Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Slunečnice

Slunečnice roční je v našich podmínkách, jakožto teplomilná rostlina, vystavena intenzivnímu tlaku vzcházejících plevelů v období, kdy jim ještě nedokáže účinně konkurovat.

Obdobně ji v následujících fázích vývoje značně ohrožují houbové choroby.

Proto společnost BASF vyvinula vynikající přípravky napomáhající boji proti plevelům a houbovým chorobám.

Jejich portfolio naleznete níže.

Nabídka přípravků pro ochranu slunečnice seřazená dle abecedy:

Outlook® - univerzální přípravek určený k hubení plevelů v mnoha plodinách

Pictor® - ochrana řepky a slunečnice proti hlízence, fomové hnilobě, plísni šedé a alternárii

Pulsar® 40 - jedinečný herbicid určený do Clearfield® slunečnice a sóji

Pulsar® Plus - plus pro vaši slunečnici ze systému Clearfield® Plus

Stomp® 400 SC - přípravek s velmi širokou registrací v polních i speciálních plodinách

Stomp® Aqua - herbicidní přípravek se širokou registrací

Stratos® Ultra - proti plevelným jedno i víceletým travám ve dvouděložných kulturách

Wing® P - spolehlivý preemergentní přípravek pro čistou slunečnici

Top