Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Květilka všežravá [Delia florilega]

Výskyt a význam

Zástupci čeledi lilkovitých, řepka, fazol, bob a jiné, je široký polyfág.

Popis

Dospělci jsou mouchy jsou podobné mouše domácí, ale štíhlejší o velikosti 5–7 mm. Larvy apodní, špinavě bílé s výraznými, tmavými dýchacími otvory. Velikost 6–8 mm.

Příznaky poškození

Poškozené kořínky a kořeny, vyžírání listů způsobující postupné uhnívání, vyžírání klíčících semen.

Způsob života

Přezimují kukly v půdě, dospělci se líhnou začátkem dubna. Vajíčka jsou kladena hlavně v květnu na kořenový krček nebo do jeho blízkosti. Vylíhlé larvy škodí. Každý rok se vyvinou 3 generace. Podobným způsobem škodí, podobně vypadá a stejný způsob života má i květilka zelná(Delia radicum Linnaeus, 1758), která škodí na zástupcích čeledi brukvovitých (způsobuje „červivost“ ředkvičky) a květilka kořenová (Delia platura Meigen, 1826).

Ochrana

Přirození nepřátelé:

Střevlíci, drabčíci (rod Aleochara).

Indikace ošetření:

Invaze květilky zelné je signalizována pomocí rostlin květáku, které jsou vysa-zeny do ostatního porostu (10 ks s více než 5 pravými listy). Přítomnost květilek na ostatních rostlinách je zjišťována, pokud jsou na krčcích signálních rostlin přítomna vajíčka. Lokalizace se provádí na 10 skupinách po 5 ks rostlin. Použití chemických přípravků je indikováno při zjištění vajíček na více než 30 % rostlin.

Proti květilkám všežravé a kořenové se uplatňuje především moření osiva.

Top