Aktuální stav porostů řepky ozimé – září 2019

V letošním roce je začátek sezóny z pohledu podmínek a stavu porostů ideální. Jak se nejvíce liší letošní rok od toho loňského? K jakým změnám došlo na trhu s řepkou v ČR i mimo ni? Jaké problémy letos zužují zemědělce nejvíce a jaký je současný stav porostů? Čtěte dále a dozvíte se to.

Obsah článku

1. Počasí v období zakládání porostů

2. Útrapy loňské sezóny

3. Pokles výměry a růst cen řepky

4. Aktuální situace a stav porostů

Počasí v období zakládání porostů

Srážková situace se v porovnání s rokem 2018 v srpnu na celém území ČR výrazně zlepšila. Ve všech krajích srážkové hodnoty dosáhly dlouhodobého normálu, což alespoň částečně přispělo ke snížení vodního deficitu. Pro porosty řepky to je vítaná skutečnost, což se projevuje na jejich současném stavu.

Útrapy loňské sezóny

Vloni trápilo především časně seté porosty nekonečné sucho, které semena řepky „zapékalo“ a docházelo k výraznému snižování klíčivosti. Následně působili velké ztráty dřepčíci rodu Phyllotreta a docházelo také k masivním náletům mšic. Aby toho nebylo málo, pokračující sucho dělalo před zimou vrásky snad každému zemědělci a jen s podivem řepky přečkaly zimu bez větší újmy. Všechny faktory se však následně podepsaly na výši výnosů, protože řepky nebyly dostatečně silné, aby si znovu poradily s další vlnou veder a sucha. Výsledkem bylo nižší nasazení šešulí, nedovyvinuté nebo i zaschlé šešule a nižší HTS. To zapříčinilo podprůměrné výnosy a nižší olejnatost. Ekonomické situaci nepomohly nízké výkupní ceny, ba co hůř, výkupy začaly zemědělcům účtovat srážky za nižší olejnatost.

Zbývá jen doufat, že příští nadprůměrnou olejnatost dostanou zemědělci naopak proplacenou.

Pokles výměry a růst cen řepky

Situace z minulého roku pochopitelně ovlivnila výměru zásevů řepky ozimé v letošním srpnu. Podle odhadů klesla meziročně o 5 % což by mohlo představovat cca 360 000 hektarů.

Cena na burze se vyšplhala nad 380 eur/t a podle některých zdrojů na území ČR začínají nabídky přesahovat 10 000 kč/t. Vyšším výkupním cenám pozitivně nahrává historicky nejnižší sklizeň v EU a Kanada předpokládá vlastní produkci také výrazně nižší. S ohledem na zazásobovanost zpracovatelů se možná vyplatí počkat a vlastní komodity prodat za vyšší cenu po novém roce.

Třeba se řepce blýská na lepší časy. Avšak bude nutné přečkat bez újmy antikampaň v době květenství, kdy řepku pozná „každý odborník“ a modlit se za jarní srážky.

Aktuální situace a stav porostů

Při objíždění ČR a mapování stavů porostů řepky je nutné konstatovat, že letošní porosty jsou díky povětrnostním podmínkám ve velmi dobré kondici.

Snad největší problém dělají hraboši – mediální i ekonomický. Neexistuje proti nim efektivní a rychlá obrana (aplikaci může provádět jen způsobilá osoba a podniky ji musí předem oznámit uživatelům honitby a na místně příslušný ÚKZÚZ). Dříve než stihnout zemědělci zakročit, může být porost zdevastovaný. Výskyt těchto hlodavců je kalamitní především v jihomoravském kraji. V jiných krajích je obvyklé, že od mezí chybí řepka v pravidelném pásu, který může být 5 i více metrů široký. Na vině jsou mírné zimy, populační cyklus hrabošů i příliš úzkostlivá nařízení.

Mnohdy účinná orba na přemnožené populace hrabošů nezabírá. Snad bude letošní zima mrazivá a část populace hrabošů přirozeně vyhyne.

Kde vloni nezabraly proti škůdcům tři aplikace insekticidů, letos na většině míst stačí dvě. Malé rostlinky vzcházely díky vláze rychleji a dřepčíci tak neměli mnoho času děložní lístky poničit. Ochrana je účinná – záleží na každém, jaký přínos od přípravku očekává. Největší účinnost a nejdelší reziduální působení mají organofosfáty.

Počet rostlin na metr čtvereční jen mírně redukuje květilka zelná anebo plíseň zelná. Významnější hospodářské škody, jako například u fómové hniloby, to však nepředstavuje. Na některých polích začíná škodit pilatk

Situace kolem mšic je letos lepší než v minulém roce. Nutno říci, že vloni však velké nálety přišli až v říjnu. Na některých porostech se však začínají objevovat již nyní. Aplikace musí přijít ihned, později již mohou být škody velké. Dobře účinkují neonikotinoidy. Naopak pyrethroidy mají pouze kontaktní účinek a postřiková jícha se obtížně dostává na spodní stranu listů.

Na polích se vyskytují tři typy porostů určených k regulaci. Jejich fáze je dána především termínem setí, mírou výživy a průběhem počasí. V polovině září se rozjely aplikace regulátorů na plné obrátky.

Řepky seté v první dekádě srpna většinou vyžadují vysokou dávku morforegulátoru Caryx® 0,7-1 l/ha. V případě, že jim bylo dopřáno větší množství živin a počasí bylo příznivé bude je nutné přistoupit k horní hranici Caryxu tj. 1l/ha. Aplikaci lze spojit s graminicidním přípravkem.

Porost, kde se selo v druhé dekádě srpna je asi nejběžnějším typem porostů. Zde je lepší přistoupit k vyšší hranici přípravku Caryx® tj. 1 l/ha.

U nevyrovnaných porostů, které hůře vzcházely např. na těžších půdách, v oblastech, kde spadlo méně srážek či byly seté v pozdějiším termínu je vhodné rozdělit dávku Caryxu – 2x 0,5 l/ha. Doba mezi aplikacemi by měla být zhruba 14 dní. První aplikace se provádí, když má řepka cca 4 pravé listy.

V ZD Želiv se rozhodli pro založení porostů řepky do širokých řádků. V polovině srpna seli přesným secím strojem Väderstadt Tempo TPV 12 s hnojením pod patu amofosem. Seli 0,6 VJ přímo do podmítky. Porost v ideální fázi pro regulaci bude ošetřen vzhledem k ochrannému pásmu vod v oblasti řeky Želivky Carambou 0,8 l/ha.

Pro případné druhé aplikace bude vhodný optimální fungicid s mírným regulačním účinkem Efilor® v dávce 0,5-0,6 l/ha. Řepka bude do konce září, kdy je dlouhý den a očekává se příchod babího léta, bujně růst. Slibně vypadající začátek sezóny by se neměl v žádném ohledu podcenit.

Správně zvolená podzimní agrotechnika je základem pro dobrou úrodu. Hodně naznačí jarní posouzení stavů porostů.

Hodně štěstí do nové pěstební sezóny řepky!

Top