Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Adexar® Plus

fungicid

Síla, na kterou se mohu spolehnout

Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem určený k ochraně pšenice, ječmene, žita a tritikale proti houbovým chorobám listů a klasů.

Výhody

  • kombinace tří excelentních účinných látek (fluxapyroxad, pyraklostrobin, epoxykonazol)
  • mimořádně dlouhodobá ochrana a výjimečná mobilita v rostlině
  • vitální rostliny odolné stresovým faktorům
  • vysoké výnosy a kvalita produkce
  • dokonalá odolnost smyvu deštěm
  • široké spektrum účinnosti

Obecné informace

Jméno Adexar® Plus
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 66,6 g/l pyraclostrobin, 41,6 g/l epoxiconazole, 41,6 g/l fluxapyroxad
Charakteristika CH_Adexar_Plus
Etiketa Adexar_Plus_CLP
Bezpečnostní list BL_Adexar_Plus

Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený k ochraně pšenice, ječmene, žita a triticale proti houbovým chorobám listů a klasů.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny SDHI (např. fluxapyroxad, bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxykarboxin) nebo QOI (např. strobiluriny, fenamidon, famoxadon) vícekrát než 2x.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Tabulka ochranných vzdáleností od povrchových vod stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

Pšenice, ječmen, žito,
tritikale
9444

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
ano*anoanoanoanoano

*) DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha

  • GHS 09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS 08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS 07 - Dráždivé
  • GHS 05 - Korozivní

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědá skvrnitost ječmene 2 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Padlí travní (padlí trav) 3 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Ramuláriová skvrnitost ječmene 2 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) 2 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Rynchosporiová skvrnitost 2 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 3 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Helmintosporióza pšenice 3 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Padlí travní (padlí trav) 3 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 2 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Stéblolam 2 l/ha od: 30 BBCH, do: 34 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 3 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Padlí travní (padlí trav) 3 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Rez žitná (hnědá rzivost žita) 2 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Rynchosporiová skvrnitost 2 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 3 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Padlí travní (padlí trav) 3 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Rez žitná (hnědá rzivost žita) 2 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Rynchosporiová skvrnitost 2 l/ha od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
Top