Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Správné doporučení pro jarní ošetření řepky ozimé

Až jarní inventarizace řepky ozimé ukáže, v jaké kondici a zdravotním stavu budou porosty po letošní zimě. Už nyní je jasné, že velké plochy řepek zaseté po kýžených srážkách ve třetím srpnovém týdnu nemají optimální počet rostlin na m2. Také jejich nižší habitus byl veden přetrvávajícími suchými podmínkami na podzim. Nebylo výjimkou, že porosty vzcházely déle než měsíc.

Tyto rostliny však již nedohnaly ztráty ve vývoji z podzimu i při letošní mírné zimě, mají menší hmotu kořenů, slabý kořenový krček, nižší počet listů, a s tím související nižší nasazení výnosotvorných větví. Na tyto porosty bude důležité se zaměřit jako na první – zavčasu je ošetřit přípravkem Efilor® pro celkovou vitalizaci rostlin a podporu jejich navětvení. Samozřejmě s ohledem na aktuální vláhovou bilanci.

Naproti tomu kvalitně založené porosty, zaseté „riskantně“ do vyprahlé půdy profitovaly z vysokých srážek po 18. srpnu. Tyto porosty se na podzim jevily jako nejlepší, stejně tak se jeví i na jaře. Způsob ošetření takovýchto porostů bude záležet na řadě faktorů, jakými jsou: úroveň hnojení, volba odrůdy, vzrůstnost odrůdy, hustota porostů, napadení houbovými chorobami a vláhové bilanci. Způsob ošetření je potom doporučován v závislosti na těchto faktorech. K dispozici má pěstitel mnoho přípravků, nicméně z hlediska bezproblémové účinnosti a optimálně vyváženého složení má BASF dva produkty. A každý se hodí na jiný typ porostů. Jedná se o Caryx® a Efilor®.

Volba kvalitního fungicidu s ideálním regulačním účinkem umožňuje:

- rychlé potlačení houbových chorob

- snížené riziko polehnutí zakrácením stonku

- navýšení počtu výnosotvorných větví, počtu šešulí a sjednocení kvetení

- zvýšení výnosového potenciálu řepky

Top