Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Butisan® 400 SC

herbicid

Základ pre i časně postemergentních postřiků řepky

Účinná látka Metazachlor je již léta synonymum pro kvalitní ošetření řepky po zasetí. Doporučujeme partnera na posílení účinku proti svízeli (clomazone).

Výhody

  • Proti dvouděložným a některým jednoděložným plevelům
  • Možnost použít před vzejitím i po vzejití řepky
  • Reziduální účinek
  • Bez omezení následných plodin
doporučení k aplikaci přípravku Butisan 400 v brukvovité zelenině

Obecné informace

Jméno Butisan® 400 SC
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 400 g/l metazachlor
Charakteristika CH_Butisan_400_SC
Etiketa Butisan_400_SC_CLP
Bezpečnostní list BL_BUTISAN_400_SC

Butisan 400 SC je herbicid určený k hubení jedno- i dvouděložných plevelů v porostech v porostech řepky ozimé a jarní, brukvovité zeleniny a hořčice. Je přijímán především přes kořeny při vzcházení. Po vzejití je plevely částečně přijímán i přes listy. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Jelikož k hlavnímu účinku dochází přes půdu, dosáhne se spolehlivé účinnosti při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví po pozdějších srážkách. Účinnost trvá podle podmínek 4–6 měsíců. Podle současných poznatků je Butisan 400 SC dobře snášen všemi odrůdami řepky.

SPe 1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod pro aplikaci do řepky olejky jarní, hořčice a brukvovité zeleniny.

Přípravek Butisan 400 SC je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy. Fyzikální mísitelnost s kapalnými hnojivy po odzkoušení.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v pří- slušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
není odzkoušenanení odzkoušenaanoanoanoano

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha 1) od: 00 BBCH do: 09 BBCH, nebo od: 10 BBCH do: 18 BBCH2) ve f. 10 BBCH
Plevele jednoděložné 2 l/ha 1) od: 00 BBCH do: 09 BBCH, nebo od: 10 BBCH do: 18 BBCH2) ve f. 10 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha
Plevele jednoděložné 2 l/ha
Top