Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Luskoviny

Luskoviny sehrávají velmi důležitou úlohu v zemědělství jako zdroj bílkovin, významná předplodina v osevním postupu a v neposlední řadě taktéž důležitá energeticky bohatá potravina pro lidskou výživu. Jsme si vědomi toho, že pěstování luskovin v naší republice není jednoduchá záležitost.

Za poslední roky se nám podařila registrace nových produktů a rozhodli jsme se spojit tyto novinky s připomenutím těch přípravků, které znáte a které jsou stálicemi v agronomické praxi. Ne nadarmo se říká „opakování - matka moudrosti.” A navíc - v záplavě přípravků, které jsou na trhu (a stále přicházejí další), se domníváme, že tento souhrnný přehled přípravků na ochranu luskovin od naší firmy bude pro vás vítanou pomůckou při řešení jejich chemické ochrany.

Nabídka přípravků do luskovin seřazená dle abecedy:

Basagran® - selektivní herbicidní přípravek s širokou škálou možností aplikace

Cantus® - přípravek proti plísni šedé v révě vinné

Corum® - jedinečné širokospektrální herbicidní řešení v luskovinách

Escort® Nový - časně postemergentní řešení v hrachu na zrno a pelušce

Hi Stick® Soy - vysoce efektivní mikrobiální inokulant

Hi Stick® Lupin - pomocná látka na bázi rašeliny, obsahující hlízkové bakterie

HiStick® Alfalfa - inokulant vojtěšky

Outlook® - univerzální přípravek určený k hubení plevelů v mnoha plodinách

Pulsar® 40 - jedinečný herbicid určený do Clearfield® slunečnice a sóji

Stomp® 400 SC - přípravek s velmi širokou registrací v polních i speciálních plodinách

Stomp® Aqua - herbicidní přípravek se širokou registrací

Stratos® Ultra - proti plevelným jedno i víceletým travám ve dvouděložných kulturách

Vaztak® Active - světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený proti široké škále žravého a savého hmyzu

Top