Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Otázky a odpovědi

Fyziologické účinky, které u rostlin způsobují produkty AgCelence, jsou komplexní a navzájem provázané. My v BASF jsme investovali více než 10 let do jejich výzkumu, takže pokud máte nějaké otázky, zeptejte se nás tady a teď.

Vaše otázky

Nenašli jste zde odpověď na otázku, která vás zajímá? Pošlete nám svůj dotaz a my ho zodpovíme.

Pošlete nám svou otázku

AgCelence® jako značka vznikla spojením dvou slov: Agriculture a Excellence – tedy zemědělství a dokonalost.

Značka AgCelence® označuje ty produkty, které mají kromě běžného působení na ochranu rostlin ještě další pozitivní účinky, jako je zvyšování výnosu, zlepšování kvality a efektivity produkce a vetší odolnost vůči stresu. Tyto pozitivní účinky jsou způsobovány zlepšením fyziologických procesů ovlivňujících zdraví a kondici rostlin. Značka AgCelence také podtrhuje úsilí BASF na tomto novém poli, ve kterém jsme průkopníky.

Účinky AgCelence® jdou dále než kam dosahuje běžná ochrana rostlin. Nechrání pouze zdraví ošetřených rostlin, ale ovlivňují i některé další fyziologické procesy (transpirace, produkce etylénu, fotosyntéza) tak, že fungují efektivněji. Tyto fyziologické účinky by se souhrnně daly označit jako kondice nebo fitness.

Logo AgCelence® Vám pomáhá nalézt produkty BASF s přidaným efektem a usnadňuje pojmenování a pochopení těchto výhod. AgCelence® zastupuje všechny výhody, které tyto produkty nabízejí.

AgCelence® také podtrhuje naše úsilí věnované tomuto zajímavému poli, které jsme objevili, a vedeme na úrovni světového trhu.

AgCelence® není jen značkou, ale také představuje naši orientaci na zákaznickou podporu, kdy se soustředujeme na přímé výhody pro Vás jako pěstitele a podnikatele namísto probírání čistě technických detailů našich produktů. AgCelence® je tedy nejen novou značkou, ale odráží i novou filozofii našich vztahů s obchodními partnery a zákazníky.

V závislosti na fyziologických procesech, které produkty AgCelence ovlivňují, mají tyto přípravky prokázané důležité pozitivní účinky nad rámec běžné ochrany rostlin:

  • vyšší výnosy

  • vyšší kvalita produkce

  • zvýšená efektivita produkce

  • lepší odolnost vůči stresu

Nikoliv, produkty AgCelence žádné další speciální aktivní látky neobsahují. Již před mnoha lety objevili v laboratořích výzkumníci BASF, že některé používané účinné látky mají tyto pozitivní účinky na fyzilogii rostlin a prokázali využití těchto výhod v polních podmínkách.

Zvýšení výnosu se liší podle plodiny a podmínek prostředí. Aby BASF zaručila pěstitelům největší možnou spolehlivost svých produktů, provádíme rozsáhlé polní pokusy po celém světě. Tyto pokusy nám umožňují vydávat pěstitelská doporučení vhodná pro daný region, tak, aby farmáři měli ty nejlepší možné výsledky. (Například s naším globálním testovacím programem jsme schopni demonstrovat výnosové výhody fungicidu F500®: V průměru došlo k zvýšení výnosu v rozmezí 5-10% při použití do řádkových plodin jako kukuřice a ostatních obilnin anebo sóji.) Je třeba říci, že pozitivní účinky AgCelence se neuplatňují vždy a stejným způsobem, ale v průměru mají stále zřetelný vliv.

Ta se velmi liší, protože velmi závisí na místních podmínkách a na konkrétní plodině.

Ale například: V Itálii prodáváme Cabrio Duo, což je AgCelence produkt, který podstatně zvyšuje obsah refraktoetrické sušiny v rajčatech (obsah látek, jako jsou cukry, bílkoviny a neústrojné látky). Vyšší kvalita produkce se potom odráží ve vyšší výkupní ceně, kterou farmář dostane.

Není tomu tak. Výhody AgCelence se liší podle cílové plodiny a také podle lokálních podmínek.

BASF označuje logem AgCelence® jen ty produkty u nichž je dostatek zkušeností a výsledků z terénu, které zaručují hodnotu AgCelence pro pěstitele dané plodiny.

Produkty s efektem AgCelence jako je například Opera s F 500 v oblininách nebo Cabrio Duo a Signum v rajčatech nabízí kromě vynikající ochrany proti chorobám i příležitost k podstatnému navýšení výnosů pomocí zlepšení fyziologických procesů v rostlinách.

Konec konců, jste přece podnikatel a každý den děláte rozhodnutí ohledně investování do rostlinné produkce. Kupujte produkty AgCelence a sledujte, jak jsou vaše porosty zdravější a zelenější – sami zjistíte, že díky tomu dosáhnete bohatší sklizně a získáte více peněz.

S AgCelence si můžete být jisti, že děláte to nejlepší pro své plodiny a zároveň pro sebe.

Vědecké pozadí

-

F 500® jako jedna z účinných látek konceptu AgCelence® blokuje přenos elektronů v komplexu III a tím inhibuje mitochondriální dýchání. Kromě vynikajícího fungicidního účinku, strobilurin F 500® ovlivňuje i další procesy v rostlinách. Všechny tyto účinky jsou dobře pospány pro různé plodiny a prozkoumány v polních podmínkách i v kontrolovaném prostředí laboratoří a skleníků. Inhibice mitochondriálního dýchání má přímý efekt na alternativní oxidázy a nitrát reduktázu a nepřímo ovlivňuje další části rostlinného metabolizmu, k čemuž se dostaneme za chvíli.

BASF systematicky zkoumá své portfolium aktivních látek a hledá další fyziologické účinky ovlivňující fitness (kondici) rostlin. V BASF pracujeme i na tom, abychom tyto účinky uměli vysvětlit a rozumněli jejich fungování. BASF také vytváří platformu, která zastřešuje výzkum vědců z různých univerzit podílejících se na zkoumání nejrůznějších fyziologických procesů u mnoha druhů plodin. BASF pravidelně publikuje výsledky těchto výzkumů.

Tento rozsáhlý výzkum provádíme proto, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout ta nejlepší konkrétní řešení s pomocí našich inovativních produktů. Náše strategie agrochemického výzkum a vývoje je tak šitá na míru současným požadavkům.

  • Vyšší výnosy

Vliv na výnos má několik mechanizmů. Za prvé F 500® zvyšuje čistý výtěžek fotosyntézy a aktivace nitrát reduktázy vede k lepší asimilaci uhlíku a dusíku, což v konečném důsledku zlepšuje růst. Za druhé pozměněné signální dráhy zlepšují odolnost vůči stresům a to jak abiotickým tlakům prostředí (sucho, nízké teploty atd.), tak tlakům škudců (bakterie, viry a další).

  • Vyšší kvalita produkce

Tytéž mechanizmy, které ovlivňují výnos, mohou ovlivnit i kvalitativní parametry. Vyšší čistý výtežěk fotosyntézy a aktivace nitrát reduktázy vedou k lepší asimilaci uhlíku a dusíku. To v závislosti na vztazích - zdroj/ spotřeba - může vést k většímu počtu plodů, anebo, pokud se počet plodů nezvýší, k většímu obsahu látek určujících jakost (cukry či škrob podle druhu plodiny).

  • Lepší odolnost vůči stresům

Hlavním mechanizmem zlepšujícím toleranci vůči stresům je významné snížení syntézy etylénu, které ošetření látkou F 500® způsobuje. Díky tomu se dopad stresu na rostliny snižuje – průduchy zůstávají otevřené a nedochází k předčasnému stárnutí – fotosyntetická aktivita je i nadále vysoká. Krom toho dochází k mírnému zvýšení produkce kyseliny abscisové, což může zlepšit hospodaření s vodou pokud je sucho a zlepšit adaptaci na nízké teploty. Zvýšená aktivita superoxid dismutázy dále snižuje produkci reaktivních forem kyslíku. Prokázaným projevem antioxidačních účinků F500® je snížení výskytu nespecifických (fyziologických) skvrn listů ječmene.

  • Zvýšená efektivita produkce

Díky ovlivnění signálních cest je zvýšena aktivita nitrát reduktázy. Tato vyšší aktivita vede k zlepšené asimilaci dusíku a tím i příjmu dusíku z prostředí a k rychlejšímu růstu. Tím pádem jsou vložené zdroje (hnojení) využívány efektivněji.

Top