci čnebo kampaň tak, aby informace byly šité na míru. Prosíme, svěřte nám Vaši důvěru a poskytněte nám souhlas, abychom mohli naše partnerství úspěšně dovést do nové digitální éry.

Osobní údaje

Protože naše obchodní sdělení jsou napojená na servis personalizace a obsahují lokálně relevantní údaje, potřebujeme znát Vaše jméno, PSČ a město.

Pro informování poštou:

Pro informování telefonem:

Chci získávat informace takto:

Produkty a služby Rady, tipy, doporučení, informování o chystaných a probíhajících akcích a soutěžích...

Informace o zaměstnání

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je ve společnosti BASF SE (dále jen „my“) brána s nejvyšší prioritou. V textu níže bychom Vás chtěli informovat o využití Vašich osobních údajů, pakliže se přihlásíte k odběru našich osobních sdělení. Další informace o sběru osobních údajů při návštěvě našich webových stránek naleznete v sekci Ochrana dat.

Kdo je zpracovatel?

BASF spol. s r.o.

Sokolovská 136D

186 00 Praha 8

Česká Republika

tel: +420 235 000 111

e-mail: data-protection.cz@basf.com

Kdo je Pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého mohu kontaktovat?

Naším Pověřencem pro ochranu osobních údajů je paní Alexandra Haug. Můžete ji kontaktovat pomocí data-protection.cz@basf.com

Jaké kategorie osobních údajů sbíráme a zpracováváme? Při přihlášení k odběru obchodních sdělení sbíráme Vaše data, o která jsme Vás požádali v registračním formuláři. Vaše IP adresa bude uložena po dobu Vaši přítomnosti na našich stránkách.

Jaký je účel a oprávnění pro toto zpracování Vašich osobních údajů? V rámci toho odběru Vás informujeme o produktech a službách BASF, případně taktéž o plánovaných akcích a událostech. Pokud se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, sbíráme a ukládáme Vaše osobní údaje pouze k účelu sdílení obchodních sdělení, o která jste projevili zájem. Vaše IP adresa je uložena také z důvodu možného doložení Vašeho souhlasu.

Oprávnění k tomuto zpracování Vašich osobních údajů je souhlas, který jste nám udělili při registraci, dle článku 6, Odstavce 1 (a) Nařízení o Ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Kdo obdrží Vaše osobní údaje?

V rámci naší společnosti umožníme přístup k Vašim osobním údajům pouze našim zaměstnancům, kteří mají na starosti poskytování obchodních sdělení a pouze za účelem poskytnutí této služby. Navíc, používáme Inxmail, službu společnosti Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg/Německo (dále jen „Inxmail“) pro rozesílání obchodních sdělení. Přihlášením se k odběru jednoho nebo více typů obchodních sdělení, server Inxmail, nacházející se v Německu, obdrží pouze Vaší emailovou adresu. Po Vaší registraci pro zasílání obchodních sdělení obdržíte emailem potvrzení o úspěšné registraci. Naším jménem a v souladu s našimi pokyny, Inxmail ukládá a využívá Vaší emailovou adresu pouze k rozeslání obchodních sdělení.

Pro zasílání SMS používáme služby DATASYS s.r.o, se sídlem Praha 3, Jeseniova 2829/20, 130 00. Přihlášením k dalšímu telefonnímu kontaktu se vaše mobilní telefonní číslo přesouvá a ukládá u DATASYS s.r.o. v České republice.

Pro zasílání obchodních sdělení listovní zásilkou využíváme služeb České Pošty a případně dalších společností uvedených v seznamu našich zpracovatelů ( https://www.agro.basf.cz/go/zpracovatele ). Přihlášením k odběru obchodních sdělení poštou budou Vaše jméno a adresa předány a uloženy u společnosti pouze v rámci realizace dané zásilky a po odeslání již údaje nebudou dále zpracovávány.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat do třetí země.

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?

Budeme uchovávat Vaše osobní údaje jen tak dlouho, jak dlouho si budete přát od nás obchodní sdělení zasílat. Na konci každého obchodního sdělení naleznete odkaz, kterým se můžete kdykoliv odhlásit. Odhlásit se můžete také zasláním informace na naši výše uvedenou emailovou nebo poštovní adresu. Odebráním Vašeho souhlasu nebude dotčena právní podstata zpracování Vašich údajů před odebráním dříve uděleného souhlasu. Odhlásit se můžete z jednoho nebo více komunikačních kanálů, které k zasílání obchodních sdělení používáme. Po odhlášení ze zasílání obchodních sdělení Vám tato již nebudou zasílána a dříve poskytnuté osobní údaje budou uchovány pouze v souvislosti s doložením statusu Vašeho zájmu. Pokud nepotvrdíte Váš registrační email, odeslaná data budou do 24 hodin vymazána z našich systémů.

Jaké jsou Vaše práva na ochranu osobních údajů?

Máte právo obdržet od nás informaci o tom, zda a jak s Vašimi osobními údaji nakládáme. Další podrobnosti naleznete ve článku 15 GDPR. Můžete požádat o opravení nesprávně uvedených osobních údajů, stejně tak jako o jejich vymazání. Další podrobnosti naleznete ve článcích 16 a 17 GDPR. Navíc máte nárok vznést námitku a vyžádat omezení zpracování Vašich osobních údajů, dle článků 18 a 21 GDPR, stejně tak jako právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR. Dle článku 21 (1) GDPR subjekt údajů má též právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. BASF musí vyhovět výše uvedeným žádostem, v takovém rozsahu, v jakém to příslušné zákonné předpisy vyžadují. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, dle článku 21 (2) GDPR, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Dle článku 13 GDPR máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Kontaktní údaje příslušného úřadu jsou:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz Hintere Bleiche 34 55116 Mainz

Po odeslání obdržíte e-mail, abyste mohli potvrdit registraci.

* Tato pole jsou vyžadovaná

Top