Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Řepka ozimá

Řepky zaseté v první dekádě srpna mají 3-6 lístků (BBCH 13-16), ostatní řepky teprve vzchází či mají první až druhý pravý list. Množí se dotazy především na prvně seté řepky, jak je letos ošetřit, když vzchází nevyrovnaně, přitom v podmínkách velkého sucha? Nejprve si musíme uvědomit, že řepka je rostlina, která když vyroste včas nad půdní povrch, už málo co ji zastaví. Za druhé teplotní a vlhkostní podmínky jsou za poslední 4 roky mnohem příznivější, neboť se charakter klimatu v našich podmínkách posunul mezi kontinentální a přímořský. Z toho profituje nejen řepka, ale rovněž i ozimá pšenice a ječmen. Když potom řepka vytvoří do konce září minimálně 6. list a kořenový krček je alespoň 0,5 cm široký, je velmi obtížné za těchto podmínek řepku zastavit v intenzivním růstu – zvyšuje se buněčné prodlužování a rychlost buněčného dělení, za což jsou odpovědny hormony auxin a giberelin. Naopak hormon cytokinin ovlivňuje stimulaci tvorby postranních pupenů. Proto je nezbytné zastavit růst nadzemní části včas a šetrně upravit poměr hormonů v rostlině.

Jakákoliv aplikace růstových regulátorů je zásah do rostliny, který by měl být promyšlený, s cílem snížení prodlužování rostlin řepky, aniž by se změnil její vývojový vzorec, či byl pro ni fytotoxický. Klíčem k udržitelnému pěstování řepky s vysokým potenciálem výnosu je právě promyšlený zásah růstového regulátoru v optimální fázi vývoje řepky v přiměřené dávce azolu. V letošním roce jsou podobně jako vloni řepky povětšinou nevyrovnané. Jak je ošetřit?

Houbové choroby řepky

S ohledem na velkou decimaci sklizených řepek hlízenkou, verticiliem a lokálně fomovou hnilobou, se nyní více hovoří o potřebě fungicidní aplikace na podzim. Byť všechny přípravky s regulačním účinkem obsahují fungicidní složku, termín ošetření zaměřen na regulaci řepky se plně nepotkává s termínem optimálním pro potlačení fomové hniloby. Verticilium ani hlízenku, pakliže nevytvoří nadzemní mycelium, vyřešit prostou foliární aplikací v současné době nedokážeme. Zbývá nám tedy z nejdůležitějších chorob fomová hniloba, která se na podzim rozšiřuje pomocí askospor a konidií létajících vzduchem. Ta je však aktivní v příznivém počasí i v listopadu. Průměrná doba působení azolových přípravků je maximálně 4 týdny v plných dávkách. Pokud bychom chtěli mít jistotu ochrany proti fomové hnilobě, bude nezbytné opakovat fungicidní zásah přípravkem azolového typu podle počasí každé 4 týdny.

Problematická je také teplota, neboť azoly potřebují alespoň 10 °C pro správné fungování.

Rozhodující je proto především řádně připravit řepku na přezimování účinnou regulací výšky porostu, podpořením výnosotvorných bočních větví, zvýšení průměru kořenového krčku a objemu kořenové hmoty, případně preventivní ochrana proti fomové hnilobě. Takovouto aplikaci plně zajistí přípravek CARYX, který vedle metconazolu obsahuje rovněž mepikvátchlorid působící již při teplotě 5 °C. Díky tomu se jedná o nejsilnější regulátor na trhu.

Aplikační omezení regulátorů růstu

Přípravky na bázi tebuconazolu mají nová, poměrně významná, aplikační omezení ve srovnání s přípravky s metconazolem (Caryx, Efilor, Caramba.). Než objednáte přípravek, pozorně prostudujte registr přípravků.

Škůdci řepky

Dřepčíci případně slimáci se ve větší míře v porostech neobjevují, masivnější výskyt je spíše lokálního charakteru. Drobné požerky od menších druhů dřepčíků z rodu phyllotreta se sice vyskytují, ale jejich význam je zatím spíše nízký. Tento týden se začali objevovat první výskyty dřepčíka olejkového, zejména na Příbramsku. V případě naplnění ekonomického prahu škodlivosti doporučuji ošetřit insekticidem. Pro připomenutí uvádím prahy škodlivosti nejdůležitých škůdců řepky.

Práh škodlivosti dřepčíka olejkového: 1 dospělec na 1 m řádku řepky

-

Práh škodlivosti pilatky řepkové: dvě housenice na rostlinu řepky

-

Práh škodlivosti slimáčků: Není stanoven, v praxi ihned po výskytu

-

Pro insekticidní zásah je možné použít VAZTAK ACTIVE. V dávce 0,3 l/ha razantně hubí pilatku řepkovou, osenici polní a krytonosce zelného, v dávce 0,2 l/ha likviduje dřepčíka olejkového a všechny dřepčíky z rodu phyllotreta, dále potom květilku zelnou. Tento přípravek působí jako kontaktní a požerový jed. Jeho delší působení ve srovnání s ostatními pyrethroidy (účinnost až 1 týden) vychází z nové formulace přípravku, která se kromě rychlosti působení projevuje právě prodlouženou účinností. Registrované použití přípravku VAZTAK ACTIVE pro podzimní ošetření je na pilatku řepkovou v dávce 0,3 l/ha.

Výdrol obilnin v řepce

Výdrol obilovin je nejvážnějším konkurentem vzcházející řepky.

Na mnoha pozemcích, kde se prováděla minimalizační technologie, začal vzcházet dříve než řepka nebo zároveň s ní. Kvůli suchému počasí bude potřeba zasáhnout co nejdříve, aby se včas vyloučila konkurence o vodu, tj. ve fázi nejpozději 2 – 3 listů výdrolu, před odnožováním. Na některých místech ale můžeme očekávat vzejití další vlny, bude proto potřeba zásah opakovat. V tomto případě lze použít dělenou aplikaci graminicidu, první dávka by však neměla být nižší než 70% doporučené. Z široké nabídky lze použít přípravek STRATOS ULTRA. Stratos Ultra se používá výhradně se smáčedlem Dash HC, které je součástí balení, vždy v poměru 1:1. Je to o něco komplikovanější než běžně používané graminicidy, ale díky smáčedlu má Stratos Ultra rychlejší nástup účinku a vyšší účinnost za sucha a chladu.

Fáze výdrolu a doporučené dávkování Stratos Ultra + Dash HC 
výdrol do 3. lístku1 + 1 l/ha
začátek odnožování1,2 + 1,2 l/ha
plné odnožování1,5 + 1,5 l/ha
pýr plazivý2 - 2,5 l/ha

V případě kombinace s Caryxem je možno Dash HC vynechat o schovat si ho například pro jarní použití s Atamanem.

Top