Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Kukuřice

Už desítky let je kukuřice zařazená do osevních postupů, její význam však v posledních letech narůstá se zvyšujícím se počtem bioplynových stanic a poptávkou po energetické kukuřici.

Avšak pěstování není jednoduché. Na začátku vegetace je třeba porosty kukuřice osvobodit od konkurenčních plevelů, které jí odebírají vodu, živiny, sílu, slunko atd. Přítomnost plevelů v porostu způsobuje významné ztráty úrody kukuřice pěstované na zrno, ale i na siláž a dokonce nepřímo ovlivňuje také zdraví a produktivitu zvířat. Semena některých druhů mohou být toxická. Z toho důvodu je boj proti plevelům rozhodující prp úspěch pěstování kukuřice.

V dalším kroku to jsou stresové podmínky, např. silné sluneční záření, sucho, teplo nebo chlad. Tomu všemu musí kukuřice odolávat a bojovat během vegetace.

Společnost BASF, fungicidní specialista v kukuřici, představila přípravek s výrazným AgCelence efektem Retengo® Plus, který pomáhá kukuřici odolávat stresovým faktorům a v neposlední řadě také odolávat chorobám, s nimiž se setkáváme stále častěji i v našich podmínkách.

Spoločnost BASF nabízí pěstitelům kukuřice efektivní a bezpečná řešení, o kterých se dočtete níže.

Nabídka přípravků do kukuřice seřazená dle abecedy:

Akris® - proti jednoděložným i dvouděložným plevelům v kukuřici

Outlook® - univerzální přípravek určený k hubení plevelů v mnoha plodinách

Retengo® Plus - fungicid kombinující ochranu proti chorobám se silným fyziologickým efektem

Slalom TM - k pre- a postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v kukuřici

Stomp® 400 SC - přípravek s velmi širokou registrací v polních i speciálních plodinách

Stomp® Aqua - herbicidní přípravek se širokou registrací

Stratos® Ultra - proti plevelným jedno i víceletým travám ve dvouděložných kulturách

Vaztak® Active - světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený proti široké škále žravého a savého hmyzu

Wing® P - spolehlivý preemergentní přípravek pro čistou slunečnici

Top