Vylepšená tržní kvalita

Zvýšení čistého výtěžku fotosyntézy ovlivňuje též kvalitativní parametry. Produkty AgCelence způsobují aktivaci nitrát reduktáz, které zlepšují asimilaci uhlíku a dusíku, což ve výsledku vede ke zvýšení kvalitativních parametrů v plodech, jako je obsah cukrů anebo škrobu. Účinky produktů AgCelence se v tomto směru liší a to podle jednotlivých plodin a tím i látek v nich tvořených.

Top