Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Obilniny

Dovedete si představit běžný den bez obilnin? Uz v dávných dobách patřily mezi základní potraviny pro člověka a byly základní složkou krmiva pro hospodářská zvířata. Čerstvý chléb, koláče a cereálie obsahují důležité bílkoviny, vitamíny a minerály. Obilniny se řadí mezi nejpěstovanější plodiny na světe.

Ideální podmínky pro růst obilnin se nachází v mírném pásmu. Pěstování není vůbec jednoduché a vyžaduje celou řadu aktivit. Začíná to dobrou přípravou půdy, pokračuje řešením konkurence plevelů, které odebírají vodu, světlo a důležité živiny. Chybející či nesprávné použití herbicidů může v takovém případě vést ke ztrátě úrody řádově v desítkách procent. Během vegetace se setkáváme také se škůdci (např. přenašeči viróz) a také s houbovými chorobami.

Společnost BASF je specialistou a má dlouholeté zkušenosti ve vývoji inovatovních látek a nalézání řešení pro ochranu rostlin před hlavními houbovými chorobami, které jsou noční můrou nejednoho hospodáře. Padlí, choroby pat stébel, listové a klasové choroby jsou běžnými obtížemi, proti nimž má BASF množství přípravků.

Následující stránky vám nabízí řešení, která hledáte - od zvládání konkurence plevelů přes dosahování síly a vitality porostu díky použití růstových regulátorů až po ochranu před houbovými chorobami a dosahování vysokých výnosů.

Nabídka přípravků pro ochranu obilnin seřazená dle abecedy:

Adexar® Plus - ochrana pšenice, ječmene, žita a tritikale proti houbovým chorobám listů a klasů

Ataman® - komplexní herbicid v obilinách

Biathlon® 4D - čtyři rozměry boje proti plevelům v obilninách

Capalo® - nejsilnější článek fungicidní ochrany obilnin

Corbel® - specialista na kurativní řešení padlí

Cycocel® 750 SL - morforegulace porostů obilnin

Chocker® - nezůstane ani rezistentní chundelka

Kinto® Duo - ochrana obilnin proti chorobám přenosným osivem a půdou

Kumulus® WG - klasický kontaktní fungicid k ochraně rostlin proti pravému padlí

Medax® Max - nejflexibilnější růstový regulátor obilnin

Opera® Top - strobilurinový fungicid s nejdelším působením na trhu

Osiris® - klasový specialista s moderní formulací

Pontos® - herbicidní přípravek do obilnin s různými benefity

Priaxor® EC - fungicid se systémovým účinkem určený k ochraně obilnin

Stomp® Aqua - herbicidní přípravek se širokou registrací

Systiva® - první nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene

Tango® Super - nejpoužívanější fungicid v ČR

Vaztak® Active - světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený proti široké škále žravého a savého hmyzu

Top