Vyšší výnosy

Produkty AgCelence mají tak pozitivní vliv na výši výnosu, jako dosud žádné látky v ochraně rostlin. Zvýšení výnosu produkty AgCelence dosahují několika cestami. První z nich je zintenzivnění fotosyntézy. Rostilny ošetřené AgCelence mají více chlorofylu a asimilují tudíž více uhlíku, který ukládají do zásobních uhlovodíků. Navíc, po aplikaci AgCelence dochází v rostlinách k menším ztrátám uhlíku vlastní respirací. Výsledkem spojení těchto dvou efektů je samozřejmě vyšší čistý výtěžek fotosyntézy. Díky tomu rostliny poskytují vyšší výnosy a přispívají tak k vašemu úspěchu.

-

Top