Otázky k pěstování obilnin

Dotazy v týdnu od 11.5.:

 • Pšenice ozimá odrůdy Avenue již metá, jakou zvolit v tomto případě fungicidní ochranu?

Vzhledem k současnému perfektnímu zdravotnímu stavu bych s aplikací fungicidu u této odrůdy počkal a v období květu aplikoval klasový fungicid v plné dávce. Z našeho doporučení to může být např. Osiris v dávce 1,75 l/ha.

 • Můžu v tomto období snížit dávku fungicidu Priaxor s ohledem na to, že počítám s aplikací klasového fungicidu?

Ano, tato možnost existuje, v tomto případě snížíme dávku Priaxoru na 0,75 l/ha.

 • Jarní ječmen je v růstové fázi BBCH 31-32. Může ještě použít váš Medax Max?

Ano v tomto období běžně aplikujeme Medax Max v dávce 0,5 kg/ha.

 • Ozimý ječmen již metá, můžu v této fázi použít Priaxor? Počítám s jedním fungicidem.

Ano, Priaxor EC je velmi vhodné řešení. Doporučuji plnou dávku 1 l/ha.

Dotazy v týdnu od 5.5.:

 • Uvažuji o regulaci dvouděložných plevelů Biathlonem 4D v jarním ječmeni. Již je ve stadiu odnožování, ale plevele se stále moc nevyskytují. Je možná aplikace později?

Nejvhodnější je aplikovat Biathlon 4D na co možná nejvíce vyklíčených plevelných rostlinek, protože nemá půdní reziduální účinek. K ječmeni je velmi selektivní, aplikace je registrována až do BBCH ječmene 39 (plně rozvinutý praporcový list). Výhodou je společné balení se smáčedlem Dash HC, které zajišťuje jistější účinek při nepříznivých aplikačních podmínkách (např. sucho) a na přerostlejší plevele.

 • Mohu aplikovat Medax Max 2x během jedné sezony v porostu obilnin?

Ano. Ale povolené ( registrované ) použití platí pouze pro ozimé obilniny:

1) pšenice ozimá, žito ozimé a tritikále ozimé

maximální celková dávka je 1kg/ha a tuto dávku je optimální rozdělit dvou aplikací max. 2 x 0,5 kg/ha ve fázi BBCH 29 – 32 a poté do fáze 37 – 39.

2) ozimý ječmen

maximální celková dávka je 1,5 kg a a tuto dávku je optimální rozdělit dvou aplikací max. 2 x 0,75 kg/ha ve fázi BBCH 29 – 32 a poté do fáze 37 – 39.

Jde o maximální možné dávky. Velikost dávky vždy přizpůsobte stavu porostu a podmínkám v době aplikace (množství srážek, teploty, úroveň N hnojení).

Medax Max lze u těchto plodin použít v druhé aplikaci až do fáze 49. Časnější termín aplikace je ale vždy vhodnější 37 -39 (45). BBCH 49 je již krajním řešením pro krácení bujně rostoucích porostů

 • Mohu aplikovat Biathlon 4D do jarních obilnin, přestože hlásí několik dní chladno (kolem 10°C)?

Ano můžete, Biathlon 4D účinkuje i za chladnějších podmínek. Teploty při aplikaci musí být minimálně 6 – 7 °C a v noci a ráno nesmí mrznout.

 • Pokud se mi začíná padlí travní objevovat u pšenic a již jsou viditelné kupky padlí, co doporučujete?

Můžete použít dlouhodobě vyzkoušené řešení BASF Tango Super – 1 l/ha za velmi přijatelnou ceníkovou cenu 868 Kč /ha nebo novinku letošního roku Flexity 0,5 l/ha za cenu 720 Kč/ha. Top doporučení bude komplexní ošetření proti všem listovým chorobám – Priaxor EC + Flexity – 0,75 +0,25 l/ha. Cena ošetření je 1245 Kč/ha.

 • Je možné kombinovat aplikaci morforegulátoru Medax Max s herbicidem Biathlon 4D?

Vzhledem k tomu, že Biathlon 4D neobsahuje kontaktní ani růstové účinné látky, pak je daná kombinace možná.

Dotazy v týdnu od 13.4.:

 • Dají se v tuto dobu ještě aplikovat přípravky na ochranu proti chorobám pat stébel, které?

Ano, v tuto dobu je však nejzazší termín pro aplikaci, protože většina porostů je v růstové fázi BBCH 31 – 32. Ranější odrůdy pšenic a některé ozimé ječmeny jsou ale již vývojově dále a v tomto případě již aplikace proti chorobám pat stébel ztrácí účinek.

Z přípravků BASF se dají použít např. Flexity v dávce 0,5 l/ha, jedná se o specialistu na choroby pat stébel a padlí travní. Další varianta je přípravek Capalo v dávce 1,4 l/ha, tuto variantu doporučuji použít v případě potřeby ošetření i proti ostatním listových chorobám, jelikož obsahuje epoxiconazole.

 • Jakou dávku přípravku Priaxoru doporučujete v tomto období do ozimého ječmene?

Pokud uvažujete o aplikaci dvou fungicidů, v naší oblasti (jižní Morava) se v minulých ročnících osvědčila dávka Priaxoru EC 0,75 l/ha doplněná ošetřením do klasu např. přípravkem Osiris. V případě varianty jednoho fungicidního ošetření s aplikací nespěchejte a Priaxor EC v dávce 1 l/ha aplikujte až v období naduřování listové pochvy, jelikož doposud jsou porosty ve velmi dobrém zdravotním stavu. Pokud máte ozimý ječmen namořený Systivou, dá se v naší oblasti počítat s tím, že uspokojivý zdravotní stav vydrží až do fáze metání a teprve poté bude potřeba fungicidně zasáhnout.

 • Mohu použít fungicid Flexity i v případě, že je již silný výskyt padlí?

Ano, protože Flexity vykazuje velmi dobrou kurativní účinnost při výskytu padlí a zároveň dlouhodobě ochrání nové listy. Doporučená dávka je 0,5 l/ha.

 • Je možné snížit dávku Flexity při kombinaci s jiným fungicidem?

Ano, v daném případě se sníží dávka na 0,25 l/ha. Velmi vhodným partnerem je Priaxor EC v dávce 0,75 l/ha, kdy se oba fungicidy velmi dobře vzájemně doplňují.

 • Pěstujeme oves a vyskytuje sev něm šťovík tupolistý. Čím ho máme likvidovat? Lze použít Biathlon? A potřebuje nějakého partnera?

Doporučujeme použít Biathlon 4D v dávce 50 g/ha a přidat 525 - 600 g/l MCPA (např. 0,7-0,8 l Dicopur M)

 • Pěstujeme žito, můžeme zakrátit s Medaxem?

Ano, doporučujeme Medax Max v dávce 0,6 kg/ha

 • V ozimé pšenici nejsou zatím žádné plevele vidět. Mám použít Biathlon už teď?

Ne počkejte až plevele vzejdou, s Biathlonem 4D je času dost.

 • Je možné kombinovat Biathlon 4D společně s Axialem či Avoxou na chundelku či sveřepy?

Ano, kombinace je možná. V případě poškození porostu mrazem je vhodné počkat na lepší aplikační podmínky a neaplikovat společně se smáčedlem Dash HC, které je součástí balíčku s Biathlonem 4D. Dash HC lze použít v jiných TM.

 • Do jaké fáze obiloviny lze aplikovat Ataman proti sveřepům?

Proti sveřepům je třeba použít dávku Atamanu 275 g/ha a lze ji aplikovat do růstové fáze BBCH 30 !!! POZOR: Nelze použít v ozimých ječmenech!!!

 • Funguje Medax Max i za nízké teploty?

Ano, díky prohexadionu. Neaplikujte ale v době výskytu mrazíků!

Top