Stomp® Aqua: Registrace nové účinné látky v řepce

V loňském roce bylo zaregistrované použití Stompu Aqua v ozimé řepce jako minoritní použití proti prlině rolní (Lycopsis arvensis)

Ing. Stanislav Malík, Ing. Marek Šmika, BASF spol. s.r.o.

Použití Stompu Aqua v ozimé řepce umožnila unikátní formulace tohoto přípravku, kde je účinná látka pendimethalin obsažena ve formě tzv. mikrokapsulí (CS). Je to dané tím, že tato formulace se vyznačuje vyšší selektivitou než předchozí dostupné formulace tohoto přípravku (EC, SC).

Klíčové informace o Stompu Aqua

  • Obsahuje novou účinnou herbicidní látku v řepce
  • Je jediné registrované řešení proti prlině rolní, účinkuje i na další významné plevele
  • Obsahuje pendimethalin v inovativní formulaci
  • Účinkuje spolehlivě i při použití v minimalizačních technologiích
  • Účinkuje postupně a déle

Monitoring prliny ve spolupráci BASF a SPZO

Prlina rolní se začíná v současné době poměrně hodně vyskytovat a regulace tohoto plevele je obtížná. Výskyt prliny rolní v České republice byl zjišťovaný SPZO Praha. Dle výsledků z roku 2017 a 2019 výskyt tohoto plevele stoupá.

Použití Stompu Aqua

Použití Stompu Aqua v ozimé řepce lze uskutečnit preemergentně nebo postemergentně. Předpokladem pro úspěšné použití je dobře zpracovaná půda a dostatečná hloubka a rovnoměrnost setí – semeno řepky musí být přikryto minimálně 2 cm půdy. Kromě prliny rolní řeší toto použití i ostatní plevelné druhy (pomněnka, rozrazily, merlíky, vlčí mák, pilát, hluchavky).

1. Preemergentní aplikace

Jako nejvýhodnější se jeví preemergentní aplikace. Použitá dávka je do 1 l/ha co nejdříve po zasetí. Aplikace na vzcházející rostliny řepky není z hlediska selektivity možná!

2. Postemergentní aplikace

Postemergentní aplikace je možná, ale dávka musí být dvojnásobná 2 l/ha a řepka musí zastavit svůj podzimní růst, tj. zhruba na 6.listu.

Samotná aplikace Stompu Aqua v ozimé řepce nestačí a je potřeba ji doplnit o ostatní herbicidní přípravky.

Více o doporučení aplikace herbicidů BASF naleznete zde .

Top