Účinné řešení v boji s trávovitými plevely (nejen) v řepce

Při stále častěji využívaných technologiích bez orby, ale i při klasické orbě představuje závažný problém výdrol obilnin, psárka polní a sveřepy. Z tohoto důvodu je potřeba použít kvalitní graminicidní řešení.

Balíček graminicdu Stratos® Ultra a smáčedla Dash® HC nabízí možnost spolehlivě řešit trávovité plevele a výdrol obilnin v řepce, navíc s účinností proti populaci psárky polní s rezistencí vůči skupině účinných látek FOP. Přidání smáčedla Dash® HC zvyšuje příjem účinné látky cyxloxidim a tím i účinek proti trávovitým plevelům. Společnost BASF nabízí léty osvědčený balíček Balíček Stratos® Ultra + Dash® HC s odlišným způsobem účinku od většiny ostatních graminicidů na trhu.

Balíček Stratos® Ultra + Dash® HC nabízí:

  • spolehlivý účinek proti výdrolu obilnin i trávovitým plevelům
  • řešení a prevenci rezistence v osevním postupu proti psárce polní
  • rychlý účinek
  • větší nezávislost na povětrnostních vlivech

Balíček Stratos® Ultra + Dash® HC

ProduktyStratos® UltraDash® HC
Účinné látkyCykloxydimSměs metylesterů mastných kyselin a alkyl esteru kyseliny fosrorečné
Chemická skupinaCyklohexandiony („DIM“) 
Mechanismy působeníInhibice Acetyl-CoA-karboxylázy (ACCase)Zlepšení přilnavosti a smáčivosti přípravků
RegistraceŘepka olejka, cukrovka, brambory, slunečnice, krmná řepa, fazole, kapusta, růžičková kapusta, čínské zelí, květák, hlávkové zelí, len setý, hrách, jahodyŘepka olejka, cukrovka, brambory, slunečnice, krmná řepa, fazole, kapusta, růžičková kapusta, čínské zelí, květák, hlávkové zelí, len setý, hrách, jahody

Způsob účinku

Stratos® Ultra + Dash® HC patří svou účinnou látkou cykloxydimem k chemické skupině takzvaných DIM. Tím se liší od graminicidů chemické skupiny FOP, používaných v řepce, cukrové řepě a bramborách.

Díky vlastnostem Dash® HC zlepšujícím účinek Stratos® Ultra je možné snížit aplikační dávku Stratos® Ultra a přitom zároveň zlepšit a zrychlit jeho účinek.

Přidáním smáčedla Dash® HC se zvyšuje významně příjem účinné látky cykloxidim obsažené ve Stratos® Ultra cílovými trávovitými plevely. Pro praxi to znamená možnost finanční úspory bez ztráty účinku. Vyšší účinnost je pozorována u všech trávovitých plevelů. Bezpečně je potírána také populace psárky polní, metabolicky rezistentní vůči skupině úč. l. z chemické skupiny FOP. Doposud se nevyskytl žádný případ metabolické rezistence proti cykloxydimu.

Příjem účinné látky

Stratos® Ultra + Dash® HC je plně systémově působící herbicidní řešení, které se používá při postemergentním ošetření proti výdrolu obilnin a trávovitým plevelům. Příjem účinné látky probíhá přes zelené části vzešlých travin. První příznaky odumírání se objeví již po několika málo dnech v podobě zastavení vývoje nebo změny zabarvení. Nástup účinku urychlují vysoké teploty a vysoká vlhkost.

Dash® HC zajišťuje účinnost Stratos® Ultra tím, že zvyšuje smáčivost a pokryvnost postřikové jíchy na povrchu rostlin a tím podstatně urychluje pronikání účinné látky do pletiv plevelů. Toho je dosaženo jednoduchým principem a to snížením hodnoty pH a povrchového napětí postřikové jíchy. Urychlením příjmu účinné látky v listu se výrazně snižuje předčasné odbourávání účinné látky ultrafialovým zářením.

Jistota účinku

Kombinace Stratos® Ultra + Dash® HC se vyznačuje rychlým nástupem účinku. Účinná látka cykloxydim je již v průběhu jedné hodiny po aplikaci chráněna před smytím. První příznaky účinku jsou rozpoznatelné již několik dní po aplikaci. Účinná látka cykloxydim je vysoce mobilní a je systémově dopravována do všech vodivých pletiv v rostlině (xylém a floém). V zásadě postačuje, když se účinná látka dostane pouze na jeden list. Odtamtud je transportována do ostatních listů a kořenů.

Doporučení k aplikaci

Proti jednoletým trávovitým plevelům a výdrolu obilnin se aplikuje 1 – 1,2 l/ha Stratos® Ultra + 1 – 1,2 l/ha Dash® HC nezávisle na vývojové fázi pěstované plodiny, jakmile se trávovité plevele a výdrol obilnin nacházejí ve stádiu od 2. listu, až do konce odnožování. Při pozdější aplikaci je třeba použít horní hranici doporučené dávky.

Proti víceletým trávovitým plevelům se postřik 2,0 l/ha Stratos® Ultra + 2,0 l/ha Dash® HC provádí v době, kdy vytrvalé trávy mají dostatek zelené plochy pro přijetí účinné látky. Postřik je možno provádět bez ohledu na vývojové stádium plodiny.

Ing. Marek Šmika, BASF spol. s r.o.

Top