Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

Podzimní regulace plevelného spektra v ozimých obilninách se v současné době na řadě zemědělských podniků stala naprostou samozřejmostí

Stále větším problémem, se kterým se na svých pozemcích setkáváte, je výskyt rezistentních populací chundelky metlice či psárky polní k účinným látkám patřícím především do skupiny ALS inhibitorů (sulfonylmočoviny).

Na trhu zůstává už jen několik látek, které jsou účinné proti rezistentním populacím chundelky. Mezi ně s jistotou patří flufenacet a diflufenican, jejichž kombinací vznikl herbicid Chocker®.

Chocker® má několik výhod pro podzimní aplikaci potvrzenou praxí:

  • 1. je podstatně levnější než jarní varianta komplexního herbicidu či TM herbicidů
  • 2. má pozitivní vliv na vývoj porostu (brzkou likvidací plevelů nenastává konkurence o vodu a živiny během zimy a jara)
  • 3. umožňuje vyšší využití jarních hnojiv (nehnojí se plevele)
  • 4. šetří čas v jarním období
  • 5. není fytotoxický pro kulturní plodinu
  • 6. jednoduše se aplikuje (při vzcházení, jakmile se objeví " „kolejáky“)
  • 7. navyšuje výnos

Chocker® je spolehlivé řešení pro komplexní ochranu všech ozimých obilnin proti nejvýznamnějším jednoděložným a dvouděložným plevelům pro preemergentní nebo časně postemergentní aplikaci včetně rezistentní chundelky metlice.

Doporučení k aplikaci

Reziduální účinnost přípravku Chocker® v půdě je až 6 měsíců od aplikace. Přípravek je ideální pro preemergentní a časně postemergentní aplikace. Optimální je zejména časně postemergentní aplikace v době, kdy obilniny jsou ve fázi 1-3 listu a plevele ve stádiu vzcházení až dvou pravých listů, v plné dávce 0,5 l/ha. Přípravek nemá žádné omezení pro výsev následných plodin v běžném osevním postupu a lze ho aplikovat v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Proč použít Chocker?

  •  Kompletní spektrum účinnosti proti plevelům
  •  Bez výrazných omezení na svazích, podél drenáží a v ochranných pásmech vod
  •  Bez omezení pro následné plodiny

Top