Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Systém ochrany kukuřice proti plevelům od BASF

Existuje řada požadavků na přípravky určených pro boj s plevely v kukuřici. Zaregistrovat ideální herbicid je dnes zejména z důvodu přísných legislativních omezení velice složité, nicméně měl by kombinovat alespoň některá následující kritéria:

• Dostatečně dlouhá doba účinku

• Široké spektrum účinku, včetně nejvýznamnějších plevelů jako jsou ježatka, bér, merlík, lebeda, heřmánek nebo laskavec

• Vysoká selektivita

• Účinnost na plevele rezistentní k jiným herbicidům

• Možnost použití v ochranných pásmech vod

• Možnost pěstování následných plodin bez rizik

• Možnost použít v tank mixu s jiným herbicidem

Společnost BASF se zaměřila na vytvoření co možná nejoptimálnějšího portfolia herbicidů pro odplevelení porostů kukuřice od jednoděložných a dvouděložných plevelů. Podařilo se vytvořit ideální nabídku od preemergentní až po postemergentní termín ochrany.

Akris® základ herbicidní ochrany

Základem systému ochrany kukuřice u firmy BASF je už několik let přípravek Akris® kombinující úč.l. dimethenamid-p a terbuthylazin. Je to velmi účinný a oblíbený přípravek používaný především v preemergentní a časně postemergentní ochraně. Chtěl bych vyzdvihnout jeho vlastnost, a sice všestrannost. Akris® má jako jediný preemergentní herbicid v kukuřici registraci k použití až do 6. listu kukuřice. To z něj činí ideálního partnera pro další přípravky i v pozdějších termínech ošetřování kukuřice. Typické postemergentní herbicidy většinou nemají žádný nebo jen omezený reziduální účinek a nebrání tak vzcházení nových vln plevelů. Navíc pokud jsou založeny pouze na sulfonylmočovinách, jejich účinek je většinou velmi pozvolný. Akris® může pomoci v obou směrech. Účinné látky dimethenamid-P a terbuthylazin dodají reziduální působení a samotný terbuthylazin navíc zrychluje nástup herbicidního účinku celé kombinace. Více účinných látek v kombinaci navíc rozšiřuje spektrum a zlepšuje účinnost na problematické plevele. Univerzálnost Akrisu vynikne zejména při nejistém počasí. Pokud kvůli suchu v době setí kukuřice nechcete riskovat preemergentní ošetření, můžete s aplikací počkat až po vzejití kukuřice a použít buď Akris® samotný velmi časně po vzejití, nebo později v kombinaci s přípravkem SlalomTM anebo s letošní novinkou Kelvin® Duo. Akris® vám na skladě nezbyde v žádném případě. Jak tedy použít přípravky BASF k dosažení vysokých výnosů kukuřice?

+ Akris® 3 l/ha preemergentně

Pokud je během přípravy půda dostatečně vlhká, nebo je jistota srážek po zasetí, je to ideální varianta. Velmi selektivní ke kukuřici a konkurence plevelů je absolutně vyloučena. Akris® vyhubí prakticky všechny důležité jednoleté plevele. Občas trochu zlobí pohanka opletka, na kterou je lepši aplikace po vzejití, nebo výdrol řepky. Obojí se dá elegantně a levně vyřešit přípravkem Arrat® v dávce 0,15 kg/ha. Akris® samozřejmě neumí vytrvalé plevele, ty je nejlépe vyhubit glyfosátem v meziporostním období. Při vlhkém počasí je i dávka 2,0 l/ha dostatečně efektivní.

Akris® 3 l/ha časně po vzejití

Když po zasetí neprší a plevele nevzcházejí, je nejrozumnější počkat na déšť a použít Akris®, jakmile se objeví první vzcházející plevele. Samotný Akris® umí dvouděložné plevele do fáze prvního páru pravých lístků, některé i větší. Je třeba si ohlídat ježatku kuří nohu, která je spolehlivě hubena do fáze dvou lístků, za vlhka i mírně větší. Na fázi kukuřice příliš nezáleží, obvykle je ve fázi 2 lístků. I tato aplikace je šetrná ke kukuřici a plevele jsou odstraněny dříve, než stačí způsobit nějakou škodu.

Akris® + SlalomTM 2 + 0,3 l/ha časně postemergentní řešení

Pokud už je na samotný Akris® pozdě, nastává doba pro Akris® + SlalomTM. Přípravek SlalomTM (florasulam + mesotrione) kontroluje po vzejití velmi široké spektrum dvouděložných plevelů i v poměrně vysoké růstové fázi. Je třeba sledovat pouze růstovou fázi jednoletých trávovitých plevelů, jako je např. ježatka kuří noha. Spolehlivý účinek je do fáze 3 lístků jednoletých trav. To je v podstatě jediné, co musíte při aplikaci hlídat. Při dodržení těchto podmínek je výsledkem ošetření kombinací Akris® + SlalomTM úplně čistý porost kukuřice. Akris® + SlalomTM aplikované po vzejití plevelů zajistí kompletní vyhubení dvouděložných plevelů, jako jsou merlíky, laskavce, lebedy, heřmánky a heřmánkovec přímořský, rdesna, violka trojbarevná, rozrazily, kakosty, hluchavky, mračňák Theophrastův, durman obecný, svízel přítula, durman obecný a samozřejmě i pohanka opletka, brukvovité plevele včetně výdrolu řepky a slunečnice. Poměrně dobře potlačuje tato kombinace i pcháč oset a pelyněk černobýl. Ošetření neúčinkuje pouze na vytrvalé plevele jako je pýr plazivý. Pcháč oset je dočasně potlačen a později obrůstá.

Ošetření se provádí obvykle ve fázi 2-4 lístků kukuřice a při nepříznivých podmínkách může dojít k mírnému prožloutnutí listů kukuřice, které ale po oteplení rychle zmizí. I tady jsou obvykle plevele odstraněny z porostu dříve, než stačí způsobit škodu na výnosu. Pro dobrý účinek především na trávovité plevele je třeba do kombinace přidat smáčedlo.

Účinnost Akris® 2,0 l/ha + SlalomTM 0,3 l/ha časně postemeergentně (1-3 listy kukuřice)

Když přerůstají dvouděložné plevele i trávy Akris® + Kelvin® Duo 2 l + 50 g/ha postemergentně

Novinkou letošního roku je přípravek Kelvin® Duo (rimsulfuron+ nicosulfuron). Kelvin® Duo nám pomůže odstranit poslední slabinu, kterou jsme dosud nedokázali s našimi přípravky řešit, a to je účinek na přerůstající a vytrvalé trávovité plevele. V dávce 50–70 g/ha hubí ježatku kuří nohu, proso seté, oves hluchý, výdrol obilnin a další jednoleté trávy. Při zvýšení dávky na 90 g/ha hubí i pýr plazivý. Kromě trav umí Kelvin® Duo hubit i široké spektrum dvouděložných plevelů. Slabší účinek má pouze na merlíky, pohanku svlačcovitou a svlačec rolní. V těchto případech je třeba zasáhnout plevele v raných růstových fázích a použít plnou dávku 90 g/ha. Další možností je použít přípravek Kelvin® Duo v kombinaci s jinými herbicidy jako je Akris® nebo SlalomTM .

Kombinace Akris® + Kelvin® Duo 2 l/ha + 50 g/ha je určena pro případ, že nám přerůstají trávovité i jiné plevele. Ideálně kolem fáze 4. listu kukuřice. Je možné ji použít ale až do fáze 6 listů kukuřice, to znamená, že se jedná o plnohodnotné postemergentní řešení, které dosud v nabídce BASF chybělo. Doporučujeme nicméně zaměřit se na časnější termíny ochrany, protože takovéto pozdní ošetření už může znamenat pro kukuřici stres z konkurence plevelů a někdy také z fytotoxického působení herbicidů. Postemergentní aplikace. Akris® + Kelvin® Duo

Účinnost Akris® 2,0 l/ha + Kelvin® Duo 50 g/ha postemeergentně (4 – 6 listů kukuřice)

“Záchranná brzda“ na přerostlé plevele - Kelvin® Duo + SlalomTM

Pro pozdní termíny ošetření, kdy potřebujeme spíše účinnost na větší plevele než reziduální účinek, je vhodné použít kombinaci Kelvin® Duo 50-90 g/ha + SlalomTM 0,3 l/ha, která kromě vynikajícího účinku nabízí i zajímavou cenu ošetření. Tato kombinace vám poslouží jako “záchranná brzda“ v případech, kdy jsou již jednoděložné i dvouděložné plevele přerostlé. Dávku přípravku Kelvin® Duo volíme podle růstové fáze plevelů. 50 g postačí na ježatku kuří nohu na začátku odnožování, na větší trávovité plevele je třeba zvýšit dávku na 70 g na hektar a v případě výskytu pýru plazivého je nutné použít 90 g/ha. Kombinace obsahuje celkem čtyři účinné látky, SlalomTM doplňuje spektrum účinku na dvouděložné plevele, především na merlíky a opletky.

Kelvin® Duo vyřeší i pýr plazivý nebo žito v protierozních systémech pěstování kukuřice

Pokud nestihneme vyhubit pýr plazivý v meziporostním období, nebo hospodaříme v podniku, kde je nemožné použít glyfosát, Kelvin® Duo je jednou z mála možností, jak hubit pýr v kukuřici. Je ovšem třeba, aby pýr byl obrostlý do fáze 3-5 listů a plně vegetoval. Účinku napomáhá vyšší vzdušná vlhkost. Pokud je to možné, je nutné při přípravě rozrušit oddenky. Účinnost na souvislý systém oddenků v délce několika metrů nebude pochopitelně stoprocentní. Kelvin® Duo se proti pýru aplikuje v dávce 90 g/ha. Při nepravidelném výskytu pýru na pozemku lze také použít strategii aplikace Akris® 2,0 l/ha preemergentně a následně po vzejití pýru aplikovat Kelvin® Duo 90 g/ha pouze lokálně v ohniscích výskytu. Podobně je možné použít Kelvin® Duo i k hubení žita, pokud ho pěstujeme jako předplodinu před kukuřicí, případně v protierozních systémech pěstování kukuřice.

Přípravek Kelvin® Duo vždy aplikujte se smáčedlem Vivolt® v dávce 0,1 % (0,2 l na 200 l postřikové kapaliny). Smáčedlo je dodáváno spolu s přípravkem.

S novým přípravkem Kelvin® Duo jsme připraveni na všechny situace.

Řešení pozemků s omezeními

V řadě podniků dnes hrají při rozhodování o výběru přípravků rozhodující roli aplikační omezení. Zejména u přípravků s reziduálním účinkem v kukuřici je situace dost svízelná, širokospektrální ošetření bez omezení už prakticky neexistuje. Jednou z mála možností je kombinace Wing® P 2,5 l/ha + SlalomTM 0,3 l/ha. SlalomTM samotný je poměrně bezproblémový, přípravek Wing® P sice má zákaz aplikace na pozemcích svažujících se k povrchové vodě, ale pouze 10 m od vody, což v řadě případů stačí. Navíc je Wing® P jako jeden z mála reziduálních přípravků povolen v ochranných pásmech zdrojů podzemních vod. Takže pokud máte OP podzemních vod a svahy zároveň, řešení tu je

Top