Podle čeho správně vybrat herbicidní ošetření na podzim?

Poměr mezi podzimním a jarním herbicidním ošetřením v České republice je už několik let stabilní. Pohybuje se kolem 40% ploch ošetřených na podzim a 60% na jaře (studie Kleffmann 2015)

Hlavním důvodem podzimních zásahů je širší plevelné spektrum a výskyt populací odolných k herbicidům.

Při výběru herbicidu je třeba zvážit několik důležitých faktorů:

 • poměr mezi příjmem účinné látky kořeny a listy – aplikace se provádí za kratšího dne, při nižší intenzitě slunečního svitu, při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu. Pro tyto podmínky jsou ideální půdní a kontaktní herbicidy
 • délka reziduálního působení – může zabránit vzcházení nové vlny plevelů po aplikaci
 • mechanismus účinku
 • nejčastěji se vyskytující plevele - Podle nezávislých průzkumů trhu, které každoročně vykonává společnost Kleffmann, je najčastějším problémem výskyt chundelky metlice, nasledovaná je svízelem, heřmánky a dalšími. Mezi „ostatní“ plevele zařazujeme hluchavky, rozrazily, kakosty, ptačinec, kokošku pastuší tobolku atd.
 • volba termínu aplikace
  • Preemergentní ošetření – závislost účinné látky na půdní vlhkosti. Za sucha může být účinnost nižší a aplikaci je potřeba opakovat (hlavně v případě svízele na jaře). Výhodou je nižší pravděpodobnost poškození kulturní plodiny.
  • Časně postemergentní ošetření – v posledních letech na vzestupu. Lze dosáhnout vysoké účinnnosti na většinu jednoletých plevelů, včetně odolnějších druhů (violky, rozrazily, kakosty aj.). Velkou výhodou je včasné odstranění konkurence plevelů pěstované ozimé obilnině. Důležitá je také selektivita k plodině.
  • Pozdní podzimní postemergentní ošetření – může být snížena účinnost na přerostlé plevele. Aplikace za zhoršených povětrnostních podmínek (druhá polovina října až začátek listopadu)

Hlavní výhody podzimního ošetření

- odstranění konkurence plevelů od začátku vegetace ozimých obilnin, jejich negativního vlivu na vývoj odnoží

- eliminace jarní špičky

- vyšší citlivost plevelů k herbicidům v ranných fázích jejich vývoje

To vše vám společnost BASF nabízí v novém moderním herbicidu Chocker® , který je registrován do všech ozimých obilnin – ozimé pšenice, ječmene, žita a tritikale.

Chocker® je spolehlivé řešení pro komplexní ochranu všech ozimých obilnin proti nejvýznamnějším jednoděložným a dvouděložným plevelům včetně rezistentní chundelky metlice.

Obsahuje 2 účinné látky (flufenacet a diflufenican) s kontaktní a reziduální půdní účinností. Je ideální pro preemergentní a časně postmergentní aplikace. Vykazuje dlouhodobou nejstabilnější herbicidní účinnost při kontrole většiny důležitých jednoděložných i dvouděložných plevelů, ať už klíčících, vzcházejících nebo časně vzešlých, a je bez závažných aplikačních omezení. Přípravek je ideální volbou proti stále se rozšiřujícím populacím rezistentní chundelky metlice. Doporučení pro aplikaci je 0,5 l/ha Chocker® .

Plevele citlivé: chundelka metlice, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice napuchlá, merlík bílý, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, pomněnka rolní, mák vlčí, výdrol máku setého, výdrol řepky olejky

Velmi dobře účinkuje také na některé na jaře vzcházejíci plevele, jako jsou konopice, merlikovité a rdesnovité plevele, laskavec ohnutý a pohanka svlačcovitá (při dostatečné půdni vlhkosti).

Chcete aby Vaše pole vypadalo takto?

-

Použijte Chocker® s výhodami:

 kompletní spektrum účinnosti proti plevelům

 nízké dávkování a jednoduché použití

 bez výrazných omezení na svazích, podél drenáží a v ochranných pásmech vod

 bez omezení pro následné plodiny

Chocker®

Top