Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Ataman®

herbicid

A+A třída v čištění polí

Komplexní herbicid v obilinách. Kombinace dvou účinných látek s odlišným spektrem účinku: pyroxsulam je specialista na trávovité plevele, florasulam likviduje široké spektrum dvouděložných plevelů

Výhody

  • Mimořádná selektivita
  • Bez omezení pro následné plodiny
  • Široký termín aplikace - BBCH plodiny 12 - 32
  • Možnost použití již od 7°C
doporučení k aplikaci přípravku Ataman v obilninách

Obecné informace

Jméno Ataman®
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 68,3 g/kg pyroxsulam, 22,8 g/kg florasulam
Charakteristika CH_Ataman
Etiketa etk_Ataman
Bezpečnostní list BL_Ataman_17

Ataman je herbicid určený pro jarní postemergentní aplikaci. Obsahuje dvě účinné látky, florasulam a pyroxsulam, obě účinné látky náleží do skupiny triazolopyrimidinů a pozastavují syntézu bílkovin v rostlině (ALS inhibitory) a dále obsahuje safener cloquinocet-mexyl. Do rostlin proniká převážně povrchem listů a lodyh. Přípravek působí jako systémový herbicid (regulárot růstu), který neobsahuje růstové stimulátory.

Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst. Dochází k deformaci a dekoloraci listů a lodyh plevelů. Zasažené citlivé plevele přestávají po aplikaci růst, přestávají konkurovat obilnině a začínají postupně odumírat.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Neaplikovat na sníh, zmrzlou půdu, jinovatku nebo silnou rosu nebo v době nočních mrazů. Neaplikovat na oslabené porosty (vlivem vlhka nebo sucha).

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Ozimé obiloviny5500

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikačních směsí je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoanoanoanoano-

  • GHS-09 - N - Nebezpečný pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 130 g/ ha
Plevele dvouděložné 130 g/ ha
Plevele jednoděložné 275 g /ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 130 g/ ha
Plevele jednoděložné 275 g /ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 130 g/ ha
Plevele jednoděložné 275 g/ ha
Top