Kompletní a unikátní řešení plevelů v řepce

V současné době existuje na trhu pouze jediný herbicid, který řeší kompletní spektrum jednoděložných a dvouděložných plevelů včetně těch, s jejichž kontrolou je spojena nutnost nejrůznějších kombinací či zvýšených dávek.

Unikátní řešení plevelů v řepce se jmenuje Cleravis® , herbicidní součást systému Clearfield® .

Fakta o kontrole plevelů v Clearfield® systému:

  • Nabízí revoluční ochranu proti dvouděložným a jednoděložným plevelům – kontrola v jediné aplikaci
  • Účinkuje i na výdrol konvenční řepky
  • Kombinuje účinné látky pro ještě větší výhody
  • Má široké aplikační okno
  • Účinkuje za všech okolností

Revoluční ochrana proti dvouděložným a jednoděložným plevelům v jediné aplikaci

Vysoký herbicidní účinek Cleravisu byl prokázán v mnoha pokusech. Kromě dobře známých plevelů vyskytujících se v řepce umožňuje Cleravis® likvidovat druhy známé jako „obtížně regulovatelné“ - například brukvovité plevele jako je řepice, hořčice, ředkev, hulevník, barborka aj. Cleravis® je ve své podstatě kombinovaný herbicid viz výše a graminicid. Řeší totiž i jednoděložné plevele a výdrol obilnin. Přidanou hodnotou mu je účinnost na výdrol konvenční řepky, která negativně ovlivňuje výnos.

Účinnost na výdrol konvenční řepky

Řepka je v Česká republice pěstována na 16 % orné plochy. U některých podniků je pěstována v zastoupení všech plodin i na více než 30 % plochy. Není proto výjimkou, že výdrol konvenční řepky představuje na celkové vzešlé ploše více jak 20 %. Výdrol z hybridních odrůd však má v tzv. F2 generaci pouze třetinový výnos, odčerpává živiny, vodu a zabírá prostor generaci F1. Využitím technologie Clearfield® se zbavíte výdrolu konvenční řepky, čímž si zajistíte rovnoměrnost porostu, bez plevelné řepky.

Přínos kombinace účinných látek

Cleravis® je kombinací tří účinných látek, které působí přes list a půdu. Poskytuje okamžitou i dlouhodobou reziduální účinnost. Toto kombinované působení zaručuje likvidaci již vzešlých plevelů a brání vzcházení plevelů v dalších vlnách.

Široké aplikační okno

Období podzimní ochrany proti plevelům bývá velmi rušné (polní práce, povětrnostní podmínky). Široké aplikační okno přípravku Cleravis® je proto cennou vlastností, díky které najdete v klidu vhodný čas k použití a plně využijete potenciálu jeho účinnosti.

Účinnost za všech okolností

Díky účinku přes list je Cleravis® méně závislý na půdní vlhkosti. Řešení je rovněž vhodné pro všechny systémy zpracování půdy. Navíc díky imazamoxu působí lépe, oproti klasickým herbicidům, v systémech s minimalizační technologií zpracování půdy, nebo tam, kde i přes kvalitní přípravu zůstalo po předplodině na povrchu větší množství posklizňových zbytků.

Doporučení k aplikaci

Každý pěstitel by měl respektovat použití správné dávky a provést aplikaci ve správný čas. Dávka přípravku Cleravis® je doporučovaná na úrovni 2 l/ha + Dash® HC 1 l/ha. Z interních pokusů vyplývá, že limitujícím faktorem pro aplikaci Cleravisu jsou heřmánky, které by v době aplikace neměly být větší, než je stadium 2-3 pravých listů. Účinnost na výdrol obilnin závisí na jeho druhu a rychlosti vzcházení. Obecně však lze říci, že v 80 % případů je Cleravis® naprosto dostatečným řešením. Výdrol obilnin doporučujeme likvidovat do jejich 3. listu. Ostatní plevele mohou být i větší. Optimální fáze plevelů a řepky je okolo 2-4 listů. Účinek přes půdu je však natolik výrazný, že i dřívější aplikace je bezproblémová.

Přípravek Cleravis je také vhodný do ochranných pásem II. stupně zdrojů povrchových vod, kde nemá omezení. Lze jej míchat s fungicidy s morforegulačním účinkem a kapalnými hnojivy.

Ing. Marek Šmika, BASF spol. s r.o.

Top