Zvýšená efektivita produkce

Vlivy na efektivitu produkce se liší podle plodiny. Níže uvádíme pár příkladů z našeho výzkumu a polních pokusů.

Předčasný výdrol je způsobován více faktory. Nejvýznamnější z nich u řepky je fytohormon auxin jehož nedostatek vede k předčasnému otevírání šešulí a tím i k významným ztrátám na výnosu. Produkty AgCelence mohou snížit aktivitu auxin inhiibujících látek a tím omezit předčasný výdrol. Zvyšují naopak aktivitu antistresových proteinů. Tím umožňují plné využití výnosového potenciálu plodin.

Laboratorní a polní pokusy ukázaly, že produkty AgCelence mohou zlepšovat využití dusíku v rostlinách. Aktivita nitrát reduktáz je díky signálním cestám zvýšená, což zefektivňuje asimilaci dusíku a v důsledku stimuluje příjem dusíku a růst rostlin. Pro pěstitele to znamená, že vklady do plodiny, jako například hnojení dusíkem, jsou využívány efektivněji.

Za učitých podmínek dochází k lámání stébel u kukuřice. Může se to stát ať už vlivem stresových faktorů anebo chorob. Produkty AgCelence pomáhají plodinám vypořádat se s oběmi příčinami, což riziko stéblolamu snižuje. Výhodou pro vás zemědělce je snazší a rychlejší sklizeň. Nešetříte jen čas, ale i palivo.

Top