Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Obilniny

Kromě vynikající účinnosti proti chorobám má AgCelence schopnost chránit Vaši sklizeň v drsných podmínkách v průběhu vegetační sezóny.

Zvýšení výtěžku fotosyntézy a aktivování nitrát reduktázy vede k silnějším, zelenějším rostlinám a k vyšším sklizním. V případě sucha je dosaženo lepšího zvládání stresu. Tyto i další vlivy AgCelence byly zkoumány a hodnoceny experty BASF i externími vědci. Výsledky těchto výzkumů jsou pečlivě zdokumentovány a jsou široce dostupné. Některé z nich najdete i zde.

Agronomové a pěstitelé z celého světa zaznamenávají přínosy v různých pěstebních sysémech a podmínkách. Evropské regulační autority taktéž potvrdily přínos AgCelence v obilninách.

AgCelence přípravky do obilnin

Mezi zástupce přípravků AgCelence v obilninách patří Priaxor EC , Systiva , Adexar Plus a Opera Top . Kliknutím na název přípravku se dostanete na detail produktu. Prohlédněte si také produktové letáky: leták Priaxor EC leták Systiva leták Adexar Plus leták Opera Top a zjistěte, které výhody vám naše přípravky mohou nabídnout.

Top