Lepší odolnost vůči stresu

Pěstební podmínky jsou zřídkakdy ideální. I krátká období mírného stresu mohou snížit výnosový potenciál plodin. Snížení dopadu takovýchto stresových faktorů umožňuje plodinám výnosový potenciál maximalizovat. Reakcí rostlin na stres je vylučování několika odpovědních chemikálií. Dvě z těchto látek jsou etylén a aktivní formy kyslíku (peroxidy, některé ionty). AgCelence snižuje produkci etylénu, zabraňuje tím předčasnému stárnutí pletiv a listy zůstávají déle zelené.

Top